ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ

TUV Hellas newΓενικές Πληροφορίες 

Ολοκληρώνοντας το συγκεκριμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα οι συμμετέχοντες θα έχουν αποκτήσει θεμελιώδεις γνώσεις σχετικά με:

• Τις παραμέτρους ηχομόνωσης και ακουστικής που περιγράφουν τα σχετικά φαινόμενα σε περιπτώσεις κτιριακών εφαρμογών
• Την ευαισθητοποίηση σε θέματα ποιότητας ζωής αναφορικά με το θόρυβο και τις συνθήκες ακουστικής
• Τους βασικούς νόμους που διέπουν την ηχομόνωση ως φυσικό φαινόμενο
• Τη νομοθεσία και τους κανονισμούς που διέπουν τα θέματα ηχομόνωσης στην Ελλάδα και τη διαφοροποίηση από την Ευρώπη
• Τις δυνατότητες και μεθόδους μέτρησης ηχομονωτικών παραμέτρων βάσει προτύπων
• Την εξέταση συνήθων και ειδικών υλικών αναφορικά με τις ηχομονωτικές τους ιδιότητες
• Τη διαδικασία σχεδιασμού και μελέτης ηχομόνωσης σε νέα κτίρια
• Τη διαδικασία μελέτης βελτίωσης ηχομόνωσης σε υφιστάμενα κτίρια
• Καλές πρακτικές σχεδιασμού και αντιμετώπισης προβλημάτων ηχομόνωσης με παραδείγματα
• Συνήθη ζητήματα θορύβου και ηχομόνωσης Η/Μ εξοπλισμού σε κτίρια.

Απευθύνεται σε: 

Αρχιτέκτονες, Πολιτικούς Μηχανικούς, Μηχανολόγους Μηχανικούς, Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς που παρέχουν υπηρεσίες σχεδιασμού ή/και ανακαίνισης στον κτιριακό τομέα.

Εισηγητές: Δρ Σπυρίδων Μουζακίτης

Πληροφορίες:

  • Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ
  • Η τιμή περιλαμβάνει Coffee breaks, ελαφρύ γεύμα
  • Βεβαίωση παρακολούθησης
  • Διεξάγεται στην ελληνική γλώσσα
  • Το κόστος συμμετοχής όλων των σεμιναρίων μπορεί να καλυφθεί από τον λογαριασμό ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ (0,24%) (Site:http://laek.oaed.gr) και η τελική ημερομηνία ηλεκτρονικής κατάθεσης είναι 5 εργάσιμες ημέρες πριν από την έναρξη κάθε σεμιναρίου. Η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής στο ΛΑΕΚ γίνεται με την αποκλειστική σας ευθύνη και την παροχή κάθε βοήθειας από τη Δ/νση Εκπαίδευσης.
  • Παρέχονται ειδικές προνομιακές τιμές σε ορισμένες κατηγορίες συμμετεχόντων (π.χ. εταιρίες που έχουν πιστοποιητικά από TUV HELLAS και πολλαπλές συμμετοχές από την ίδια εταιρία, φοιτητές κ.λ.π.)
  • Η αποπληρωμή των σεμιναρίων γίνεται μετά το τέλος κάθε σεμιναρίου, με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό (εντός 30 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου), όπως θα αναφέρεται πάνω στην απόδειξη ή το τιμολόγιο που θα σας εκδοθεί.
  • Η TUV HELLAS διατηρεί το δικαίωμα για αναβολή ή ακύρωση καθώς και για την αλλαγή του τόπου διεξαγωγής των σεμιναρίων και των εισηγητών.

Στοιχεία σεμιναρίου

Έναρξη 04-10-2019 09:00
Λήξη 04-10-2019 17:00
Χωρητικότητα 30
Τιμή ατόμου €220.00
Διοργανωτής TÜV HELLAS
Τηλέφωνο 215 2157447, 2310 428498, 2810 391856
Εισηγητής Σπυρίδων Μουζακίτης
Πόλη Αθήνα
Μοιραστείτε αυτό το σεμινάριο: