Νέα σεμινάρια Ιουνίου

TUV Austria newΗ TÜV AUSTRIA ACADEMY ανταποκρινόμενη στις ανάγκες του τουριστικού κλάδου για τη σωστή επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της συμμόρφωσής τους με το GDPR, διοργανώνει το 2ήμερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «GDPR – Hospitality Edition».

Οι συμμετέχοντες θα μπορούν κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου να κατανοήσουν και να συμμετάσχουν αποτελεσματικά σε projects και ομάδες που αφορούν τη συμμόρφωση με το GDPR και την καθημερινή εφαρμογή του από την υποδοχή έως την αναχώρηση ενός επισκέπτη, από την κράτηση έως τη δημιουργία μιας ιστοσελίδας και γενικά τη συλλογή προσωπικών δεδομένων κατά την προσπάθεια βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών μιας τουριστικής επιχείρησης. Ημερομηνίες υλοποίησης του προγράμματος: ΑΘΗΝΑ: 5-6/6/2019. 

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ: https://bit.ly/2LFXnEO Για δηλώσεις συμμετοχής επικοινωνήστε στα τηλέφωνα 210 5220920 (εσωτ. 224 ή 216)

H TÜV AUSTRIA ACADEMY διοργανώνει το 2ήμερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΜΟΝΩΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΛΟΤ ΤΠ & ΚΕνΑΚ» στις 10-11/06/2019 στην Αθήνα. Το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα στον μηχανικό/τεχνίτη να ενημερωθεί για τις ορθές κατασκευαστικές πρακτικές, καθώς και την επίλυση προβλημάτων κτιριακής παθολογίας, που εμπεριέχουν πλήθος τεχνικών λεπτομερειών και ειδικών απαιτήσεων, κρίσιμων για την επιτυχία, τη λειτουργικότητα και την ασφάλεια της κατασκευής, σύμφωνα με τα Ελληνικά Τεχνικά Πρότυπα και Κανονισμούς. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ: http://ow.ly/kKVH50pxyfE
Για δηλώσεις συμμετοχής επικοινωνήστε στα τηλέφωνα 210 5220920 (εσωτ. 224 ή 216)

Η TÜV AUSTRIA ACADEMY διοργανώνει στις εγκαταστάσεις της στην Αθήνα, το νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «ISO 45001:2018 – Εσωτερικοί Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης της Υγείας & Ασφάλειας στον χώρο εργασίας» το διήμερο 13-14 Ιουνίου. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα πληροί τις απαιτήσεις για την εκπαίδευση Εσωτερικών Επιθεωρητών, σύμφωνα με το νέο πρότυπο 45001:2018, καθώς και τις εκπαιδευτικές απαιτήσεις για τη διενέργεια Εσωτερικών Επιθεωρήσεων ενός Συστημάτων Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία.

Απευθύνεται σε Εσωτερικούς Επιθεωρητές Εταιρειών, Συμβούλους, Υπευθύνους Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία και σε Τεχνικούς Ασφαλείας. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε στο: https://lnkd.in/g4VKdXk
Πραγματοποιήστε έγκαιρα την εγγραφή σας στα τηλέφωνα 210 5220920 (εσωτ. 216 και 224)

 

Δείτε περισσότερα Δελτία Τύπου:  http://www.goseminars.gr/index.php/services/deltiatypou