Σεμινάρια Ιουλίου από την TÜV HELLAS

TUV HELLAS 2015

Δείτε τα σεμινάρια Ιουλίου της TÜV HELLAS

Σεμινάρια Επιχειρηματικής Βελτίωσης

α/α

Τίτλος

Περιοχή

Ημερομηνία

Κωδικός

1

Risk Management

Διάρκεια: 2 ημέρες,

Κόστος: € 260,  TUV HELLAS Approved

Αθήνα

 

Θεσσαλονίκη

 

Ηράκλειο Κρήτης

20 - 21 Ιουλίου

 

17-18 Ιουλίου

 

25 - 26 Ιουλίου

93156

 

93210

 

930107

2

Ο Νέος Γενικός Ευρωπαϊκός Κανονισμός 2016/679 περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) και οι Επιπτώσεις του στις Επιχειρήσεις

Διάρκεια: 1  ημέρα,

Κόστος: € 250,  TÜVHELLASApproved

 

Αθήνα

 

Ηράκλειο Κρήτης

 

7 Ιουλίου

 

14 Ιουλίου

 

93399

 

93400

3

Συναισθηματική Νοημοσύνη στον Εργασιακό Χώρο

Διάρκεια: 1 ημέρα,

Κόστος: € 180, TUVHELLASApproved

Αθήνα

10 Ιουλίου

930105

4

ΕκπαίδευσηΕκπαιδευτών (Train The Trainer)

Διάρκεια: 2 ημέρες,

Κόστος: € 340,  TUVHELLASApproved

Θεσσαλονίκη

 

6 - 7 Ιουλίου

 

93019

5

CustomerService: Διαχείριση & Ικανοποίηση Πελατών

Διάρκεια: 1 ημέρα,

Κόστος: € 180, TUV HELLAS Approved

 

Αθήνα

 

12 Ιουλίου

930104

6

Παρακίνηση Εργαζομένων & Ομαδικότητα σε Περιόδους Εργασιακής Ανασφάλειας

Διάρκεια: 2 ημέρες,

Κόστος: € 340,  TUVHELLASApproved

Αθήνα

6 - 7 Ιουλίου

921070

7

Στρατηγικές για Αποτελεσματικές Διαπραγματεύσεις

Διάρκεια: 2 ημέρες,

Κόστος: € 350,  TUVHELLASApproved

 

Θεσσαλονίκη

 

6 - 7 Ιουλίου

93020

 

Σεμινάρια Ποιότητας

α/α

Τίτλος

Περιοχή

Ημερομηνία

Κωδικός

1

ISO 9001:2015 Επιθεωρητής/ Επικεφαλής Επιθεωρητής Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας

Διάρκεια: 5 ημέρες,

Κόστος: € 700,  IRCAApproved

 

Αθήνα

 

Θεσσαλονίκη

 

 

10 - 14 Ιουλίου

 

10 - 14 Ιουλίου

 

 

93145

 

93201

 

2

ISO 9001:2015 Εσωτερικός Επιθεωρητής Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας

Διάρκεια: 2 ημέρες,

Κόστος: € 400,  IRCAApproved

Αθήνα

20 - 21 Ιουλίου

93163

3

ISO 9001:2015/ ISO 14001:2015 COMBINEDAUDITORTRANSITIONCOURSE (Ανάλυση Αλλαγών και Σχετικών Απαιτήσεων)

Διάρκεια: 3 ημέρες

Κόστος: € 450,  IRCA Approved

 

 

 

Αθήνα

 

 

 

17 - 19 Ιουλίου

 

 

93161

 

 

4

 

ISO 9001:2015 AUDITORTRANSITIONCOURSE (Ανάλυση Αλλαγών και Σχετικών Απαιτήσεων)

Διάρκεια: 2 ημέρες,

Κόστος: € 350,  IRCAApproved

 

Αθήνα

 

Θεσσαλονίκη

 

 

 

13 - 14 Ιουλίου

 

3 - 4 Ιουλίου

 

 

 

93159

 

93203

 

 

Σεμινάρια Περιβάλλοντος - Ενέργειας

α/α

Τίτλος

Περιοχή

Ημερομηνία

Κωδικός

1

ISO 14001:2015 Επιθεωρητής/ Επικεφαλής Επιθεωρητής  Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

Διάρκεια: 5 ημέρες,

Κόστος: € 700,  IRCAApproved

 

 

Αθήνα

 

 

 

 

17 - 21 Ιουλίου

 

 

 

 

93169

 

 

2

ISO 14001:2015 – Εσωτερικός Επιθεωρητής Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

Διάρκεια: 2 ημέρες,

Κόστος: € 400,  IRCAApproved

Αθήνα

 

Θεσσαλονίκη

20 - 21 Ιουλίου

 

5 - 6 Ιουλίου

93167

 

93206

3

Εξοικονόμηση Ενέργειας μέσω Ενεργειακής Διαχείρισης

Διάρκεια: 2 ημέρες,

Κόστος: € 320,  TÜV HELLAS Approved

Αθήνα

11 - 12 Ιουλίου

93178

 

 

Σεμινάρια Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία

α/α

Τίτλος

Περιοχή

Ημερομηνία

Κωδικός

1

OHSAS 18001:2007/ ΕΛΟΤ 1801:2008 Επιθεωρητής/ Επικεφαλής Επιθεωρητής Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία

Διάρκεια: 5  ημέρες,

Κόστος: € 700,  IRCAApproved

 

Αθήνα

 

 

17 - 21 Ιουλίου

 

 

93147

 

2

Ασφαλής Λειτουργία Παιδικών Χαρών/ Παιχνιδότοπων

Διάρκεια: 2  ημέρες,

Κόστος: € 280, TÜV HELLAS Approved

Θεσσαλονίκη

13 - 14 Ιουλίου

92871

  3

Ασφάλεια κατά τις Εργασίες Συντήρησης

Διάρκεια: 1  ημέρα,

Κόστος: € 180, TÜV HELLAS Approved

Αθήνα

14 Ιουλίου

93180

4

ΑΤΕΧ-Μελέτη / Έγγραφο Προστασίας από τις Εκρήξεις

Διάρκεια: 2 ημέρες,

Κόστος: € 320,  TÜV HELLAS Approved

Αθήνα

6 - 7 Ιουλίου

93182

5

ISO 39001:2012 Ανάλυση των Απαιτήσεων του Νέου Προτύπου Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας

Διάρκεια: 1  ημέρα,

Κόστος: € 200, TÜV HELLAS Approved

Αθήνα

24 Ιουλίου

93183

 

Σεμινάρια Ασφάλειας Τροφίμων

α/α

Τίτλος

Περιοχή

Ημερομηνία

Κωδικός

1

ISO 22000:2005 - Βασικές Αρχές Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων

Διάρκεια: 2 ημέρες,

Κόστος: € 400,  TÜV HELLAS Approved

Αθήνα

 

10 - 11 Ιουλίου

 

93184

 

2

ISO 22000:2005 – Επιθεωρητής / Επικεφαλής Επιθεωρητής Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων

Διάρκεια: 5 ημέρες,

Κόστος: € 700,  IRCAApproved

Θεσσαλονίκη

 

3 - 7 Ιουλίου

 

93208

3

IFS V6

Διάρκεια: 1 ημέρα,

Κόστος: € 150, TÜV HELLAS Approved

Θεσσαλονίκη

3 Ιουλίου

93212

4

Επισήμανση Τροφίμων

(Βασικές Αρχές - Νομοθεσία)

Διάρκεια: 1 ημέρα,

Κόστος: € 200,  TÜV HELLAS Approved

 

Αθήνα

 

 

 

21 Ιουλίου

 

 

 

921051

 

 

 

 

Σεμινάρια Agro - Πιστοποίηση Βιολογικών Προϊόντων

α/α

Τίτλος

Περιοχή

Ημερομηνία

Κωδικός

1

Εισαγωγή στα Συστήματα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στη Γεωργική Παραγωγή: AGRO 2.1  & 2.2 ΚΑΙ GLOBAL G.A.P IFA v5.0

Διάρκεια: 2  ημέρες,

Κόστος: € 350,  TÜV HELLAS Approved

 

 

Θεσσαλονίκη

 

 

 

 

10 - 11 Ιουλίου

 

 

 

 

3100133

 

 

2

Marketing & Branding Αγροτικών Προϊόντων

Διάρκεια: 2  ημέρες,

Κόστος: € 380,  TÜV HELLAS Approved

 

Αθήνα

 

Θεσσαλονίκη

 

24 - 25 Ιουλίου

 

12 - 13 Ιουλίου

3100122

 

92881

3

Πιστοποίηση Βιολογικών Προϊόντων

Διάρκεια: 1  ημέρα,

Κόστος: € 150, TÜV HELLAS Approved

Θεσσαλονίκη

10 Ιουλίου

93215

Σεμινάρια Πληροφορικής

α/α

Τίτλος

Περιοχή

Ημερομηνία

Κωδικός

1

ISO 27001:2013 - Information Security Management System (ISMS)

Διάρκεια: 5 ημέρες,

Κόστος: € 1.100,  IRCAApproved

Αθήνα

17 – 21 Ιουλίου

93154

2

Visa, Master Card and American Express Security Standard (PCI DSS)

Διάρκεια: 2  ημέρες

Κόστος: € 750

Αθήνα

24 – 25 Ιουλίου

92601

Σεμινάρια Υγείας & Ιατροτεχνολογικών προϊόντων

α/α

Τίτλος

Περιοχή

Ημερομηνία

Κωδικός

1

ΙSO 22716:2007 Καλλυντικά – GMP

Διάρκεια: 2 ημέρες,

Κόστος: € 400, TUVHELLASApproved

Θεσσαλονίκη

2 - 3 Ιουλίου

93212

Σεμινάρια Έργων & Κατασκευών

α/α

Τίτλος

Περιοχή

Ημερομηνία

Κωδικός

1

Δομικά Υλικά- Νέος Κανονισμός 305/2011 ΕΕ

Διάρκεια: 1 ημέρα,

Κόστος: € 140,  TUVHELLASApproved

 

 

Αθήνα

 

 

 

 

25 Ιουλίου

 

 

 

 

921085

 

 

2

Η Ασφαλής & Ελεγχόμενη Χρήση των Εκρηκτικών στα Τεχνικά Έργα

Διάρκεια: 1 ημέρα,

Κόστος: € 150,  TUVHELLASApproved

Θεσσαλονίκη

14 Ιουλίου

92870

Πληροφορίες για συμμετέχοντες

  • Αποστολή των αιτήσεων, το αργότερο μία (1) εβδομάδα πριν την έναρξη κάθε σεμιναρίου. Την αίτηση θα τη βρείτε εδώ.
  • Το κόστος συμμετοχής όλων των σεμιναρίων μπορεί να καλυφθεί από τον λογαριασμό ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ (0,24%) (Site: http://laek..gr/) και η τελική ημερομηνία ηλεκτρονικής κατάθεσης είναι 5 εργάσιμες ημέρες πριν την έναρξη κάθε σεμιναρίου. Η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής στο ΛΑΕΚ γίνεται με αποκλειστική σας ευθύνη και την παροχή κάθε βοήθειας από τη Δ/νση Εκπαίδευσης της  TÜVHELLAS.
  • Παρέχονται ειδικές τιμές σε ορισμένες κατηγορίες συμμετεχόντων (π.χ. εταιρίες που έχουν πιστοποιητικά από TÜVHELLASκαι πολλαπλές συμμετοχές από την ίδια εταιρία, φοιτητές κ.λ.π.)
  • Η αποπληρωμή των σεμιναρίων γίνεται μετά το πέρας αυτών, και οπωσδήποτε πριν την έκδοση πιστοποιητικών ή/ και βεβαιώσεων παρακολούθησης, με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό (εντός 30 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου), όπως θα αναφέρεται πάνω στην απόδειξη ή το τιμολόγιο που θα σας εκδοθεί. 
  • Απαλλαγή από ΦΠΑ Ν. 2859/2000 άρθρο 22 παρ. 1
  • Η  TÜVHELLAS διατηρεί το δικαίωμα για αναβολή ή ακύρωση καθώς και για την αλλαγή του τόπου διεξαγωγής των σεμιναρίων και των εισηγητών. Τα σεμινάρια διεξάγονται μόνο όταν υπάρχει ο απαιτούμενος αριθμός συμμετοχών και επιβεβαιώνονται ή ακυρώνονται μία εβδομάδα πριν την έναρξή τους.

Πέραν των ανωτέρω σεμιναρίων τα οποία μπορούν να καλυφθούν και ενδοεπιχειρησιακά, υπάρχει η δυνατότητα σχεδίασης και υλοποίησης εξειδικευμένων σεμιναρίων για την κάλυψη των αναγκών σας και σε χρονοδιάγραμμα που εξυπηρετεί τη δική σας εταιρεία.

Σας περιμένουμε να σας καλωσορίσουμε στα γραφεία μας, ώστε να διερευνήσουμε τα πιθανά πεδία συνεργασίας μας.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε:

Αθήνα: κα Σοφία Γεωργαλή, τηλ.: 215-2157447, fax: 210-6528025, e-mail: training@tuvhellas.gr

Θεσσαλονίκη: κα  Νίκη Παπαγιάννη,  τηλ.: 2310-428498, fax: 2310-428458, e-mail:npapa@tuv-nord.com

Κρήτη: κα Ευαγγελία Κατσαράκη, τηλ.: 2810-391856-7, fax: 2810-391858, e-mail:heraklion1@tuvhellas.gr

Ιωάννινα: κος  Βασίλης Συντώσης, τηλ. 6944-866339, e-mail: vsidosis@tuv-nord.com

Το πλήρες Πρόγραμμα Β΄ Τετραμήνου 2017 της TUVHELLAS,

 μπορείτε να το δείτε και στο

https://www.tuv-nord.com/gr/el/ekpaideysi/

 

 

 Δείτε περισσότερα Δελτία Τύπου:  https://www.goseminars.gr/index.php/services/deltiatypou

© 2024 Digital Ideas