ΒΑΣΙΚΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ – OFFICE 2021 – WINDOWS 11 (6 ΕΝΟΤΗΤΕΣ)

TUV Austria newΜε το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα επιδιώκεται η ενίσχυση των βασικών ψηφιακών δεξιοτήτων των καταρτιζόμενων, προκείμενου να μπορούν να ενταχθούν αποτελεσματικά στην αγορά εργασίας. Πιο συγκεκριμένα το πρόγραμμα εστιάζει στις πλέον δημοφιλείς και ευρέως χρησιμοποιούμενες εφαρμογές, ώστε να μεγιστοποιηθεί η ωφέλεια των καταρτιζόμενων από τη συμμετοχή τους. Τόσο η εκπαιδευτική διαδικασία, όσο και το εκπαιδευτικό υλικό είναι σχεδιασμένα με τέτοιο τρόπο, ώστε να προσφέρουν άμεση πρακτική εφαρμογή και εξοικείωση με τις εντολές και λειτουργίες των εφαρμογών.

Σκοπός:
Ο σκοπός του προγράμματος είναι η απόκτηση βασικών δεξιοτήτων πληροφορικής ώστε ο καταρτιζόμενος να είναι σε θέση να χρησιμοποιεί τις κύριες εφαρμογές αυτοματισμού γραφείου (MS Office) και τις βασικές υπηρεσίες του διαδικτύου.

Δεξιότητες:

Στόχος Ικανότητας
• Να διαχειρίζεται συσκευές, όπου το λογισμικό τους είναι τα Windows 11
• Να χρησιμοποιεί τo λογισμικό MS Word 2021, MS Excel 2021, MS Access 2021, MS PowerPoint 2021.
• Να περιηγηθεί με άνεση και ασφάλεια στο Διαδίκτυο.
• Να χρησιμοποιεί το λογισμικό MS Outlook 2021.

Στόχοι γνώσεων
• Να γνωρίζει τι είναι λειτουργικό σύστημα, πως να ανοίξει ένα αρχείο εγγράφου, τι είναι ο συλλαβισμός και να τον χρησιμοποιεί.
• Να κατανοεί τις έννοιες φύλλο εργασίας και βιβλίο εργασίας, πως θα ορίσει το πρωτεύων κλειδί σε ένα πίνακα.
• Να γνωρίζει τι είναι η Ακεραιότητα των αναφορών, πως θα δημιουργήσει οργανογράμματα σε μια παρουσίαση.
• Να γνωρίζει τι ακριβώς είναι το Διαδίκτυο και τις βασικές έννοιες του Ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Στόχοι Δεξιοτήτων
• Να τερματίζει και να κάνει επανεκκίνηση του υπολογιστή, να γράφει και να επεξεργάζεται μια επιστολή στον υπολογιστή.
• Να εισάγει δεδομένα σε ένα φύλλο εργασίας του MS Excel και να δημιουργεί ένα Γράφημα, να σχεδιάσει μια βάση δεδομένων.
• Να δημιουργεί μια παρουσίαση.
• Να στέλνει ηλεκτρονικά μηνύματα (email).

Στόχοι Στάσεων
• Να ταξινομεί καθημερινά τα αρχεία του υπολογιστή, να δημιουργεί προσωποποιημένες επιστολές για ταχυδρομική αποστολή ή αποστολή email, αντλώντας τα στοιχεία από μια εξωτερική βάση δεδομένων .
• Να χρησιμοποιεί τις συντομεύσεις του πληκτρολογίου για πιο γρήγορη γραφή.
• Να μετατρέπει τους αριθμούς σε εικόνα, δημιουργώντας ένα γράφημα στο MS Excel 2021.
• Να παρουσιάζει πάντα τις εργασίες με ελκυστικό τρόπο, χρησιμοποιώντας τα εργαλεία του MS PowerPoint 2021.
• Να χρησιμοποιεί το Διαδίκτυο για οποιαδήποτε αναζήτηση χρειάζεται

Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, χορηγείται Βεβαίωση Παρακολούθησης της TÜV AUSTRIA ACADEMY.

Ευκαιρίες εργασίας:
Η απόκτηση βασικών δεξιοτήτων και χειρισμού Η/Υ είναι απαραίτητο προσόν τόσο για την εύρεση εργασίας στον ιδιωτικό τομέα όσο και για τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς που αφορούν θέσεις σε δημόσιους οργανισμούς. Στο σύνολο των διαδικασιών πρόσληψης το πιστοποιητικό γνώσης Η/Υ θεωρείται απαραίτητο προσόν και η κατάθεση του είναι υποχρεωτική.

Θα μπορείτε να εργαστείτε σε:
• Τμήμα διοίκησης.
• Τμήμα γραμματειακής υποστήριξης.
• Θέση υπαλλήλου γραφείου.
• Οποιαδήποτε εργασία απαιτείται η χρήση Η/Υ.

Πιστοποίηση
Απόκτησης διαπιστευμένου, κατά το πρότυπο ISO/IEC 17024:2012 από το Ε.ΣΥ.Δ., πιστοποιητικού της ACTA Τεχνοβλαστός Α.Π.Θ. “Πιστοποιημένος χρήστης Βασικών Δεξιοτήτων Ηλεκτρονικού Υπολογιστή-CCU”. Το πιστοποιητικό έχει ισχύ στον ΑΣΕΠ, σε διαγωνισμούς του δημοσίου, στον ιδιωτικό τομέα, στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση και η διάρκειά του είναι δια βίου.

Διάρκεια
40 ώρες ασύγχρονης εκπαίδευσης για να μπορείτε να παρακολουθήσετε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα σύμφωνα με το δικό τους ρυθμό και το χρονικό πλαίσιο που τους ταιριάζει, δημιουργώντας μεγαλύτερη ευελιξία και προσαρμοστικότητα στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Η ημερομηνία έναρξης και λήξης μπορεί να αλλάξει.

Στοιχεία σεμιναρίου

Έναρξη 17-07-2024 00:00
Λήξη 16-08-2024 00:00
Χωρητικότητα Απεριόριστο
Τιμή ατόμου Κατόπιν επικοινωνίας
Διοργανωτής TÜV Austria Academy
Τόπος διεξαγωγής Εξ' αποστάσεως
Πόλη Εξ' αποστάσεως
Μοιραστείτε αυτό το σεμινάριο:
© 2024 Digital Ideas