Προβεβλημένα Σεμινάρια

OPA elearning

Οι ανάγκες των σύγχρονων επιχειρηματικών στελεχών είναι πολύπλοκες, πολυπληθείς και συγκεντρώνονται σε ένα διευρυμένο επιχειρηματικό χώρο, που απαιτεί πάντα λύσεις. Λύσεις προβλημάτων ρουτίνας και καθημερινής πρακτικής, αλλά και άλλων που, ανεξάρτητα από τη δυσκολία που παρουσιάζουν, πρέπει σε κάθε περίπτωση να επιλύονται και μάλιστα χωρίς καθυστέρηση. Κάθε επιχειρηματικό στέλεχος στις περιπτώσεις αυτές έχει τουλάχιστον δύο αντιπάλους, που δεν είναι άλλοι από το πρόβλημα και το χρόνο.

Έναρξη 10-10-2019 00:00
Λήξη 29-01-2020 00:00
Λήξη εγγραφών 02-10-2019 00:00
Χωρητικότητα Απεριόριστο
Τιμή ατόμου €400.00
Τόπος διεξαγωγής Εξ' αποστάσεως
Πόλη Εξ' αποστάσεως

Information Management - Information Technology

TUV Hellas newΟ Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων 2016/679 ισχύει από 25.5.2018 πανευρωπαϊκά όπως και στην Ελλάδα. Μετά την αναμενόμενη ψήφιση του εθνικού εφαρμοστικού νόμου αναμένονται έλεγχοι εφαρμογής του στην ελληνική αγορά. Ο βαθμός ετοιμότητας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για να υποστούν ελέγχους δεν είναι ακόμα ικανοποιητικός.

Έναρξη 23-09-2019 09:00
Λήξη 24-09-2019 17:00
Χωρητικότητα 30
Τιμή ατόμου €220.00
Πόλη Θεσσαλονίκη

TUV Hellas newΑπόκτηση θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων για το νέο πλαίσιο συλλογής και επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων προς ενίσχυση των προοπτικών απασχόλησης. Πιστοποίηση μέσω εξετάσεων που διεξάγονται στο τέλος της τρίτης ημέρας από ανεξάρτητο διαπιστευμένο φορέα κατά ΕΝ ISO/IEC 17024.

Έναρξη 25-09-2019 09:00
Λήξη 27-09-2019 17:00
Χωρητικότητα 30
Τιμή ατόμου €1,100.00
Πόλη Αθήνα

HAU

The ISACA CSX Cybersecurity Practitioner Study Group prepares participants for the CSX Cybersecurity Practitioner (CSX-P) examination, an intermediate level certification for IT and cybersecurity professionals who want to demonstrate technical skills and abilities in cybersecurity.

Έναρξη 27-09-2019 09:00
Λήξη 18-12-2019 17:00
Χωρητικότητα Απεριόριστο
Τιμή ατόμου Επικοινωνήστε
Τόπος διεξαγωγής Ελληνοαμερικανική Ένωση
Πόλη Αθήνα

TUV Hellas newΣτόχος του σεμιναρίου είναι να παρέχει στους συμμετέχοντες τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτούνται για την εκτέλεση των επιθεωρήσεων πρώτου, δεύτερου και τρίτου μέρους των Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών ως προς το πρότυπο ISO / IEC 27001 (με ISO / IEC 27002), σε συμφωνία με τα πρότυπα ISO 19011 και ISO 17021, κατά περίπτωση.

Έναρξη 30-09-2019 09:00
Λήξη 04-10-2019 19:00
Χωρητικότητα Απεριόριστο
Τιμή ατόμου €1,100.00
Πόλη Αθήνα

HellasNetworkComputingΤα σεμινάρια Τεχνικών Η/Υ & Δικτύων, δεν απευθύνονται μόνο σε ανθρώπους ή εταιρείες που κινούνται γύρω από τον χώρο της Πληροφορικής. Αντίθετα, αφορούν, όλους όσους εργάζονται και χρησιμοποιούν τον Η/Υ σε καθημερινή βάση και όλες τις εταιρείες που στηρίζουν τη λειτουργία τους στη σωστή και λειτουργική τους μηχανοργάνωση.  

Έναρξη 02-10-2019 00:00
Λήξη 20-11-2019 23:00
Χωρητικότητα Απεριόριστο
Τιμή ατόμου €495.00
Τόπος διεξαγωγής Hellas Network Co.
Πόλη Αθήνα

TUV Hellas newΟλοκληρώνοντας το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα οι συμμετέχοντες θα έχουν αποκομίσει τις βασικές γνώσεις σχετικά με: Βασικές Αρχές Ασφάλειας Πληροφοριών, Τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 27001:2013, Τις απαιτήσεις σχεδίασης ενός Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών, Πρακτικές ασκήσεις, case studies.

Έναρξη 07-10-2019 09:00
Λήξη 08-10-2019 17:00
Χωρητικότητα 30
Τιμή ατόμου €350.00
Πόλη Θεσσαλονίκη

OPA elearning

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όσους θέλουν να κατανοήσουν τις αρχές προγραμματισμού σε περιβάλλον  MATLAB/OCTAVE και να εκμεταλλευτούν τις δυνατότητές τους στην επίλυση προβλημάτων από διαφορετικές ερευνητικές περιοχές. Δεν απαιτείται πρότερη γνώση προγραμματισμού παρά µόνο βασικών αρχών αυτού. Για την εμπέδωση της ύλης αλλά και για την επίδειξη των δυνατοτήτων του λογισμικού, οι εκπαιδευόμενοι θα κληθούν να υλοποιήσουν υπολογιστικές ασκήσεις συναφείς µε τα ενδιαφέροντά τους. Ενδεικτικά αναφέρονται μελέτες περιπτώσεων από το χώρο των εφαρμοσμένων μαθηματικών, της ανάλυσης δεδομένων, της επεξεργασίας εικόνας και ήχου, της μηχανικής μάθησης, της χρηματοοικονομικής, αλλά και της προσομοίωσης.

Έναρξη 10-10-2019 00:00
Λήξη 10-03-2020 00:00
Λήξη εγγραφών 02-10-2019 00:00
Χωρητικότητα Απεριόριστο
Τιμή ατόμου €350.00
Τόπος διεξαγωγής Εξ' αποστάσεως
Πόλη Εξ' αποστάσεως

OPA elearning

Η στατιστική γλώσσα R αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο διαχείρισης δεδομένων αλλά κυρίως στατιστικής ανάλυσης που περιλαμβάνει σύγχρονες μεθοδολογίες αιχμής.

Έναρξη 10-10-2019 00:00
Λήξη 10-04-2020 00:00
Λήξη εγγραφών 02-10-2019 00:00
Χωρητικότητα Απεριόριστο
Τιμή ατόμου €400.00
Τόπος διεξαγωγής Εξ' αποστάσεως
Πόλη Εξ' αποστάσεως

OPA elearning

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εισαγωγή στα ERP συστήματα (SAP & Navision)» αναπτύσσει δεξιότητες τελικού χρήστη σε περιβάλλον SAP & Navision.  Παρέχεται η δυνατότητα ατομικής πρόσβασης (hands-on εμπειρία) του εκπαιδευόμενου σε περιβάλλον SAP και περιβάλλον Navision, που προσομοιώνουν πραγματικό επιχειρηματικό περιβάλλον, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη ικανοτήτων end-user  και για τα δύο συστήματα. Η δομή του προγράμματος είναι τέτοια που ο κάθε εκπαιδευόμενος έχει τη δυνατότητα και την ευκαιρία να επιλέξει σε ποιο από τα υποσυστήματα (και των δύο συστημάτων) θέλει να εκπαιδευτεί, με την προϋπόθεση ότι θα έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την 1η εισαγωγική ενότητα «ERP συστήματα στη σύγχρονη επιχείρηση & Εισαγωγική παρουσίαση SAP ERP και Navision».

Έναρξη 10-10-2019 00:00
Λήξη 10-04-2020 00:00
Λήξη εγγραφών 02-10-2019 00:00
Χωρητικότητα Απεριόριστο
Τιμή ατόμου Επικοινωνήστε
Τόπος διεξαγωγής Εξ' αποστάσεως
Πόλη Εξ' αποστάσεως

OPA elearningΤο Πρόγραμμα αυτό αποτελεί το 1ο μέρος μίας ακολουθίας προγραμμάτων για τη διδασκαλία προγραμματισμού Η/Υ. Στο 1ο μέρος υποθέτουμε ότι οι εκπαιδευόμενοι δεν έχουν καμία προηγούμενη (ή μικρή) εξοικείωση με τον προγραμματισμό και την Πληροφορική. Ακολουθούμε, έτσι, τη φιλοσοφία του αείμνηστου Καθηγητή Πληροφορικής του Οικ. Παν. Αθηνών, Ιωάννη Κάβουρα: «Ας μάθουμε πρώτα να προγραμματίζουμε με δομημένο τρόπο και μετά ας μάθουμε να το κάνουμε με Αντικειμενοστραφή προγραμματισμό».

Έναρξη 10-10-2019 00:00
Λήξη 15-01-2020 00:00
Λήξη εγγραφών 02-10-2019 00:00
Χωρητικότητα Απεριόριστο
Τιμή ατόμου €190.00
Τόπος διεξαγωγής Εξ' αποστάσεως
Πόλη Εξ' αποστάσεως

OPA elearningΤο παρόν πρόγραμμα αποτελεί συνέχεια του Java Α-Ω: Entry-to-Mid Level και δίνει έμφαση στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη σύνθετων αντικειμενοστραφών εφαρμογών μέσα από πρακτικά παραδείγματα βασισμένα σε βιντεοδιαλέξεις, σημειώσεις, ασκήσεις αυτοαξιολόγησης, εργαστήρια και εργασίες καθώς και άλλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

Έναρξη 10-10-2019 00:00
Λήξη 15-01-2020 00:00
Λήξη εγγραφών 02-10-2019 00:00
Χωρητικότητα Απεριόριστο
Τιμή ατόμου €290.00
Τόπος διεξαγωγής Εξ' αποστάσεως
Πόλη Εξ' αποστάσεως

OPA elearningΤο Πρόγραμμα αποτελεί συνέχεια του Java Α-Ω: Advanced Level και δίνει έμφαση στην ανάπτυξη full stack εφαρμογών, δηλ. εφαρμογών με Βάση Δεδομένων (MySQL), Γραφική Διεπαφή (Swing και JavaFX) και Γεγονοστρεφή Προγραμματισμό με βάση το μοντέλο MVC καθώς και σε Design Patterns και Professional Git μέσα από πρακτικά παραδείγματα βασισμένα σε βιντεοδιαλέξεις, σημειώσεις, ασκήσεις αυτοαξιολόγησης, εργαστήρια και εργασίες καθώς και άλλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

Έναρξη 10-10-2019 00:00
Λήξη 15-01-2020 00:00
Λήξη εγγραφών 02-10-2019 00:00
Χωρητικότητα Απεριόριστο
Τιμή ατόμου €290.00
Τόπος διεξαγωγής Εξ' αποστάσεως
Πόλη Εξ' αποστάσεως

TUV Hellas newΗ θεματολογία του έχει επιλεγεί από έμπειρους εκπαιδευτές, πανεπιστημιακούς καθηγητές, πρώην προέδρους εποπτικών αρχών, με τη συμμετοχή ελεγκτών φορέων πιστοποίησης και διευθυντικών στελεχών τηλεπικοινωνιακών εταιριών που διαθέτουν πρακτική εμπειρία σε έργα κανονιστικής συμμόρφωσης φορέων στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η παρεχόμενη διαδραστική διδασκαλία, διάρκειας δύο ημερών/ δεκαέξι (16) ωρών, στοχεύει να σας βοηθήσει να εμβαθύνετε τις γνώσεις σας σχετικά με το αντικείμενο μέσα από παρουσιάσεις, ασκήσεις, μελέτη περιπτώσεων, ανταλλαγή εμπειριών, παιχνίδια ρόλων, προσομοίωση παραβιάσεων δεδομένων και διοικητικών ακροάσεων ενώπιον Εποπτικών Αρχών.

Έναρξη 10-10-2019 09:00
Λήξη 11-10-2019 17:00
Χωρητικότητα 30
Τιμή ατόμου €460.00
Πόλη Αθήνα

TUV Hellas newΑπόκτηση θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων για το νέο πλαίσιο συλλογής και επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων προς ενίσχυση των προοπτικών απασχόλησης. Πιστοποίηση μέσω εξετάσεων που διεξάγονται στο τέλος της τρίτης ημέρας από ανεξάρτητο διαπιστευμένο φορέα κατά ΕΝ ISO/IEC 17024.

Έναρξη 14-10-2019 09:00
Λήξη 16-10-2019 17:00
Χωρητικότητα 30
Τιμή ατόμου €1,100.00
Πόλη Θεσσαλονίκη

TUV Hellas newΙκανοποιεί τις εκπαιδευτικές απαιτήσεις για την εγγραφή των ενδιαφερόμενων στα Μητρώα των Επιθεωρητών Ποιότητας του IRCA και αναγνωρισμένα από τον IPC (ISO 20000:2011 ΙRCA certified A17405). Οι συμμετέχοντες (μετά από εξετάσεις) θα αποκτήσουν διεθνώς αναγνωρισμένο πτυχίο που ικανοποιεί τις εκπαιδευτικές απαιτήσεις για την εγγραφή στο Διεθνές Μητρώο Πιστοποιημένων Επιθεωρητών IRCA.

Έναρξη 14-10-2019 09:00
Λήξη 18-10-2019 19:00
Χωρητικότητα 30
Τιμή ατόμου €1,100.00
Πόλη Αθήνα

HAUThis CISM exam preparation seminar provides an overview and key points of all domains of the CISM exam. We offer the CISM exam preparation seminar in association with the ISACA Athens Chapter.

Έναρξη 14-10-2019 09:00
Λήξη 16-10-2019 17:00
Χωρητικότητα Απεριόριστο
Τιμή ατόμου Επικοινωνήστε
Τόπος διεξαγωγής Ελληνοαμερικανική Ένωση
Πόλη Αθήνα

HellasNetworkComputingΤα σεμινάρια Τεχνικών Η/Υ & Δικτύων, δεν απευθύνονται μόνο σε ανθρώπους ή εταιρείες που κινούνται γύρω από τον χώρο της Πληροφορικής. Αντίθετα, αφορούν, όλους όσους εργάζονται και χρησιμοποιούν τον Η/Υ σε καθημερινή βάση και όλες τις εταιρείες που στηρίζουν τη λειτουργία τους στη σωστή και λειτουργική τους μηχανοργάνωση.  

Έναρξη 16-10-2019 00:00
Λήξη 04-12-2019 23:00
Χωρητικότητα Απεριόριστο
Τιμή ατόμου €495.00
Τόπος διεξαγωγής Hellas Network Co.
Πόλη Αθήνα

TUV Hellas newΟ όρος Cyber Security έχει να κάνει με τις διαδικτυακές επιθέσεις σε Οργανισμούς ή σε φυσικά πρόσωπα, μέσω διαδικτύου οι οποίες έχουν σαν σκοπό είτε την απώλεια δεδομένων, είτε την διαρροή δεδομένων ή ακόμα και την πρόκληση ζημιάς στη φήμη του Οργανισμού. Τις περισσότερες φορές οι επιθέσεις αυτές αποσκοπούν στο κέρδος.

Έναρξη 18-10-2019 09:00
Λήξη 18-10-2019 17:00
Χωρητικότητα 30
Τιμή ατόμου €230.00
Πόλη Αθήνα

TUV Hellas newΟ Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων 2016/679 ισχύει από 25.5.2018 πανευρωπαϊκά όπως και στην Ελλάδα. Μετά την αναμενόμενη ψήφιση του εθνικού εφαρμοστικού νόμου αναμένονται έλεγχοι εφαρμογής του στην ελληνική αγορά. Ο βαθμός ετοιμότητας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για να υποστούν ελέγχους δεν είναι ακόμα ικανοποιητικός.

Έναρξη 21-10-2019 09:00
Λήξη 22-10-2019 17:00
Χωρητικότητα 30
Τιμή ατόμου €220.00
Πόλη Αθήνα

HAUWe offer in association with the ISACA Athens Chapter, the 3-day intensive preparation course for the CISA Examinations.

Έναρξη 21-10-2019 09:00
Λήξη 23-10-2019 17:00
Χωρητικότητα Απεριόριστο
Τιμή ατόμου Επικοινωνήστε
Τόπος διεξαγωγής Ελληνοαμερικανική Ένωση
Πόλη Αθήνα