ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΦΕΚ 1186Β/25-08-2003

Το σεμινάριο πληροί τις απαιτήσεις για την εκπαίδευση των Συμμετεχόντων στην Επιθεώρηση Ανυψωτικών Μηχανημάτων, σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία, όπως αναφέρεται στην Υ.Α.15085/593 (ΦΕΚ 1186Β/25 8-2003).

Απευθύνεται σε Μηχανικούς Ασφαλείας, Τεχνικούς Συντήρησης, εγκαταστάτες, συντηρητές, χειριστές, επιθεωρητές και λειτουργούς Ανυψωτικών Μηχανημάτων καθώς και ανεξάρτητους μηχανικούς που επιθυμούν να αποκτήσουν βασικές γνώσεις στις προδιαγραφές ελέγχου και ασφαλείας Ανυψωτικών Μηχανημάτων καθώς και δημόσιους λειτουργούς επιφορτισμένους με τον έλεγχο και την επαλήθευση Ανυψωτικών.

Παρουσιάζονται και αναλύονται:
1. Όλοι οι τύποι ανυψωτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων έργου (Υ.Α. 15085)
2. Κατηγορίες ως προς την επικινδυνότητα
3. Έλεγχοι και περιοδικότητα ελέγχων
4. Σημεία που ελέγχονται κατά την επιθεώρηση
5. Προληπτική και προγραμματισμένη συντήρηση – αποκατάσταση βλαβών
6. Στοιχεία Μηχανολογίας (συγκολλήσεις, συρματόσχοινα, ρουλεμάν κ.λπ.)
7. Πιστοποιητικά Καταλληλότητας
8. Ισχύουσα νομοθεσία
9. Μεθοδολογία επιθεώρησης όλων των τύπων Ανυψωτικών (Γερανογέφυρες, Κινητοί Γερανοί, Περονοφόρα, Αντλίες Σκυροδέματος, Καλαθοφόρα, Αλυσοβαρούλκα κ.α.)
10. Εξοπλισμός αρτάνης (συρματόσχοινα, σχοινιά, αλυσίδες, κρίκοι, κ.α.)
11. Παραδείγματα αστοχιών

Η διάρκεια του σεμιναρίου είναι 100 ώρες και απαρτίζεται από θεωρητικό και πρακτικό μέρος. Μετά το τέλος του θεωρητικού μέρους και την ολοκλήρωση γραπτών εξετάσεων ακολουθεί πρακτική άσκηση (έλεγχοι σε όλους τους τύπους μηχανημάτων).

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του σεμιναρίου χορηγείται Πιστοποιητικό Επιθεωρητή με πιστοποίηση TÜV AUSTRIA ACADEMY.

Στοιχεία σεμιναρίου

Έναρξη 30-09-2019 09:00
Λήξη 04-10-2019 16:00
Χωρητικότητα Απεριόριστο
Τιμή ατόμου Κατόπιν επικοινωνίας
Διοργανωτής TÜV Austria Hellas
Τηλέφωνο 210 5220920, 2310 941100, 2810 244150, 22510 40504/5
Τόπος διεξαγωγής TUV AUSTRIA ACADEMY ΑΘΗΝΑΣ
Πόλη Αθήνα
Μοιραστείτε αυτό το σεμινάριο: