Σεμινάρια σε Γλώσσες Προγραμματισμού

TUV Hellas newΣτο πλαίσιο της 4ης βιομηχανικής επανάστασης, η αυτοματοποίηση, η ευφυής αυτοεκπαίδευση των μηχανών και η τεχνητή νοημοσύνη εφαρμόζονται ήδη στη Διοίκηση, στη βιομηχανία, στην υγεία, στην εκπαίδευση, στην παραγωγή, στο χρηματοπιστωτικό τομέα, στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, στο ηλεκτρονικό εμπόριο, στον τουρισμό, στην εξυπηρέτηση πελατών, στην ασφαλιστική αγορά, στη διαδικτυακή αναζήτηση και σε κάθε τομέα ανθρώπινης δραστηριότητας.

Έναρξη 09-06-2023 13:30
Λήξη 09-06-2023 17:30
Χωρητικότητα 30
Τιμή ατόμου Επικοινωνήστε
Τόπος διεξαγωγής Εξ' αποστάσεως
Πόλη Εξ' αποστάσεως
© 2023 Digital Ideas