Οι αλλαγές στη Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών & Νομικών Προσώπων με τους Ν. 3842/2010 και 3943, 3986, 4002 & 4024/2011

Σε ποιους απευθύνεται:

Σε λογιστές – φοροτεχνικούς, μεσαία και ανώτερα στελέχη λογιστηρίων επιχειρήσεων.
 
Σκοπός του σεμιναρίου:
Η ανάλυση των αλλαγών στη φορολογία εισοδήματος μετά τους Ν. 3842/2010, 3943/2011, 3986/2011, 4002/2011 και 4024/2011.
 
Εισηγητής: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ, Φορολογικός σύμβουλος, Συγγραφέας, Ειδικός σε θέματα φορολογίας εισοδήματος, Ε.Γ.Λ.Σ., και φορολογικών ελέγχων.
 
Θέματα  σεμιναρίου
 • Νέα φορολογική κλίμακα – Νέο καθεστώς διατήρησης αφορολογήτου με αποδείξεις δαπανών, κατάργηση μείωσης φόρου - Απώλεια αφορολογήτου λόγω παραβάσεων.
 • Αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης και δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων, (Νέα τεκμήρια). Πως θα φορολογούνται όσοι δεν καλύπτουν τις αντικειμενικές δαπάνες και τις δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων με το δηλωθέν εισόδημα. Περαιτέρω έλεγχος βάσει και του τριετούς προγράμματος για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής.
 • Δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων – Πόθεν έσχες.
 • Ειδική εισφορά αλληλεγγύης. Τέλος επιτηδεύματος. Εισφορά επί των αντικειμενικών δαπανών διαβίωσης.
 • Μειώσεις από το εισόδημα. Ποιες καταργούνται και ποιες μεταφέρονται στις μειώσεις φόρου. Νέες επιβαρύνσεις.
 • Μειώσεις φόρου. Όλες οι αλλαγές στις δαπάνες και στον τρόπο υπολογισμού των μειώσεων φόρου.
 • Φορολογία κερδών των προσώπων της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 2238/1994, (Ο.Ε., Ε.Ε. κ.λπ.). Παραδείγματα.
 • Φορολογία κερδών των νομικών προσώπων της παραγράφου 1 του άρθρου 101 του Ν. 2238/1994, (Α.Ε., Ε.Π.Ε., κ.λπ.). Παρακράτηση φόρου στα διανεμόμενα και κεφαλαιοποιούμενα κέρδη. Παραδείγματα.
 • Πιστοποίηση φορολογικών υποχρεώσεων Α.Ε. και Ε.Π.Ε. που ελέγχονται υποχρεωτικά από νόμιμους ελεγκτές (ορκωτούς ελεγκτές – λογιστές). Ποιες δαπάνες περιλαμβάνονται στο ποσοστό 0,5% της απόφασης ΠΟΛ. 1159/22.7.2011. Κυρώσεις.
 • Φορολογική αναμόρφωση αποτελεσμάτων. Για ποιες δαπάνες έχει την ευθύνη αναμόρφωσης ο πιστοποιημένος λογιστής – φοροτεχνικός. Κυρώσεις. Πως θα υποβληθεί η σχετική αναλυτική κατάσταση για τις δηλώσεις οικονομικού έτους 2011.
 • Ορθή υποβολή δηλώσεων απόδοσης παρακρατούμενων και έμμεσων φόρων. Ευθύνη πιστοποιημένου λογιστή – φοροτεχνικού. Κυρώσεις. Πως θα υποβληθεί η σχετική αναλυτική κατάσταση για τις δηλώσεις οικονομικού έτους 2011.
 • Διαδικασία αυτοελέγχου για τις μικρές επιχειρήσεις. Παραδείγματα.
 • Νέες διοικητικές κυρώσεις (πρόστιμα) και ποινικές κυρώσεις για αδικήματα φοροδιαφυγής.
 • Διοικητικές και ποινικές κυρώσεις για πλαστά και εικονικά φορολογικά στοιχεία

 

Εκπτώσεις 30-40% για τους συνδρομητές της εφημερίδας

Στοιχεία σεμιναρίου

Έναρξη 14-02-2012 17:00
Λήξη 14-02-2012 22:00
Χωρητικότητα 20
Λήξη εγγραφών 13-02-2012
Τιμή ατόμου €170.00
Διοργανωτής Η Ναυτεμπορική
Τηλέφωνο 210 5198000, 210 5198264
Εισηγητής Γεώργιος Κορομηλάς
Τόπος διεξαγωγής Η Ναυτεμπορική
Πόλη Αθήνα
Μοιραστείτε αυτό το σεμινάριο: