Την ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ πιστοποίησε η TÜV HELLAS (TÜV NORD)

TUV Hellas newΤη σωστή οργάνωση και λειτουργία των Συστημάτων Διαχείρισης Συμμόρφωσης της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ πιστοποίησε η TÜV HELLAS (TÜV NORD) σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO: 37301.

Η εν λόγω πιστοποίηση έχει ιδιαίτερη βαρύτητα καθώς η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ είναι η πρώτη εταιρεία του κλάδου της στην Ελλάδα η οποία και ανέπτυξε το Διεθνές Πρότυπο ISO: 37301- Compliance Management System, για το οποίο Επιθεωρήθηκε και Πιστοποιήθηκε από την TÜV HELLAS (TÜV NORD), παρουσία αξιολογητών του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης. Επιβεβαιώνεται κατ΄αυτό τον τρόπο ο ηγετικός αλλά και καινοτόμος χαρακτήρας της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ καθώς και η έμφαση που δίνει η εταιρεία σε θέματα Εταιρικής Διακυβέρνησης.

 

TernaEnergeiakiΣημειώνεται ότι το ISO 37301 που αφορά στην πιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Συμμόρφωσης, είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο οπότε, η επιτυχής εξασφάλιση του εν λόγω πιστοποιητικού συμβάλλει στη διασφάλιση της συμμόρφωσης της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ με τους διεθνείς νόμους και κανονισμούς αλλά και με τους Εσωτερικούς Κανονισμούς που έχουν αναπτυχθεί.

Το Διεθνές Πρότυπο ISO 37301 είναι βασισμένο στις αρχές της ορθής διακυβέρνησης, της αναλογικότητας, της διαφάνειας και της βιωσιμότητας, και αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για οργανισμούς που επιθυμούν να εφαρμόσουν ένα σύστημα Διαχείρισης Συμμόρφωσης ή θέλουν να τυποποιήσουν το σύστημά τους.

 

Η ανάπτυξη των σχετικών διαδικασιών και κανόνων που οδηγούν εν τέλει στην Πιστοποίηση σύμφωνα με το Διεθνές πρότυπο ISO 37301 συμβάλλει στην :
• Ικανοποίηση τρίτων μερών αναφορικά με τη αποτελεσματική Διακυβέρνηση (Governance) της Εταιρείας
• Ανάπτυξη θετικής Εταιρικής κουλτούρας συμμόρφωσης
• Προστασία της φήμης της Εταιρείας και τη διασφάλιση της ακεραιότητάς της
• Βελτίωση των επιχειρηματικών ευκαιριών και της βιωσιμότητας της Εταιρείας
• Αύξηση της εμπιστοσύνης τρίτων στην ικανότητα της Εταιρείας να επιτύχει βιωσιμότητα
• Οικοδόμηση εμπιστοσύνης και αφοσίωσης πελατών

 

Σημειώνεται πως, δεδομένης της σημασίας αλλά και της ιδιαιτερότητας του εν λόγω πιστοποιητικού, η Επιθεώρηση Πιστοποίησης διενεργήθη με συμμετοχή νομικών συμβούλων και από τις δύο πλευρές (επιθεωρούμενων και επιθεωρητών)

H κυρία Βασιλική Καλαμποκίδου, Vice President System Certification της TÜV HELLAS (TÜV NORD), δήλωσε: «Θεμελιώδης αξία της TÜV HELLAS (TÜV NORD), είναι να τοποθετούμε τους πελάτες μας στο επίκεντρο της δραστηριότητας μας. Η επιτυχία των πελατών μας είναι η αποστολή μας - αυτό που μας οδηγεί είναι η ευθύνη που αυτό συνεπάγεται. Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, αποδεικνύει έμπρακτα, με τη διαρκή δέσμευσή της και την επένδυσή της σε υιοθέτηση προτύπων, τη διατήρηση μιας κουλτούρας συμμόρφωσης σε νόμους, κανονισμούς, εσωτερικές πολιτικές και διαδικασίες. Και η εν λόγω πιστοποίηση αποτελεί το επιστέγασμα μιας πολυετούς συνεργασίας αλλά και το έναυσμα επέκτασης σε μια σειρά από νέες, εξαιρετικά επωφελείς δραστηριότητες».

 

Λίγα λόγια για την TÜV HELLAS (TÜV NORD)

Η TÜV HELLAS (TÜV NORD) είναι Οργανισμός Επιθεώρησης, Πιστοποίησης και Εκπαίδευσης, μέλος του Γερμανικού Ομίλου TÜV NORD GROUP. Στην Ελλάδα δραστηριοποιείται από το 1987, παρέχοντας ανεξάρτητες υπηρεσίες Επιθεώρησης και Πιστοποίησης (Third Party Inspection-Certification) σε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα, στους τομείς της Τεχνολογίας, της Ποιότητας, της Ασφάλειας, της Ενέργειας και του Περιβάλλοντος. Μέχρι σήμερα έχει πιστοποιήσει περισσότερα από 10.000 Συστήματα Ποιότητας και παρέχει πιστοποιητικά με διεθνή αναγνώριση που αποτελούν διαβατήριο εγκυρότητας στις διεθνείς αγορές. Στον τομέα των Επιθεωρήσεων συμμετέχει και καθορίζει αποφασιστικά το παρόν και μέλλον της Ποιότητας των Τεχνικών Έργων, έχοντας αναλάβει την επιθεώρηση και πιστοποίηση των μεγαλύτερων έργων υποδομής της χώρας μας.

Η TÜV HELLAS (TÜV NORD) διαθέτει γραφεία στη Θεσσαλονίκη, στο Ηράκλειο Κρήτης και στα Ιωάννινα, θυγατρικές εταιρείες στην Κύπρο και στην Αίγυπτο και παγκόσμια παρουσία μέσω της πιστοποίησης και επιθεώρησης έργων ανά την υφήλιο.

 

Δείτε περισσότερα Δελτία Τύπου:  https://www.goseminars.gr/index.php/services/deltiatypou

© 2024 Digital Ideas