Προσεχή σεμινάρια στη Θεσσαλονίκη από την TÜV HELLAS

TUV HELLAS 2015Προσεχή σεμινάρια στη Θεσσαλονίκη από την TÜV HELLAS

Νέα σεμινάρια

α/α

Τίτλος

Περιοχή

Ημερομηνία

Κωδικός

1

Υπεύθυνοι Προστασιας Προσωπικων Δεδομενων (Data Protection Officers) κατά τον Ευρωπαϊκο Κανονισμο 2016/679 (GDPR)

Διάρκεια: 3  ημέρες

Κόστος: €1100 (εκπαίδευση) & €200 ευρώ (εξετάσεις), 

TÜVHELLASApproved

Θεσσαλονίκη

06-08 Δεκεμβρίου

93423

2

Ο Νέος Γενικός Ευρωπαϊκός Κανονισμός 2016/679 περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) και οι Επιπτώσεις του στις Επιχειρήσεις

Διάρκεια: 1  ημέρα,

Κόστος: € 250,  TÜVHELLASApproved

 

 

Θεσσαλονίκη

 

 

08 Δεκεμβρίου

 

 

93320

 

 

Σεμινάρια Ποιότητας

α/α

Τίτλος

Περιοχή

Ημερομηνία

Κωδικός

1

ISO 9001:2015 Επιθεωρητής/ Επικεφαλής Επιθεωρητής Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας

Διάρκεια: 5 ημέρες,

Κόστος: € 700,  IRCAApproved

 

Θεσσαλονίκη

 

 

04- 08 Δεκεμβρίου

 

93501

2

ISO 9001:2015 Εσωτερικός Επιθεωρητής Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας

Διάρκεια: 2 ημέρες,

Κόστος: € 400,  IRCAApproved

 

Θεσσαλονίκη

 

04-05 Δεκεμβρίου

93255

3

ISO 9001:2015 AUDITORTRANSITIONCOURSE (Ανάλυση Αλλαγών και Σχετικών Απαιτήσεων)

Διάρκεια: 2 ημέρες,

Κόστος: € 350,  IRCAApproved

Θεσσαλονίκη

 

27-28 Νοεμβρίου

 

 

93503

 

Σεμινάρια Περιβάλλοντος-Ενέργειας

α/α

Τίτλος

Περιοχή

Ημερομηνία

Κωδικός

1

ISO 14001:2015 Επιθεωρητής/ Επικεφαλής Επιθεωρητής  Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

Διάρκεια: 5 ημέρες,

Κόστος: € 700,  IRCAApproved

 

 

Θεσσαλονίκη

 

 

20 - 24 Νοεμβρίου

93205

2

Eπιλογή – Εγκατάσταση – Λειτουργία και Συντήρηση Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών
(Η/Ζ)

Διάρκεια: 2 ημέρες,

Κόστος: € 500,  TÜVHELLASApproved

Ειδική προσφορά για ελεύθερους επαγγελματίες:  €350, 

Θεσσαλονίκη

16-17 Νοεμβρίου

93508

3

Διαστασιολόγηση ισχύος
             Ηλεκτροπαραγωγών 
Ζευγών
            (Η/Ζ) με Ηλεκτρονικό Υπολογιστή

Διάρκεια: 1 ημέρα,

Κόστος: € 280,  TÜV HELLAS Approved

Θεσσαλονίκη

18 Νοεμβρίου

93206

Σεμινάρια Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία

α/α

Τίτλος

Περιοχή

Ημερομηνία

Κωδικός

1

OHSAS 18001:2007 / ΕΛΟΤ 1801:2008 – Εσωτερικός Επιθεωρητής Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία

Διάρκεια: 2  ημέρες,

Κόστος: € 400,  IRCAApproved

 

Θεσσαλονίκη

 

11-12 Δεκεμβρίου

92857

2

Νομοθεσία Reach (1907/2006) & CLP (1272/2008)

Διάρκεια: 2  ημέρες,

Κόστος: 500, TÜV HELLAS Approved

Θεσσαλονίκη

14-15 Δεκεμβρίου

92873

Σεμινάρια Ασφάλειας Τροφίμων

α/α

Τίτλος

Περιοχή

Ημερομηνία

Κωδικός

   1

ISO 22000:2005 – Επιθεωρητής / Επικεφαλής Επιθεωρητής Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων

Διάρκεια: 5 ημέρες,

Κόστος: € 700,  IRCAApproved

 

Θεσσαλονίκη

 

 

 

13 - 17 Νοεμβρίου

 

18-22 Δεκεμβρίου

 

 

93507

 

93569

 

2

ISO 22000:2005- Βασικές Αρχές Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων

Διάρκεια: 2 ημέρες,

Κόστος: € 400,  TÜVHELLASApproved

Θεσσαλονίκη

11-12 Δεκεμβρίου

93038

3

Μικροβιολογία Τροφίμων

Διάρκεια: 2  ημέρες,

Κόστος: € 400, TÜV HELLAS Approved

Θεσσαλονίκη

07-08 Δεκεμβρίου  

93075

4

Η Νέα Έκδοση του BRC V7-Conversion Course for Manufactures

Διάρκεια: 1 ημέρα,

Κόστος: € 180, TÜV HELLAS Approved

Θεσσαλονίκη

14 Νοεμβρίου

93213

5

IFS V6

Διάρκεια: 1 ημέρα,

Κόστος: € 150, TÜV HELLAS Approved

Θεσσαλονίκη

17 Νοεμβρίου

93212

Σεμινάρια Agro - Πιστοποίηση Βιολογικών Προϊόντων

α/α

Τίτλος

Περιοχή

Ημερομηνία

Κωδικός

1

Εισαγωγή στα Συστήματα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στη Γεωργική Παραγωγή: AGRO 2.1 & 2.2 και GLOBALG.A.P. IFAv5.0

Διάρκεια: 2  ημέρες,

Κόστος: € 350,  TÜV HELLAS Approved

Θεσσαλονίκη

 

11-12 Δεκεμβρίου  

3100127

2

Πιστοποίηση Βιολογικών Προϊόντων

Διάρκεια: 1  ημέρα,

Κόστος: € 150, TÜV HELLAS Approved

 

Θεσσαλονίκη

 

 

24 Νοεμβρίου

 

93215

 

Σεμινάρια Υγείας & Ιατροτεχνολογικών προϊόντων

α/α

Τίτλος

Περιοχή

Ημερομηνία

Κωδικός

1

ΕΝ 15224: 2012 Παροχή Υπηρεσιών Υγείας- Συστήματα  Διαχείρισης Ποιότητας- Απαιτήσεις βασισμένες στο ΕΝ ISO 9001:2015 - Μελέτη Διαχείρισης Κινδύνου μέσω Σχεδιασμού, Λειτουργίας και Ελέγχου των Κλινικών Διεργασιών

Διάρκεια: 3 ημέρες,

Κόστος: € 420,  TÜV HELLAS Approved

Θεσσαλονίκη

21-23 Νοεμβρίου

92866

Σεμινάρια Έργων & Κατασκευών

α/α

Τίτλος

Περιοχή

Ημερομηνία

Κωδικός

1

Η Ασφαλής και Ελεγχόμενη Χρήση των Εκρηκτικών στα Τεχνικά Έργα

Διάρκεια: 1 ημέρα,

Κόστος: € 150,  TUVHELLASApproved

Θεσσαλονίκη

15 Δεκεμβρίου

92870

Σεμινάρια Επιχειρηματικής Βελτίωσης

α/α

Τίτλος

Περιοχή

Ημερομηνία

Κωδικός

1

Στρατηγικές για αποτελεσματικές Διαπραγματεύσεις

Διάρκεια: 2 ημέρες,

Κόστος: € 350,  TUV HELLAS Approved

Θεσσαλονίκη

11-12 Δεκεμβρίου

93020

 

Βρείτε εδώ το πλήρες Πρόγραμμα Γ’ Τετραμήνου 2017 της TUV HELLAS (TUV NORD)

Δηλώστε συμμετοχή και Εξασφαλίστε άμεσα τη θέση σας

 

Δείτε περισσότερα Δελτία Τύπου:  https://www.goseminars.gr/index.php/services/deltiatypou

© 2024 Digital Ideas