3 Πολύτιμα Σεμινάρια για την Επαγγελματική Επιτυχία

TUV Hellas new1. Εκπαίδευση Εκπαιδευτών (Train the Trainer)
Διάρκεια: 2 ημέρες,
Κόστος: € 340, TÜV HELLAS Approved

 Γενικές Πληροφορίες

Ο κάθε ομιλητής/εκπαιδευτής, ανεξάρτητα θεματολογίας, πρέπει να μπορέσει να προσελκύσει και να διατηρήσει το ενδιαφέρον και τη προσήλωση του εκάστοτε κοινού, ώστε να επιτευχθούν οι μαθησιακοί στόχοι ανά περίπτωση.
Επομένως, το σεμινάριο στοχεύει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων παρουσίασης, κινητοποίησης ομάδας, διαμόρφωσης υλικού και αποτελεσματικής επικοινωνίας σε κοινό (πελάτες ή συναδέλφους).

Περιεχόμενα
• Ενεργή Μάθηση
• Ρόλοι και Ικανότητες του καλού εκπαιδευτή
• Τεχνικές Εκπαίδευσης
• Επικοινωνία κατά την εκπαίδευση
• Presentation Skills/ Δεξιότητες Παρουσίασης - Ομιλίας
• Attention Getters
• Το PowerPoint ΔΕΝ είναι Word
• Διαχείριση ερωτήσεων / εμπλοκή με το ακροατήριο
• Οι δύσκολες Προσωπικότητες Ακροατή/ Δέκτη
• Πρακτική εξάσκηση

Απευθύνεται σε
• Σε εισηγητές σεμιναρίων και εκπαιδευτές ενηλίκων (ομάδων εργασίας, συναδέλφων, πελατών)

Ημερομηνία διεξαγωγής:
Αθήνα: 29-30 Ιουνίου (κωδ. 930102)
Εισηγήτρια: Αγγελική Κοτσολάκη

----------------------------------------------------------------
2. Συναισθηματική Νοημοσύνη στον Εργασιακό Χώρο
Διάρκεια: 1 ημέρα,
Κόστος: € 180, TÜV HELLAS Approved

Γενικές Πληροφορίες
Η Συναισθηματική Νοημοσύνη αναφέρεται στην ικανότητα του ανθρώπου, και κατ’ επέκταση του κάθε εργαζόμενου να γνωρίζει και να ελέγχει τα συναισθήματα και τις συμπεριφορές του. Τα περισσότερα επαγγέλματα συμπεριλαμβάνουν τη συναναστροφή και τη συνεργασία με άλλους ανθρώπους, τους οποίους συχνά ούτε επιλέγουμε εμείς οι ίδιοι, ούτε έχουμε τη δυνατότητα να τους αποφύγουμε, αλλά με τους οποίους πρέπει να συνυπάρξουμε και να συνεργαστούμε επαγγελματικά.
Επομένως, οι έννοιες της αυτοκυριαρχίας, του αυτοελέγχου και της ενσυναίσθησης αποτελούν επιτακτικές ανάγκες, ειδικά στις σημερινές συνθήκες εργασιακής πίεσης και ανασφάλειας, όπου τα ακραία συναισθήματα είναι συνηθισμένο φαινόμενο και συχνή πηγή συγκρούσεων.

Περιεχόμενα
• Τι είναι η Συναισθηματική Νοημοσύνη (EQ)
• Οι πέντε (5) διαστάσεις της Συναισθηματικής Νοημοσύνης (Αυτό- επίγνωση, Αυτό- ρύθμιση, Αυτό- παρακίνηση, Ενσυναίσθηση, Κοινωνικές Δεξιότητες)
• Τα βασικά συναισθήματα και πώς να τα αναγνωρίζουμε
• Γιατί τα συναισθήματα είναι τόσο σημαντικά στην εργασιακή καθημερινότητα.
• Ανάπτυξη της Συναισθηματικής Νοημοσύνης και πώς επιτυγχάνεται.

Απευθύνεται σε
• Εργαζόμενους και στελέχη επιχειρήσεων που επιθυμούν:
- Να συνεργαστούν αρμονικά με το σύνολο του επαγγελματικού τους περιβάλλοντος
- Να διαχειριστούν αποτελεσματικά τις συγκρούσεις των ιδίων, των συναδέλφων ή των υφισταμένων τους
- Να ελαχιστοποιήσουν τα αρνητικά συναισθήματα στον εργασιακό τους χώρο
- Να χτίσουν ομαδικότητα

Ημερομηνία διεξαγωγής: 
Αθήνα: 10 Ιουλίου (κωδ. 930105)
Εισηγήτρια: Αγγελική Κοτσολάκη

----------------------------------------------------------------

3. Customer Service: Διαχείριση και Ικανοποίηση Πελατών
Διάρκεια: 1 ημέρα,
Κόστος: € 180, TÜV HELLAS Approved

Γενικές Πληροφορίες
Τη σημερινή εποχή, περισσότερο από ποτέ, ο Πελάτης δυσκολεύεται στις αγορές το, υπολογίζει τα χρήματά του, αξιολογεί προσεκτικά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που του προσφέρονται και συγκρίνει τις επιλογές του, πριν αλλά και μετά την αγορά τους.
Ο Πελάτης αναζητά Προστιθέμενη Αξία (το κάτι παραπάνω) και εξαιρετικό service στην ευρύτερη του έννοια. Επομένως, και εις βάθος γνώση των αρχών της Εξυπηρέτησης Πελατών αποτελεί βασικό παράγοντα επιτυχίας σε κάθε εμπορική δραστηριότητα.

Οι στόχοι του σεμιναρίου είναι:
Η κατανόηση των απαιτήσεων & των προσδοκιών του σημερινού και του αυριανού Πελάτη
Η ανάπτυξη βέλτιστων ικανοτήτων Επικοινωνίας, Εξυπηρέτησης & Ικανοποίησης Πελατών

Περιεχόμενα:
• Συμπεριφορά και Τάσεις Πελάτη- Καταναλωτή
• Η σημασία της Εξυπηρέτησης Πελατών
• Ικανοποίηση Πελατών
• To Customer Service στα πλαίσια του Marketing
• Σχεσιακό Marketing
• H Επικοινωνία ως το στοιχείο- κλειδί για επιτυχία στο Customer Service
• Βασικές Αρχές Συναισθηματικής Νοημοσύνης
• Διαχείριση Παραπόνων

Απευθύνεται σε
• Στελέχη Πωλήσεων, Ιατρικούς Επισκέπτες, Ασφαλιστικούς Πράκτορες και Υπεύθυνους Customer Service που επιθυμούν να αποκτήσουν μία σφαιρική και σύγχρονη άποψη της Εξυπηρέτησης Πελατών ώστε να μεγιστοποιήσουν τις υπηρεσίες τους προς τους πελάτες.

Ημερομηνία διεξαγωγής: 
Αθήνα: 12 Ιουλίου (κωδ. 930104)
Εισηγήτρια: Αγγελική Κοτσολάκη

Πληροφορίες για συμμετέχοντες

• Αποστολή των αιτήσεων, το αργότερο μία (1) εβδομάδα πριν την έναρξη κάθε σεμιναρίου. Την αίτηση θα τη βρείτε εδώ.
• Το κόστος συμμετοχής όλων των σεμιναρίων μπορεί να καλυφθεί από τον λογαριασμό ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ (0,24%) (Site: https://laek.oaed.gr/) και η τελική ημερομηνία ηλεκτρονικής κατάθεσης είναι 5 εργάσιμες ημέρες πριν την έναρξη κάθε σεμιναρίου. Η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής στο ΛΑΕΚ γίνεται με αποκλειστική σας ευθύνη και την παροχή κάθε βοήθειας από τη Δ/νση Εκπαίδευσης της TÜV HELLAS.
• Παρέχονται ειδικές τιμές σε ορισμένες κατηγορίες συμμετεχόντων (π.χ. εταιρίες που έχουν πιστοποιητικά από TÜV HELLAS και πολλαπλές συμμετοχές από την ίδια εταιρία, φοιτητές κ.λ.π.)
• Η αποπληρωμή των σεμιναρίων γίνεται μετά το πέρας αυτών, και οπωσδήποτε πριν την έκδοση πιστοποιητικών ή/ και βεβαιώσεων παρακολούθησης, με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό (εντός 30 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου), όπως θα αναφέρεται πάνω στην απόδειξη ή το τιμολόγιο που θα σας εκδοθεί.
• Απαλλαγή από ΦΠΑ Ν. 2859/2000 άρθρο 22 παρ. 1
• Η TÜV HELLAS διατηρεί το δικαίωμα για αναβολή ή ακύρωση καθώς και για την αλλαγή του τόπου διεξαγωγής των σεμιναρίων και των εισηγητών. Τα σεμινάρια διεξάγονται μόνο όταν υπάρχει ο απαιτούμενος αριθμός συμμετοχών και επιβεβαιώνονται ή ακυρώνονται μία εβδομάδα πριν την έναρξή τους.

Πέραν των ανωτέρω σεμιναρίων τα οποία μπορούν να καλυφθούν και ενδοεπιχειρησιακά, υπάρχει η δυνατότητα σχεδίασης και υλοποίησης εξειδικευμένων σεμιναρίων για την κάλυψη των αναγκών σας και σε χρονοδιάγραμμα που εξυπηρετεί τη δική σας εταιρεία.

Σας περιμένουμε να σας καλωσορίσουμε στα γραφεία μας, ώστε να διερευνήσουμε τα πιθανά πεδία συνεργασίας μας.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε:
Αθήνα: κα Κονδυλία Κοντογιάννη, τηλ.: 215-2157447, fax: 210-6528025, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε.
Θεσσαλονίκη: κα Νίκη Παπαγιάννη, τηλ.: 2310-428498, fax: 2310-428458, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε.
Κρήτη: κα Ευαγγελία Κατσαράκη, τηλ.: 2810-391856-7, fax: 2810-391858, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε.
Ιωάννινα: κος Βασίλης Συντώσης, τηλ. 6944-866339, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε.

Το πλήρες Πρόγραμμα Β΄ Τετραμήνου 2017 της TUV HELLAS,
μπορείτε να το δείτε και στο
https://www.tuv-nord.com/gr/el/ekpaideysi/

 

Δείτε περισσότερα Δελτία Τύπου:  https://www.goseminars.gr/index.php/services/deltiatypou

© 2024 Digital Ideas