Σεμινάριο Προστασίας Ηλεκτρικών Συστημάτων

SingularisΣκοπός Σεμιναρίου

Στόχος του σεμιναρίου είναι η αναλυτική παρουσίαση και εμβάθυνση στον τομέα Ηλεκτρικών προστασιών.

Το σεμινάριο πραγματεύεται όλα τα θέματα που αφορούν την ηλεκτρική προστασία από τις βασικές θεωρητικές αρχές που τα  διέπουν, την περιγραφή & επεξήγηση του εξοπλισμού έως την συντήρηση και λειτουργιά του.

Ολοκληρώνοντας το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα οι συμμετέχοντες θα ξέρουν τους διαφορετικούς τύπους προστασιών ηλεκτρικού συστήματος  και σε ποια χρήση αντίστοιχη η καθεμία. Όλα τα ανωτέρω επιτυγχάνονται μέσα από την παρουσίαση παραδειγμάτων, με την ταυτόχρονη χρήση πλούσιου φωτογραφικού υλικού.

Το σεμινάριο απευθύνεται
Το πρόγραμμα αυτό μπορούν να το παρακολουθήσουν τεχνικοί συντήρησης βιομηχανικών εγκαταστάσεων ηλεκτρολογικού τομέα, προϊστάμενοι τμημάτων συντήρησης Η/Μ, τεχνικοί & στελέχη κατασκευαστικών εταιρειών, Facility manager, τεχνικοί και μηχανικοί συντήρησης Φωτοβολταϊκών & Αιολικών πάρκων.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Εισαγωγή-Ορισμοί

Τύποι ηλεκτρικών συστημάτων  
•    Εισαγωγή στα Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας
•    Τυπολογία Ηλεκτρικών Συστημάτων  
•    Βραχυκυκλώματα
•    Είδη παροχών Μ.Τ. από ΔΕΗ

Στοιχεία ηλεκτρικών δικτύων
•    Εξοπλισμός Υ/Σ (Μ/Σ, Δ/Κ, Η/Ν κτλ),
•    Υποσυστήματα εγκαταστάσεων (σύστημα προστασίας, γειώσεων κτλ)
•    Μετασχηματιστές τάσης & έντασης,
•    Τυπολογία – χρήση εξοπλισμού.

Προστασία
•    Ροη Φορτίου
•    Επιλεκτικότητα- Επιλεκτικότητα στον σχεδιασμό της προστασίας
•    Τύποι προστασιών
•    Επιλογή προστασιών
•    Στοιχειοθέτηση σχήματος προστασίας
•    Σύστημα προστασίας,
•    Μελέτη προστασίας συστήματος

Τεχνική και οικονομική ανάλυση χρήσης προστασιας
•    Οικονομική ανάλυση επιλογής εξοπλισμού
•    Break down ανάλυση εργασιών  συστήματος προστασίας
•    Συντήρηση συστήματος προστασίας.

Λειτουργία διακοπτικού εξοπλισμού
•    Χειρισμοί διακοπτών
•    Έλεγχοι λειτουργιάς
•    Περιοδικός έλεγχος

Μετρήσεις & έλεγχοι
•    Δοκιμές συστήματος προστασίας,
•    Μετρήσεις προστασιών,
•    Πρωτόκολλα εργασιών
•    Διαδικασίες ελέγχων και δοκιμών

Κόστος συμμετοχής:
• Για Ιδιώτες: 120 ευρώ (περιλαμβάνεται το ΦΠΑ),
• Για προπτυχιακούς φοιτητές πρώτου πτυχίου (άτομα με αναπηρία, άνεργους & πολύτεκνους) προβλέπεται έκπτωση 20% (δηλαδή  100€), προκειμένου να έχουν την σχετική έκπτωση πρέπει να στείλουν αντίγραφο της φοιτητικής ταυτότητας, κάρτα ανεργίας κτλ.,
Επιπλέον επωφεληθείτε με την προσφορά early bird (κλείσιμο θέσης μια εβδομάδα νωρίτερα τουλάχιστον) έχετε 10% έκπτωση. Επίσης με δυο συμμετοχές σε δυο σεμινάρια κερδίζεται μια Τρίτη συμμετοχή σε σεμινάριο ίδιου τύπου δωρεάν.
Το σεμινάριο επιδοτείται μέσω ΟΑΕΔ ΛΑΕΚ 0,24%

Παροχές Σεμιναρίου
Μετά το πέρας του σεμιναρίου θα σας παραδοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής και CD με τα αρχεία των διαφανειών σε pdf και λοιπά χρήσιμα  με το αντικείμενο ηλεκτρονικά εγχειρίδια. Δωρεάν υποστήριξη μέσω επεξηγηματικών πληροφοριών πάνω σε θέματα του σεμιναρίου.

Στοιχεία σεμιναρίου

Έναρξη 25-11-2018 00:00
Λήξη 25-11-2018 00:00
Χωρητικότητα 15
Τιμή ατόμου Κατόπιν επικοινωνίας
Διοργανωτής SINGULARIS
Εισηγητής Κωνσταντίνος Βάλβης
Τόπος διεξαγωγής Argo Anita Hotels
Πόλη Αθήνα
Μοιραστείτε αυτό το σεμινάριο:
© 2024 Digital Ideas