Εισαγωγικό σεμινάριο στις Προβολικές δοκιμασίες: Thematic Apperception Test- T.A.T, Children’s Apperception Test- C.A.T., Rorschach Test

Με την χορήγηση των Προβολικών Δοκιμασιών το άτομο καλείται να έρθει σε επαφή με αφηρημένα, μπερδεμένα, ασαφή ή διφορούμενα ερεθίσματα και του δίνεται η δυνατότητα για απεριόριστες απαντήσεις και αντιδράσεις. Οι δοκιμασίες αυτές, στηρίζονται πάνω στην υπόθεση ότι ο τρόπος με τον οποίο το άτομο καταλαβαίνει, οργανώνει και ερμηνεύει τα ερεθίσματα αυτά κάνει πιο εύκολη την «προβολή» συνειδητών και ασυνείδητων ψυχικών διεργασιών και φέρνει στην επιφάνεια σημαντικά στοιχεία του ψυχισμού του, όπως ανάγκες, επιθυμίες, σκέψεις, άμυνες, φόβους, άγχη και ψυχικές συγκρούσεις. Έτσι, οι προβολικές δοκιμασίες αποτελούν ένα σημαντικό εργαλείο στον τομέα της ψυχολογικής διαγνωστικής.

Σε ποιους απευθύνεται:
Το σεμινάριο αυτό απευθύνεται σε ψυχολόγους, σε ειδικούς επαγγελμάτων ψυχικής υγείας και σε φοιτητές ψυχικής υγείας, που εργάζονται με ενήλικες και παιδιά, και ενδιαφέρονται να έρθουν σε επαφή με τις προβολικές δοκιμασίες και να γνωρίσουν τον τρόπο λειτουργίας τους καθώς και σε όσους ενδιαφέρονται να κατανοήσουν εις βάθος τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι μέσα από τις ιστορίες που αφηγούμαστε αντανακλούμε την προσωπικότητά μας.

Στόχος:
Στόχος του σεμιναρίου είναι οι συμμετέχοντες να γνωρίσουν τις προβολικές δοκιμασίες, να δουν τον τρόπο με τον οποίο χορηγούνται, αναλύονται και ερμηνεύονται.

Θεματικές Ενότητες:
- Ιστορική αναδρομή των Προβολικών δοκιμασιών
- Δοκιμασία Θεματικής Αντίληψης για Ενήλικες (Thematic Apperception Test- T.A.T)

· Κάρτες Τ.Α.Τ
· Χορήγηση των καρτών
· Ερμηνεία των αφηγήσεων

- Δοκιμασία Θεματικής Αντίληψης για Παιδιά (Children’s Apperception Test – C.A.T)

· Κάρτες C.A.T
· Χορήγηση των καρτών
· Ερμηνεία των αφηγήσεων

- Το Test Κηλίδων Μελάνης (RORSCHACH INKBLOT TEST)

· Κάρτες Rorschach
· Χορήγηση των καρτών
· Ερμηνεία των απαντήσεων

- Οι Μηχανισμοί Άμυνας
- Παρουσίαση Περιστατικών
- Συζήτηση

Εισηγήτρια: Αλεξάνδρα Κολέσνικ, Ψυχολόγος, MSc-Ψυχοθεραπεύτρια

Παρέχονται: βεβαίωση παρακολούθησης σεμιναρίου και υλικό σημειώσεων.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 75 ΕΥΡΩ (65 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΟΥΣ).

ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩ SKYPE, ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΕΚΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.

Στοιχεία σεμιναρίου

Έναρξη 23-03-2019 17:00
Λήξη 24-03-2019 21:00
Χωρητικότητα 15
Τιμή ατόμου €75.00
Διοργανωτής Κέντρο Πρόληψης & Συμβουλευτικής
Τηλέφωνο 6972152645, 211 2143425
Εισηγητής Αλεξάνδρα Κολέσνικ
Τόπος διεξαγωγής Κέντρο Πρόληψης & Συμβουλευτικής
Πόλη Αθήνα
Μοιραστείτε αυτό το σεμινάριο: