Εκπαίδευση Επαγγελματιών Λογιστών στα ΕΛΠ: Σύνδεση Λογιστικής και Φορολογίας

OPA elearning

Το πρόγραμμα αυτό αποσκοπεί στην παροχή πρακτικής λογιστικής εκπαίδευσης, εστιάζοντας στη διασύνδεση της λογιστικής (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα – ΕΛΠ ή Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς - ΔΠΧΑ) με τη φορολογική νομοθεσία, ιδίως τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013) και τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013).

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

  • Επαγγελματίες λογιστές που εργάζονται είτε ως ελεύθεροι επαγγελματίες, είτε ως μισθωτοί σε επιχειρήσεις και οργανισμούς.
  • Πτυχιούχους ή τελειόφοιτους ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ που έχουν διδαχθεί τα βασικά μαθήματα λογιστικής και ενδιαφέρονται επαγγελματικά για το αντικείμενο της Λογιστικής.

Η «αξία» του προγράμματος

Η εκπαιδευτική προσέγγιση διακρίνεται από τα εξής ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τα οποία συντελούν στην αποτελεσματική κατανόηση του αντικειμένου:
α) Διασύνδεση σχετικών όρων, εννοιών και κανόνων του εφαρμοστέου λογιστικού πλαισίου (ΕΛΠ – ΔΠΧΑ) με έννοιες και κανόνες της φορολογικής νομοθεσίας, με τη χρήση επεξηγηματικού κειμένου και παραδειγμάτων από τη λογιστική και επιχειρηματική πρακτική.
β) Παρουσίαση της ύλης και του τρόπου εφαρμογής – αντιμετώπισης των θεμάτων με ολοκληρωμένα, περιεκτικά και κατανοητά παραδείγματα, λαμβάνοντας υπόψη και ερωτήματα που έχουν τεθεί από επαγγελματίες σε εκπαιδευτικά σεμινάρια των εκπαιδευτών.
γ) Δυνατότητα εξάσκησης του εκπαιδευόμενου σε πλήθος ασκήσεων που καλύπτουν με πληρότητα το σύνολο της ύλης του προγράμματος, και οι οποίες βασίζονται σε καταστάσεις και σενάρια προερχόμενα από την επιχειρηματική και λογιστική πράξη.
δ) Οι ασκήσεις εξάσκησης είναι διαθέσιμες στον εκπαιδευόμενο σε ηλεκτρονική μορφή. Ο εκπαιδευόμενος αξιολογείται αυτόματα με την ολοκλήρωση μιας σειράς ασκήσεων και έχει άμεσα πρόσβαση σε πλήρη και επεξηγηματική θεμελίωση της ορθής απάντησης κάθε ερωτήματος.

Πιστοποιητικό Παρακολούθησης
Στους εκπαιδευόμενους που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα χορηγείται Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, το οποίο συνοδεύεται από Συμπλήρωμα του Πιστοποιητικού, στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά το αντικείμενο του προγράμματος, οι θεματικές ενότητες που παρακολούθησε ο εκπαιδευόμενος, καθώς και η μεθοδολογία εκπαίδευσης που ακολουθήθηκε.

Διάρκεια: 8 εβδομάδες, 20 ώρες

Εισηγητής: Καραμάνης Κωνσταντίνος, Καθηγητής, ΟΠΑ

Εκπτώσεις
20% για τις εξής κατηγορίες δικαιούχων:
• Άνεργοι
• Φοιτητές ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ)
• Ομαδικές Εγγραφές (τουλάχιστον τέσσερα άτομα που εργάζονται στην ίδια επιχείρηση ή οργανισμό ή είναι μέλη ένωσης επαγγελματιών)
• Τρίτεκνοι ή Πολύτεκνοι
• Συνταξιούχοι με οικογενειακό εισόδημα κάτω από το όριο της φτώχιας

Η ημερομηνία λήξης θα μεταβληθεί.

Στοιχεία σεμιναρίου

Έναρξη 10-10-2019 00:00
Λήξη 10-12-2019 00:00
Χωρητικότητα Απεριόριστο
Λήξη εγγραφών 02-10-2019
Τιμή ατόμου €250.00
Διοργανωτής eLearning Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
Τηλέφωνο 210 8203753
Εισηγητής Καραμάνης Κωνσταντίνος
Τόπος διεξαγωγής Εξ' αποστάσεως
Πόλη Εξ' αποστάσεως
Μοιραστείτε αυτό το σεμινάριο: