ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ - PED

Στο σεμινάριο αναλύονται λόγοι αστοχιών των δοχείων πίεσης και παρουσιάζονται μέθοδοι ελέγχου και επιθεώρησης.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα καλύπτει την εκτίμηση κινδύνου στη λειτουργία των δοχείων πίεσης και περιλαμβάνει αναφορά – ανάλυση των εθνικών κανονισμών και διεθνών προτύπων για τον περιοδικό έλεγχο και την πιστοποίηση των δοχείων πίεσης.
Επίσης παραδίδεται στους Συμμετέχοντες εκπαιδευτικό υλικό με τη μορφή σημειώσεων.

Απευθύνεται σε Μηχανικούς, Εργοδηγούς και Τεχνίτες οι οποίοι ασχολούνται με δοχεία πίεσης.

Ολοκληρώνοντας το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα οι συμμετέχοντες θα έχουν αποκτήσει βασική γνώση όσον αφορά στις απαιτήσεις σχετικά με τα δοχεία πίεσης και τις βασικές απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τον Εξοπλισμό Υπό Πίεση 97/23/ΕΚ.

Το παρόν Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να παρέχει ολοκληρωμένη εκπαίδευση σχετικά με τον έλεγχο, τη λειτουργία και τη συντήρηση των δοχείων πίεσης.

Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου χορηγείται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης με πιστοποίηση TÜV ACADEMY.

Στοιχεία σεμιναρίου

Έναρξη 17-07-2019 09:00
Λήξη 18-07-2019 16:00
Χωρητικότητα Απεριόριστο
Τιμή ατόμου Κατόπιν επικοινωνίας
Διοργανωτής TÜV Austria Academy
Τηλέφωνο 210 5220920
Τόπος διεξαγωγής TUV AUSTRIA ACADEMY ΑΘΗΝΑΣ
Πόλη Αθήνα
Μοιραστείτε αυτό το σεμινάριο: