Τις Ελληνικές εγκαταστάσεις του ομίλου ΣΑΡΑΝΤΗ πιστοποίησε η TÜV Hellas (TÜV Nord)

TUV Hellas newΤις εγκαταστάσεις σε Μαρούσι, Οινόφυτα και Αυλώνα της εταιρίας ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε., (μητρικής του Ομίλου ΣΑΡΑΝΤΗ) μιας από τις μεγαλύτερες Ελληνικές εταιρίες καταναλωτικών προϊόντων προσωπικής περιποίησης, προϊόντων υγείας και φροντίδας, προϊόντων οικιακής χρήσης, αλλά και καλλυντικών επιλεκτικής διανομής, με παρουσία μέσω θυγατρικών, σε 12 χώρες της Ευρώπης, πιστοποίησε η TÜV HELLAS (TÜV NORD).

Συγκεκριμένα, και στο πλαίσιο της συνεργασίας των δύο εταιριών, η TÜV HELLAS (TÜV NORD) πιστοποίησε την ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. σύμφωνα με το πρότυπο ISO 45001:2018 για το Σύστημα Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία.

 

Sarantis1 0722Η διαδικασία της αρχικής αξιολόγησης πιστοποίησης ολοκληρώθηκε μετά τις σχετικές επιτυχείς επιθεωρήσεις που πραγματοποιήθηκαν τόσο στα Κεντρικά Γραφεία του ομίλου ΣΑΡΑΝΤΗ στο Μαρούσι Αττικής, όσο και στις παραγωγικές εγκαταστάσεις της εταιρίας στα Οινόφυτα Βοιωτίας, καθώς και στο κέντρο διανομής προϊόντων στον Αυλώνα Βοιωτίας, με το πεδίο εφαρμογής να αφορά την Παραγωγή και Συσκευασία Προϊόντων Οικιακής Χρήσης, την Παραγωγή και Συσκευασία Καλλυντικών Ευρείας Διανομής και την Εμπορία και Αποθήκευση Προϊόντων Οικιακής Χρήσης, Καλλυντικών Ευρείας Διανομής, Συμπληρωμάτων Διατροφής, Προϊόντων Υγείας & Φροντίδας.

Η εν λόγω πιστοποίηση είναι ιδιαίτερα σημαντική, με δεδομένη την δέσμευση του ομίλου για την προώθηση ενός ασφαλούς και υγιούς περιβάλλοντος εργασίας, την πλήρη συμμόρφωση με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, καθώς και την ικανοποίηση των απαιτήσεων και προσδοκιών όλων των ενδιαφερόμενων μερών από την μεριά του ομίλου ΣΑΡΑΝΤΗ.

 

Σημειώνεται επίσης ότι η TÜV HELLAS (TÜV NORD) συνεργάζεται ευρύτερα με την ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε., έχοντας πραγματοποιήσει επιθεωρήσεις και εκδώσει τα σχετικά πιστοποιητικά σύμφωνα με τα ακόλουθα διεθνή πρότυπα:

ΙSO 9001:2015 που αφορά την παραγωγή και συσκευασία προϊόντων οικιακής και επαγγελματικής χρήσης, καθώς και την εμπορία και διανομή συμπληρωμάτων διατροφής και ιατροτεχνολογικών προϊόντων ατομικής φροντίδας υγείας.
ISO 22716:2007 που αφορά ορθές βιομηχανικές πρακτικές για την παραγωγή και συσκευασία καλλυντικών προϊόντων ευρείας διανομής,
ISO 50001:2018 που αφορά την ενεργειακή διαχείριση τόσο των παραγωγικών μονάδων στα Οινόφυτα Βοιωτίας, όσο και των κεντρικών γραφείων στο Μαρούσι Αττικής.
ISO 13485:2016 που αφορά την εμπορία και διανομή ιατροτεχνολογικών προϊόντων και συγκεκριμένα τις Απαιτήσεις για Κανονιστικούς Σκοπούς. Επιπλέον, έχει εκδώσει βεβαίωση σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 1348/04 του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας που αφορά τις εταιρείες που εμπορεύονται και διακινούν ιατροτεχνολογικά προϊόντα και περιγράφει αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής αυτού του είδους των προϊόντων.

 

Sarantis2 0722Σημειώνεται πως ο όμιλος ΣΑΡΑΝΤΗ ιδρύθηκε το 1964 με έδρα την Αθήνα και αποτελεί πλέον πολυεθνική εταιρεία προσφέροντας ηγετικά brands τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Πέραν της Ελληνικής αγοράς, διαθέτει παράλληλα διεθνή παρουσία σε 12 χώρες της Ευρώπης μέσω των θυγατρικών της σε Πολωνία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Σερβία, Τσεχία, Σλοβακία, Β. Μακεδονία, Ουγγαρία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Πορτογαλία, Ουκρανία και Σλοβενία. Παράλληλα, διαθέτει τα προϊόντα της σε παγκόσμια κλίμακα μέσω της έντονης εξαγωγικής δραστηριότητάς της.

Στην Ελλάδα, η δραστηριότητα της εταιρείας επικεντρώνεται στην παραγωγή και διανομή προϊόντων προσωπικής περιποίησης, προϊόντων οικιακής φροντίδας και επαγγελματικής χρήσης, καθώς και προϊόντων υγείας και φροντίδας, ενώ τα προϊόντα της διατίθενται σε super markets, καταστήματα καλλυντικών ευρείας και επιλεκτικής διανομής, καθώς και φαρμακεία.

 

Η ομάδα επιθεώρησης αποτελούμενη από την κα Αρετή Κατσούρα και τον Δρα Χημ.-Μηχ. Παναγιώτη Αχλάδα, Επικεφαλής Επιθεωρητές της TÜV HELLAS (TÜV NORD), ανέφερε:

«Ο όμιλος ΣΑΡΑΝΤΗ είναι συνυφασμένος με τον κλάδο των καταναλωτικών προϊόντων προσωπικής περιποίησης, προϊόντων υγείας και φροντίδας, προϊόντων οικιακής χρήσης αλλά και καλλυντικών επιλεκτικής διανομής, τόσο στη χώρα μας όσο και σε πολλές χώρες της Ευρώπης, όντας άξιος πρεσβευτής της Ελλάδας στο εξωτερικό, χάρη στην έντονη εξαγωγική του δραστηριότητα σε παραπάνω από 50 χώρες παγκοσμίως. Η πολυετής συνεργασία μας με τον όμιλο ΣΑΡΑΝΤΗ στις πιστοποιήσεις των προαναφερθέντων προτύπων επιβεβαιώνει τη δέσμευση του για την εξασφάλιση της βέλτιστης ποιότητας και ασφάλειας των προϊόντων, καθώς και για την αποτελεσματική εφαρμογή όλων των σχετικών διαδικασιών σχετικά με την τήρηση των απαιτήσεων των εφαρμοζόμενων από την εταιρεία Συστημάτων Διαχείρισης. Ταυτόχρονα, βέβαια, μας χαροποιεί η εμπιστοσύνη που δείχνει στον Φορέα μας για όλα αυτά τα χρόνια και σε ένα τόσο ευρύ και σημαντικό πεδίο πιστοποιήσεων».

Ο κ. Φίλιππος Μαρουλλάκης, Head of Group Quality του ομίλου ΣΑΡΑΝΤΗ ανέφερε ότι: Η TÜV HELLAS (TÜV NORD) αποτελεί έναν καταξιωμένο και απόλυτα αξιόπιστο συνεργάτη για τον Όμιλο, σε θέματα πιστοποίησης διεθνών προτύπων και εκπαίδευσης, στην μακρόχρονη προσπάθεια και ταυτόχρονη δέσμευση της εταιρίας μας, για την συνεχή βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων μας, την προώθηση ενός ασφαλούς και υγιούς περιβάλλοντος εργασίας και την προστασία του περιβάλλοντος.

 

Λίγα λόγια για την TÜV HELLAS (TÜV NORD)

Η TÜV HELLAS (TÜV NORD) είναι Οργανισμός Επιθεώρησης, Πιστοποίησης και Εκπαίδευσης, μέλος του Γερμανικού Ομίλου TÜV NORD GROUP. Στην Ελλάδα δραστηριοποιείται από το 1987, παρέχοντας ανεξάρτητες υπηρεσίες Επιθεώρησης και Πιστοποίησης (Third Party Inspection-Certification) σε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα, στους τομείς της Τεχνολογίας, της Ποιότητας, της Ασφάλειας, της Ενέργειας και του Περιβάλλοντος. Μέχρι σήμερα έχει πιστοποιήσει περισσότερα από 10.000 Συστήματα Ποιότητας και παρέχει πιστοποιητικά με διεθνή αναγνώριση που αποτελούν διαβατήριο εγκυρότητας στις διεθνείς αγορές. Στον τομέα των Επιθεωρήσεων συμμετέχει και καθορίζει αποφασιστικά το παρόν και μέλλον της Ποιότητας των Τεχνικών Έργων, έχοντας αναλάβει την επιθεώρηση και πιστοποίηση των μεγαλύτερων έργων υποδομής της χώρας μας.

Η TÜV HELLAS (TÜV NORD) διαθέτει γραφεία στη Θεσσαλονίκη, στο Ηράκλειο Κρήτης και στα Ιωάννινα, θυγατρικές εταιρείες στην Κύπρο και στην Αίγυπτο και παγκόσμια παρουσία μέσω της πιστοποίησης και επιθεώρησης έργων ανά την υφήλιο.

 

TUVHellas SarantisΛίγα λόγια για τον Όμιλο ΣΑΡΑΝΤΗ

Με έδρα την Αθήνα και έχοντας διαγράψει μια ιστορία άνω των 50 χρόνων στο χώρο, ο Όμιλος Σαράντη αποτελεί μια πολυεθνική εταιρεία καταναλωτικών προϊόντων με διαρκώς επεκτεινόμενο γεωγραφικό αποτύπωμα και κορυφαία brands. Σκοπός του Ομίλου είναι να προσφέρει απλές και όμορφες λύσεις που φτιάχνουν τη διάθεση, που κάνουν την κάθε μέρα καλύτερη, που δημιουργούν βιώσιμη αξία. Η δραστηριότητά του επικεντρώνεται στους κλάδους των καλλυντικών και αρωμάτων, προϊόντων προσωπικής φροντίδας & περιποίησης, προϊόντων οικιακής φροντίδας καθώς και προϊόντων υγείας & φροντίδας, προσφέροντας σε κάθε κατηγορία υψηλής ποιότητας σήματα που είναι κορυφαία στις προτιμήσεις των καταναλωτών. Με έντονη δραστηριότητα σε δεκατρείς χώρες – Ελλάδα, Πολωνία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Σερβία, Τσεχία, Σλοβακία, Ουγγαρία, Βόρεια Μακεδονία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Πορτογαλία, Σλοβενία και Ουκρανία– ο Όμιλος διατηρεί τη δυναμική διεθνή του παρουσία και το αξιοσημείωτο δίκτυο διανομής του σε περισσότερες από 50 χώρες σε όλο τον κόσμο.

 

Δείτε περισσότερα Δελτία Τύπου:  https://www.goseminars.gr/index.php/services/deltiatypou

© 2024 Digital Ideas