Τα στελέχη της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας εκπαίδευσε η TÜV HELLAS (TÜV NORD)

TUVHellas2020Περισσότερα από 50 στελέχη της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας εκπαίδευσε η TÜV HELLAS (TÜV NORD) μέσω μιας σειράς σεμιναρίων για θέματα που αφορούν στα Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας ως Εσωτερικούς και Επικεφαλής Επιθεωρητές.

TUVHellas PolitikiAeroporia1222aΣυγκεκριμένα, στο πλαίσιο της εκπαίδευσης των στελεχών της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, πραγματοποιήθηκαν τέσσερα σεμινάρια στο Διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2015 με αντικείμενο «Επικεφαλής Επιθεωρητής Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας, IRCA/ CQI Approved» διάρκειας 40 ωρών το καθένα. Επιπλέον τέσσερα ακόμη σεμινάρια διενεργήθηκαν στο ίδιο κοινό αναφορικά με θέμα «Τεχνικές Επιθεωρήσεις Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας» διάρκειας 16 ωρών το καθένα.

Με την ολοκλήρωση των σεμιναρίων, πραγματοποιήθηκε η απονομή των σχετικών Πιστοποιητικών IRCA (International Register of Certificated Auditors) και Βεβαιώσεων Παρακολούθησης στα στελέχη της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας που συμμετείχαν στην εκπαίδευση. Η απονομή πραγματοποιήθηκε σε ειδική εκδήλωση στις εγκαταστάσεις της Αρχής στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, παρουσία του Διοικητή κ. Χρήστου Τσίτουρα, και των στελεχών της TÜV HELLAS (TÜV NORD) κ. Βασιλικής Καλαμποκίδου Vice-President System Certification και κ. Κονδυλίας Κοντογιάννη Training & Corporate Communication Manager.

Η πραγματοποίηση των εν λόγω σεμιναρίων εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα δια βίου μάθησης και κατάρτισης των στελεχών της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας. Κατ’ αυτό τον τρόπο, τα στελέχη της Αρχής παρακολουθούν το σύνολο των σύγχρονων εξελίξεων και παραμένουν ενημερωμένοι για οτιδήποτε αφορά το γνωστικό και επαγγελματικό τους αντικείμενο.

Σημειώνεται πως η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας τέθηκε επίσημα σε λειτουργία τον Ιανουάριο του 2022 και λειτουργεί ως Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή, με αντικείμενο την κανονιστική ρύθμιση και την εποπτεία των αερομεταφορών και της αεροναυτιλίας, αρμοδιότητες που διαχωρίζονται πλήρως από την επιχειρησιακή δραστηριότητα παροχής υπηρεσιών αεροναυτιλίας και διαχείρισης αεροδρομίων.

TUVHellas PolitikiAeroporia1222bΣκοπός της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας είναι η εκτέλεση των καθηκόντων πιστοποίησης και εποπτείας των αερομεταφορών, της αεροναυτιλίας και των αερολιμένων καθώς και η εφαρμογή της διεθνούς, ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας σχετικά με θέματα ασφάλειας πτήσεων, ασφάλειας από έκνομες ενέργειες, προστασίας περιβάλλοντος, καθώς και ρύθμισης της οικονομικής δραστηριότητας στο χώρο των αερομεταφορών, της αεροναυτιλίας και των αεροδρομίων.

Η κ. Βασιλική Καλαμποκίδου, Vice President System Certification της TÜV HELLAS (TÜV NORD) δήλωσε: «Ο κλάδος των αερομεταφορών είναι εθνικής σημασίας, ειδικά με δεδομένη τη συμβολή του στην ανάπτυξη της χώρας μας. Ο ρόλος της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας είναι κομβικός ως φορέας κανονιστικής ρύθμισης. Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι για τη συνεργασία μας με την Αρχή και την πραγματοποίηση μιας σειράς ιδιαίτερα απαιτητικών σεμιναρίων. Εξ αυτού επιβεβαιώνουμε το εξαιρετικό γνωσιακό επίπεδο των στελεχών της Αρχής, αλλά και τη δέσμευση της διοίκησής της για δια βίου μάθηση και εκπαίδευση του προσωπικού της».

Ο κ. Χρήστος Τσίτουρας, Διοικητής της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας δήλωσε ότι:
«Η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας στοχεύει στη συνεχή βελτίωση και ανάπτυξη του επιπέδου κατάρτισης του προσωπικού της, μέσω εκπαιδεύσεων υψηλής προστιθέμενης αξίας, έτσι ώστε η πιστοποίηση και η διαρκής εποπτεία των αεροπορικών φορέων της χώρας να οδηγεί στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο την αεροπορική ασφάλεια. Ευχαριστούμε την TÜV HELLAS και τα στελέχη της, που παρείχαν στο προσωπικό της ΑΠΑ μια σειρά άριστα οργανωμένων εκπαιδευτικών σεμιναρίων, τα οποία θα συντελέσουν στην καλύτερη δυνατή εκτέλεση των απαιτητικών καθηκόντων, που απορρέουν από την εθνική, ευρωπαϊκή και διεθνή νομοθεσία και καθορίζουν το ρόλο της Αρχής»

 

Λίγα λόγια για την TÜV HELLAS (TÜV NORD)

Η TÜV HELLAS (TÜV NORD) είναι Οργανισμός Επιθεώρησης, Πιστοποίησης και Εκπαίδευσης, μέλος του Γερμανικού Ομίλου TÜV NORD GROUP. Στην Ελλάδα δραστηριοποιείται από το 1987, παρέχοντας ανεξάρτητες υπηρεσίες Επιθεώρησης και Πιστοποίησης (Third Party Inspection-Certification) σε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα, στους τομείς της Τεχνολογίας, της Ποιότητας, της Ασφάλειας, της Ενέργειας και του Περιβάλλοντος. Μέχρι σήμερα έχει πιστοποιήσει περισσότερα από 15.000 Συστήματα Ποιότητας και παρέχει πιστοποιητικά με διεθνή αναγνώριση που αποτελούν διαβατήριο εγκυρότητας στις διεθνείς αγορές. Στον τομέα των Επιθεωρήσεων συμμετέχει και καθορίζει αποφασιστικά το παρόν και μέλλον της Ποιότητας των Τεχνικών Έργων, έχοντας αναλάβει την επιθεώρηση και πιστοποίηση των μεγαλύτερων έργων υποδομής της χώρας μας.

Η TÜV HELLAS (TÜV NORD) διαθέτει γραφεία στη Θεσσαλονίκη, στο Ηράκλειο Κρήτης και στα Ιωάννινα, θυγατρικές εταιρείες στην Κύπρο και στην Αίγυπτο και παγκόσμια παρουσία μέσω της πιστοποίησης και επιθεώρησης έργων ανά την υφήλιο.

 

*Πατήστε στις φωτογραφίες για μεγέθυνση

Δείτε περισσότερα Δελτία Τύπου:  https://www.goseminars.gr/index.php/services/deltiatypou

© 2023 Digital Ideas