Προβεβλημένα Σεμινάρια

TUV Hellas newΤο παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε μηχανικούς και τεχνικούς, που απασχολούνται σε εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου, όπως σκυροδέματος, ασφαλτικών, χάλυβα και γενικά δομικών υλικών και φυσικά, σε όσους επιθυμούν να εξειδικευθούν στις μεθόδους μη καταστροφικών ελέγχων και δοκιμών (NDT) για την αποτίμηση της κτιριακής παθολογίας και για τον ποιοτικό έλεγχο σε θέματα επισκευής-προστασίας-ενίσχυσης των κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος, με χρήση του κατάλληλου επαγγελματικού εξοπλισμού.

Έναρξη 16-10-2023 00:00
Λήξη 09-11-2023 00:00
Χωρητικότητα 30
Τιμή ατόμου Επικοινωνήστε
Τόπος διεξαγωγής Εξ' αποστάσεως
Πόλη Εξ' αποστάσεως

Eπιλογή – Εγκατάσταση – Λειτουργία και Συντήρηση Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών (Η/Ζ)

TUV Hellas newΓενικές πληροφορίες

Στο σεμινάριο αναλύονται:
•  Τα κρίσιμα σημεία για την επιλογή του κατάλληλου Η/Ζ
•  Οι προδιαγραφές για την σωστή εγκατάσταση Η/Ζ
•  Τι προσέχουμε για να έχουμε απροβλημάτιστη λειτουργία
•  Οι απαιτήσεις συντήρησης για Η/Ζ συνεχούς & εφεδρικής λειτουργίας (stand by)

Μετά το σεμινάριο οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση: 
•  Να διαμορφώσουν ολοκληρωμένη άποψη για τα Η/Ζ
•  Να επισημαίνουν τα κρίσιμα σημεία για την επιλογή του κατάλληλου Η/Ζ ανάλογα με την εφαρμογή
•  Να εφαρμόζουν τους κανόνες της σωστής εγκατάστασης και λειτουργίας
•  Να προσδιορίζουν τις κατάλληλες μεθόδους συντήρησης και αντιμετώπισης τεχνικών προβλημάτων

Περιεχόμενα:

 • Τα βασικά μέρη του Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους (Η/Ζ)
  (Πετρελαιοκινητήρας, Ηλεκτρογεννήτρια, Πίνακας ελέγχου και προστασίας, Πίνακας μεταγωγής)
 • Τεχνική Περιγραφή Η/Ζ (Ανοικτού τύπου και Ηχομονωμένου )
 • Οι διάφοροι τύποι και μοντέλα Η/Ζ
 • Τι πρέπει να προσέχουμε στην επιλογή ενός Η/Ζ (κριτήρια επιλογής και διαστασιολόγησης, ειδικές απαιτήσεις)
 • Πώς γίνεται η σωστή εγκατάσταση (προδιαγραφές)
 • Περιγραφή του κύκλου λειτουργίας του Η/Ζ εφεδρικής λειτουργίας (stand by)
 • Λειτουργία με φορτίο – Ηλεκτρονικός ρυθμιστής στροφών (GOVERNOR) και ρυθμιστής τάσης (AVR)
 • Οδηγίες ασφάλειας στον χειρισμό & λειτουργία
 • Η προληπτική συντήρηση Η/Ζ συνεχούς λειτουργίας (κύρια πηγή ενέργειας)
 • Πως επιλέγουμε σωστά λιπαντικό & αντιψυκτικό
 • Πως εξασφαλίζεται ετοιμότητα στα εφεδρικά Η/Ζ
 • Οι συχνότερες βλάβες και η αντιμετώπιση τους
 • Προβλήματα από το πετρέλαιο της δεξαμενής

Απευθύνεται σε:

- Μηχανολόγους & ηλεκτρολόγους μηχ/κούς
- Ηλεκτρολόγους εγκαταστάτες
- Μελετητές, κατασκευαστές και συντηρητές Η/Μ εγκαταστάσεων

Εισηγητές: Μανόλης Καλογεράκης

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται: Βεβαίωση Παρακολούθησης TÜV HELLAS (TÜV NORD)

Στοιχεία σεμιναρίου

Έναρξη 12-10-2022 09:00
Λήξη 13-10-2022 17:00
Χωρητικότητα 30
Τιμή ατόμου Κατόπιν επικοινωνίας
Διοργανωτής TÜV HELLAS
Εισηγητής Μανόλης Καλογεράκης
Τόπος διεξαγωγής Εξ' αποστάσεως
Πόλη Εξ' αποστάσεως
Μοιραστείτε αυτό το σεμινάριο:
© 2023 Digital Ideas