ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ

IbclΓια την επιτυχημένη ολοκλήρωση ενός Τεχνικού έργου απαιτείται ο σχεδιασμός των υποδομών και του απαιτούμενου Ανθρώπινου Δυναμικού, ο Οικονομικός Προγραμματισμός, η κατάρτιση του Προγράμματος των φάσεων και των επί μέρους Εργασιών του Έργου, η Διαχείριση της Ποιότητας, η παρακολούθηση της Ροής των Υλικών και ο σχεδιασμός και παρακολούθηση όλων των επί μέρους Διαδικασιών λειτουργίας του Εργοταξίου.

Η επιλογή της θέσης του Εργοταξίου, η επάνδρωση και ο εξοπλισμός του, η επίβλεψη, ο τρόπος επαφής με το εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον, με την κοινωνία αλλά και την βάση του φορέα του, ο τρόπος της οικονομικής διαχείρισης, οι σχέσεις των μελών του και άλλα πολλά παίζουν ρόλο στην επιτυχημένη ή προβληματική λειτουργία και ανταπόκρισή του.

Το Σεμινάριο αυτό έχει σκοπό να είναι μια σύνθεση του σύγχρονου τρόπου Διαχείρισης των Διαδικασιών και πόρων, των απαιτήσεων του προτύπου ISO 9001:2015 και των εμπειριών των εισηγητών τόσο στην Ελλάδα όσο και στην περιοχή της Μέσης Ανατολής μέσα σε ένα διεθνές περιβάλλον με τους μεγαλύτερους και πλέον εξελιγμένους κατασκευαστικούς οργανισμούς.

ΠΩΣ ΘΑ ΒΟΗΘΗΘΟΥΝ ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
Οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:

 • Σχεδιάζουν ένα Έργο: Καθορισμός, Σχεδιασμός, Υλοποίηση & Αξιολόγηση
 • Εντάσσουν στον σχεδιασμό την Επιλογή Χώρων και το Στήσιμο των Υποδομών του Εργοταξίου
 • Εποπτεύουν και να ελέγχουν όλη τη διαδικασία διάλυσης του Εργοταξίου και αποκατάστασης των χώρων
 • Εφαρμόζουν τις διαδικασίες και το Σχέδιο Ποιότητας Έργου στα πλαίσια του ISO 9001:2015 με τις ιδιαιτερότητες που έχει το Εργοτάξιο
 • Εστιάζουν στα κύρια ζητήματα Ασφάλειας και Υγείας μέσα στο Εργοτάξιο
 • Εφαρμόζουν απλά πλην αποτελεσματικά Εργαλεία για τη διαχείριση του έργου που έχει σχεδιάσει η εταιρεία μας
 • Μεριμνούν για ένα Ολοκληρωμένο Σύστημα Ασφάλειας των Εγκαταστάσεων
 • Συντηρούν αποτελεσματικά τον εξοπλισμό με ειδικά εργαλεία που θα τους δοθούν (Προληπτική Συντήρηση)
 • Αναλύουν και να διαχειρίζονται κινδύνους
 • Έχουν στη διάθεση τους Ολοκληρωμένο σύστημα Διαχείρισης και Αναφορών των κινδύνων του Έργου

ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Το Σεμινάριο αυτό απευθύνεται σε Διευθυντές Έργων, Εργοταξιάρχες, στελέχη Τεχνικών Εταιριών και Εργοταξίων, καθώς και μηχανικούς που φιλοδοξούν να προωθηθούν στις θέσεις αυτές προκειμένου να είναι σε θέση να διεκπεραιώσουν με επιτυχία και ασφάλεια τα καθήκοντά τους.

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
Οικονόμου Αλέξανδρος, Μηχ/γος-Ηλ/γος ΕΜΠ, Industrial Eng. MSc., C.I.T., UK, τ.Δ/νων Σύμβουλος μεγάλης Βιομηχανικής Επιχείρησης. Διαθέτει μακρά και ευρέως φάσματος εμπειρία στην Οργάνωση / Αναδιοργάνωση Επιχειρήσεων και στην επιχειρησιακή Εκπαίδευση (σεμινάρια-workshop). Έχει πραγματοποιήσει ειδικές μεταπτυχιακές σπουδές σε θέματα Οργάνωσης Επιχειρήσεων και έχει πολυετή επαγγελματική δραστηριότητα ως Σύμβουλος Επιχειρήσεων και Εκπαιδευτής σε τομείς Διαχείρισης Έργων, Προμηθειών, Οργάνωσης Παραγωγής, Πωλήσεων, Ηγεσίας και Τεχνικών Διαπραγματεύσεων.

ΣΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΝΟΝΤΑΙ: 

 • Εγχειρίδιο του σεμιναρίου
 • Η παρουσίαση του σεμιναρίου σε ηλεκτρονική μορφή
 • Ηλεκτρονική Εφαρμογή για τη Διαχείριση Κινδύνων
 • Ηλεκτρονική Εφαρμογή για τον Προγραμματισμό και τη Διαχείριση των Έργων
 • Ηλεκτρονική Εφαρμογή για τη Σύνταξη και Παρακολούθηση του Προϋπολογισμού και της Ταμειακής Ροής Έργων
 • Βεβαίωση Παρακολούθησης
 • Κωδικοί πρόσβασης στην ιστοσελίδα της iBcl για λήψη του υλικού του σεμιναρίου

 

Κόστος Συμμετοχής: 480 ευρώ
Έκπτωση
20% στη 2η συμμετοχή και έκπτωση 30% στην τρίτη και κάθε επόμενη.

Το κόστος του σεμιναρίου μπορεί να καλυφθεί μέσω Ο.Α.Ε.Δ. και του προγράμματος ΛΑΕΚ 0,24%. Η εταιρεία μας μπορεί να σας βοηθήσει στη διαδικασία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης.
Καταληκτική ημερομηνία: Τετάρτη 15 Μαΐου 2019

Περισσότερα μπορείτε να δείτε κάνοντας κλικ εδώ.

Στοιχεία σεμιναρίου

Έναρξη 21-05-2019 09:30
Λήξη 21-05-2019 17:00
Χωρητικότητα 30
Τιμή ατόμου Κατόπιν επικοινωνίας
Διοργανωτής iBcl
Τηλέφωνο 210 8145518
Εισηγητής Οικονόμου Αλέξανδρος
Τόπος διεξαγωγής Divani Caravel
Πόλη Αθήνα
Μοιραστείτε αυτό το σεμινάριο: