Εκπαιδευτικά Προγράμματα | Μαρτίου 2019

TUV AustriaΔείτε αναλυτικά τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα Μαρτίου 2019 και δηλώστε εγκαίρως συμμετοχή!

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

 • ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ | ISO 22000:2018 - [06-07|03|2019 - Θεσσαλονίκη]
 • ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ | ISO 22301:2012 - [06-08 & 12-13|03|2019 - Αθήνα]
 • ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ | TRAIN THE TRAINERS - [08|03|2019 - Αθήνα]
 • LEADERSHIP AND NEGOTIATION SKILLS - [12|03|2019 - Αθήνα]
 • ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | ISO 50001:2011 - [12-13|03|2019 - Αθήνα]
 • ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ - [13-14|03|2019 - Αθήνα]
 • DIGITAL MARKETING AND SEARCH ENGINE OPTIMIZATION BASICS - [13-15|03|2019 - Αθήνα]
 • LEADERSHIP – COACHING FOR MIDDLE AND SENIOR MANAGEMENT - [14-15|03|2019 - Αθήνα]
 • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΗΓΕΣΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ - [14-15|03|2019 - Αθήνα]
 • GDPR HOSPITALITY EDITION - [14-15|03|2019 - Θεσσαλονίκη]
 • ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ BRC V8 - [15|03|2019 - Αθήνα]
 • DPO EXECUTIVE (DATA PROTECTION OFFICER EXECUTIVE TRAINING PROGRAM - [18-22|03|2019 - Αθήνα]
 • ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΦΕΚ 1186Β/25.08.2003 - [18-22|03|2019 - Αθήνα]
 • ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ | ISO 9001:2015 (IRCA/CQI APPROVED) - [18-22|03|2019 - Αθήνα]
 • ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ | ISO 14001:2015 (IRCA/CQI APPROVED) - [18-22|02|2019 - Θεσσαλονίκη]
 • ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ | ISO 22000:2018 - [18-22|03|2019 - Μυτιλήνη]
 • GDPR HOSPITALITY EDITION - [21-22|03|2019 - Ηράκλειο]
 • ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ - [26-27|03|2019 - Αθήνα]
 • ΚΛΑΔΕΜΑ ΕΛΙΑΣ - [26-27|02|2019 - Μυτιλήνη]
 • ITIL FOUNDATION - [26-28|03|2019 - Αθήνα]
 • PRINCE 2 FOUNDATION - [27-29|03|2019 - Αθήνα]
 • GDPR HOSPITALITY EDITION - [28-29|03|2019 - Αθήνα]
 • ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ | ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ (ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΣΩΣΤΗ) - [28-29|03|2019 – Αθήνα]
 • TEAMWORK | TEAM BUILDING SEMINARS FOR ALL STAFF LEVELS - [28-29|03|2019 - Αθήνα]
 • ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | ISO 50001:2011 - [28-29|03|2019 - Θεσσαλονίκη]
 • RISK MANAGEMENT | ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ISO 31000:2018 - [29|03|2019 - Αθήνα]

 

 

Δείτε περισσότερα Δελτία Τύπου:  http://www.goseminars.gr/index.php/services/deltiatypou