ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ

TUV Hellas newΓενικές πληροφορίες

Η Συναισθηματική Νοημοσύνη αναφέρεται στην ικανότητα του ανθρώπου και κατ’ επέκταση του κάθε εργαζόμενου να γνωρίζει και να ελέγχει τα συναισθήματα & τις συμπεριφορές του. Τα περισσότερα επαγγέλματα συμπεριλαμβάνουν τη συναναστροφή και τη συνεργασία με άλλους ανθρώπους, τους οποίους συχνά ούτε επιλεγούμε εμείς οι ίδιοι, ούτε έχουμε την δυνατότητα να τους αποφύγουμε, αλλά με τους οποίους πρέπει να συνυπάρξουμε και να συνεργαστούμε αποτελεσματικά.
Επομένως οι έννοιες της αυτοκυριαρχίας, του αυτοέλεγχου και της ενσυναίσθησης αποτελούν επιτακτικές ανάγκες, ειδικά στις σημερινές συνθήκες εργασιακής πίεσης & ανασφάλειας, όπου τα ακραία συναισθήματα είναι συνηθισμένο φαινόμενο και συχνή πηγή συγκρούσεων.

Περιεχόμενα:

 • Τί είναι η Συναισθηματική Νοημοσύνη (EQ)
 • Οι 5 διαστάσεις της Συναισθηματικής Νοημοσύνης
  -Αυτό-επίγνωση
  -Αυτό-ρύθμιση
  -Αυτό-παρακίνηση
  -Ενσυναίσθηση
  -Κοινωνικές Δεξιότητες
 • Τα βασικά συναισθήματα & πώς να τα αναγνωρίζουμε
 • Γιατί τα συναισθήματα είναι τόσο σημαντικά στην εργασιακή καθημερινότητα
 • Ανάπτυξη της Συναισθηματική Νοημοσύνης και πως επιτυγχάνεται

Απευθύνεται σε
Σε εργαζομένους & στελέχη επιχειρήσεων που επιθυμούν:

- να συνεργαστούν αρμονικά με το σύνολο του επαγγελματικού τους περιβάλλοντος
- να διαχειριστούν αποτελεσματικά τις συγκρούσεις των ιδίων, των συναδέλφων ή των υφισταμένων τους
- να ελαχιστοποιήσουν τα αρνητικά συναισθήματα στον εργασιακό τους χώρο
- να χτίσουν ομαδικότητα

Εισηγητές: Αγγελική Κοτσολάκη

Πληροφορίες:

 • Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ
 • Η τιμή περιλαμβάνει Coffee breaks, ελαφρύ γεύμα
 • Βεβαίωση παρακολούθησης TÜV HELLAS (TÜV NORD)
 • Διεξάγεται στην Ελληνική γλώσσα 
 • Το κόστος συμμετοχής όλων των σεμιναρίων μπορεί να καλυφθεί από τον λογαριασμό ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ (0,24%) (Site:http://laek.oaed.gr) και η τελική ημερομηνία ηλεκτρονικής κατάθεσης είναι 5 εργάσιμες ημέρες πριν από την έναρξη κάθε σεμιναρίου. Η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής στο ΛΑΕΚ γίνεται με την αποκλειστική σας ευθύνη και την παροχή κάθε βοήθειας από τη Δ/νση Εκπαίδευσης.
 • Παρέχονται ειδικές προνομιακές τιμές σε ορισμένες κατηγορίες συμμετεχόντων (π.χ. εταιρίες που έχουν πιστοποιητικά από TUV HELLAS και πολλαπλές συμμετοχές από την ίδια εταιρία, φοιτητές κ.λ.π.)
 • Η αποπληρωμή των σεμιναρίων γίνεται μετά το τέλος κάθε σεμιναρίου, με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό (εντός 30 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου), όπως θα αναφέρεται πάνω στην απόδειξη ή το τιμολόγιο που θα σας εκδοθεί.
 • Η TUV HELLAS διατηρεί το δικαίωμα για αναβολή ή ακύρωση καθώς και για την αλλαγή του τόπου διεξαγωγής των σεμιναρίων και των εισηγητών.

Στοιχεία σεμιναρίου

Έναρξη 21-10-2019 10:00
Λήξη 21-10-2019 16:00
Χωρητικότητα 30
Τιμή ατόμου €180.00
Διοργανωτής TÜV HELLAS
Τηλέφωνο 215 2157447, 2310 428498, 2810 391856
Εισηγητής Αγγελική Κοτσολάκη
Πόλη Θεσσαλονίκη
Μοιραστείτε αυτό το σεμινάριο: