Τη Δικηγορική Εταιρεία ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ- ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕ Η TÜV HELLAS (TÜV NORD)

TUV Hellas newΜια από τις κορυφαίες και ιστορικότερες δικηγορικές εταιρείες στην Ελλάδα, με παρουσία σχεδόν 90 ετών, την Δικηγορική Εταιρεία ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ πιστοποίησε η TÜV HELLAS (TÜV NORD).

Συγκεκριμένα, ο Φορέας επιθεώρησε και πιστοποίησε την Δικηγορική Εταιρεία ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ για το Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών και Ιδιωτικότητας (Information Security and Privacy Management System) της εταιρείας, όπως αυτό περιγράφεται με βάση τα πρότυπα ISO/IEC 27001 και ISO/IEC 27701.

 

KyriakGeorg ktirioΗ σημασία της εν λόγω πιστοποίησης είναι ιδιαίτερα μεγάλη καθώς αφορά μια από τις μεγαλύτερες και ιστορικότερες δικηγορικές εταιρείες στην Ελλάδα, η οποία και εμπιστεύθηκε την TÜV HELLAS (TÜV NORD) για την ασφάλεια πληροφοριών και ιδιωτικότητας, τόσο των συνεργατών της, όσο και των πελατών της. Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι τα δεδομένα τα οποία εμπίπτουν στην πιστοποίηση είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα, η σημασία στην εξασφάλιση των σωστών διαδικασιών επεξεργασίας, αποθήκευσης και διαχείρισης είναι κεφαλαιώδης για τη δραστηριοποίηση και τις εργασίες της Δικηγορικής Εταιρείας Κυριακίδης Γεωργόπουλος και τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Σημειώνεται πως η ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ αποτελεί κορυφαία ελληνική δικηγορική εταιρεία, που ξεχωρίζει για το καινοτόμο πνεύμα της, την εξωστρέφεια της, παραμένοντας σταθερά προσανατολισμένη στις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές και διεθνή προοπτική, στην πελατοκεντρική προσέγγιση με πνεύμα πρακτικό και business-oriented και στην εξειδίκευση των δικηγόρων της. Σήμερα, η ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ είναι η μεγαλύτερη ελληνική δικηγορική εταιρεία προσφέροντας απασχόληση σε περισσότερους από110 εξειδικευμένους δικηγόρους και 35 άτομα διοικητικό προσωπικό. Παρέχει νομικές υπηρεσίες σε περισσότερους από 20 τομείς δικαίου, αναλαμβάνοντας υποθέσεις που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα που εκτείνεται από το εμπορικό δίκαιο, τους εταιρικούς μετασχηματισμούς και τις συγχωνεύσεις επιχειρήσεων, το τραπεζικό και φορολογικό δίκαιο, το δίκαιο κεφαλαιαγοράς και ανταγωνισμού μέχρι και την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ιδιωτικότητας, το ηλεκτρονικό εμπόριο (e-commerce) και τις νέες τεχνολογίες καλύπτοντας έτσι νομικά πάσης φύσεως ανάγκες κάθε ελληνικής και αλλοδαπής επιχείρησης.

 

Παράλληλα, επιλέγει τους ικανότερους δικηγόρους και επενδύει στη συνεχή εκπαίδευση και εξέλιξη τους, διατηρώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τη θέση της ως ηγέτιδα δικηγορική εταιρεία που υπερβαίνει τις προσδοκίες του πελάτη και ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στα πλέον απαιτητικά έργα στη σύγχρονη εποχή.

O κ. Κωνσταντίνος Βίλλιος Επικεφαλής Επιθεωρητής της TÜV HELLAS (TÜV NORD) δήλωσε πως: «Η εξασφάλιση της ασφάλειας των δεδομένων και της ιδιωτικότητας και προστασίας προσωπικών δεδομένων -ειδικά στο νομικό κλάδο- είναι μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις στη σύγχρονη εποχή που όλες οι πληροφορίες είναι ψηφιοποιημένες με τη χρήση σύγχρονων μέσων και την παρούσα συγκυρία με τις αυξανόμενες κυβερνοεπιθέσεις και κακόβουλες ενέργειες. Και η πιστοποίηση των διαδικασιών που σχετίζονται με τη διαχείρισή τους και την ασφάλειά τους είναι ύψιστη προτεραιότητα για την TÜV HELLAS (TÜV NORD). Στο πλαίσιο αυτό, είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι για τη συνεργασία μας με τη δικηγορική εταιρεία ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ και την εμπιστοσύνη που μας δείχνει για ένα τόσο κομβικό έργο. Και από την πλευρά μας διαβεβαιώνουμε ότι όλες οι σχετικές διαδικασίες τηρούνται απαρέγκλιτα από την εταιρεία σε όλα τα επίπεδα».

 

KyriakGeorg logoΗ Εταίρος Ειρήνη Κυριακίδη εκπροσωπώντας τη Δικηγορική Εταιρεία ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ, τόνισε ότι: «Η πιστοποίηση που έλαβε η ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ για το Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών και Ιδιωτικότητας (Information Security and Privacy Management System) της εταιρείας, όπως αυτό περιγράφεται με βάση τα πρότυπα ISO/IEC 27001 και ISO/IEC 27701, είναι εξαιρετικά σημαντική και αποτελεί σταθμό για εμάς διότι διασφαλίζει ότι η Εταιρεία μας ακολουθεί και συμμορφώνεται με τις πλέον σύγχρονες απαιτήσεις που πρέπει να πληροί ένας οργανισμός προκειμένου να διαχειριστεί συνολικά και αποτελεσματικά την ασφάλεια των πληροφοριών, ιδίως δε για δικηγορικές εταιρείες που κατεξοχήν και εξ ορισμού διαχειρίζονται εμπιστευτικές πληροφορίες. Είναι δε, σε θέση να επιδείξει ότι διαχειρίζεται αποτελεσματικά και με ασφάλεια δεδομένα που της ανατίθενται σύμφωνα με τις διεθνώς αναγνωρισμένες βέλτιστες πρακτικές. Με την εν λόγω πιστοποίηση, ενισχύεται το υφιστάμενο Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών της Εταιρείας μας και σκιαγραφείται το πλαίσιο για την αποτελεσματική διαχείριση του απορρήτου και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο τρίπτυχο εργαζόμενοι, πελάτες και συνεργάτες αλλά και για τη συμμόρφωση μας με τους θεμελιώδεις πυλώνες του νομοκανονιστικού πλαισίου και τις εντεύθεν απαιτήσεις, όπως ο ΓΚΠΔ, με στόχο την αποτελεσματική διαχείριση του κινδύνου και την προστασία των δεδομένων αυτών. Όλα τα παραπάνω έχουν κεφαλαιώδη σημασία διότι πιστοποιούν και προσδίδουν στην Εταιρεία μας το κύρος και την αξιοπιστία που αναλογεί στη φήμη μας».

 

Λίγα λόγια για την TÜV HELLAS (TÜV NORD)

Η TÜV HELLAS (TÜV NORD) είναι Οργανισμός Επιθεώρησης, Πιστοποίησης και Εκπαίδευσης, μέλος του Γερμανικού Ομίλου TÜV NORD GROUP. Στην Ελλάδα δραστηριοποιείται από το 1987, παρέχοντας ανεξάρτητες υπηρεσίες Επιθεώρησης και Πιστοποίησης (Third Party Inspection-Certification) σε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα, στους τομείς της Τεχνολογίας, της Ποιότητας, της Ασφάλειας, της Ενέργειας και του Περιβάλλοντος. Μέχρι σήμερα έχει πιστοποιήσει περισσότερα από 10.000 Συστήματα Ποιότητας και παρέχει πιστοποιητικά με διεθνή αναγνώριση που αποτελούν διαβατήριο εγκυρότητας στις διεθνείς αγορές. Στον τομέα των Επιθεωρήσεων συμμετέχει και καθορίζει αποφασιστικά το παρόν και μέλλον της Ποιότητας των Τεχνικών Έργων, έχοντας αναλάβει την επιθεώρηση και πιστοποίηση των μεγαλύτερων έργων υποδομής της χώρας μας.

Η TÜV HELLAS (TÜV NORD) διαθέτει γραφεία στη Θεσσαλονίκη, στο Ηράκλειο Κρήτης και στα Ιωάννινα, θυγατρικές εταιρείες στην Κύπρο και στην Αίγυπτο και παγκόσμια παρουσία μέσω της πιστοποίησης και επιθεώρησης έργων ανά την υφήλιο.

 

Δείτε περισσότερα Δελτία Τύπου:  https://www.goseminars.gr/index.php/services/deltiatypou

© 2024 Digital Ideas