ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΧΡΗΣΗ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΣΕ ΛΑΤΟΜΕΙΑ

TUV Hellas newΣε ποιους απευθυνόμαστε;

Σε σπουδαστές, φοιτητές, απόφοιτους των σχολών Μηχανικών Ορυκτών Πόρων & Μεταλλειολόγων Μηχανικών, καθώς και εργαζόμενους & στελέχη που απασχολούνται σε λατομικές επιχειρήσεις οι οποίοι θέλουν να ξεκινήσουν ή μόλις έχουν ξεκινήσει τη δραστηριότητα τους στον τομέα.

Σε συναδέλφους μηχανικούς διαφόρων ειδικοτήτων (πχ Πολιτικοί Μηχανικοί, Τοπογράφοι, Μηχανολόγοι κλπ) που ενδιαφέρονται για το αντικείμενο.

Λόγοι διενέργειας του σεμιναρίου.

  • Κατανόηση των σημαντικότερων θεμάτων που αφορούν γενικά στην υγεία & την ασφάλεια της εργασίας στα λατομεία και ειδικότερα στη χρήση των εκρηκτικών υλών.
  • Βασικές νομοθετικές οδηγίες για την τήρηση των απαραίτητων εγγράφων του λατομείου.
  • Επιμόρφωση μέσω των γενικών & ειδικών οδηγιών.

Περιγραφή του θέματος.
Η ασφαλής εργασία στο λατομείο καθώς και η ορθή & ασφαλής χρήση των εκρηκτικών εντός λατομικών χώρων.

Ποιος είναι ο σκοπός και ποια τα ζητούμενα;
Σκοπός του σεμιναρίου είναι επιμόρφωση των συμμετεχόντων για τις απαιτήσεις της νομοθεσίας και των κανονισμών, καθώς και τις πρακτικές διαδικασίες ασφαλούς εξόρυξης με χρήση μηχανικών μέσων αλλά και εκρηκτικών, εντός λατομικών χώρων.

Σε ποιες παραμέτρους θα δοθεί έμφαση και γιατί;
Έμφαση στην ασφάλεια, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Λατομικών & Μεταλλευτικών Εργασιών (Κ.Μ.Λ.Ε.) αλλά και τα υπόλοιπα νομοθετήματα που αφορούν στην έρευνα, αδειοδότηση & λειτουργία λατομικών επιχειρήσεων.

Με ποια μέθοδο θα προσεγγιστεί το θέμα;
Η παρουσίαση των ανωτέρω θα γίνει με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή, μέσω της πλατφόρμας που χρησιμοποιεί η TUVHELLAS (zoom) και θα είναι ένα μείγμα διάλεξης, προβολής video & φωτογραφιών καθώς και σύντομης συζήτησης με τους συμμετέχοντες.

Ποιές οι βασικότερες σχετικές πηγές από τη διεθνή βιβλιογραφία που θα χρησιμοποιηθούν;
Σχετικές πηγές αποτελούν τα εγχειρίδια & οι καλές πρακτικές που αφορούν την εξόρυξη σε λατομεία αδρανών υλικών & μαρμάρου, έγγραφα & οδηγίες από τον EU-OSHA | οργανισμός για την ασφάλεια & υγεία στην εργασία και οι νομοθετικές διατάξεις που αφορούν αδειοδότηση, λειτουργία λατομείων αλλά και τη χρήση εκρηκτικών.

Εισηγητές: Λεωνίδας Καζάκος, Χρήστος Γράβαλος

Στοιχεία σεμιναρίου

Έναρξη 03-10-2022 17:00
Λήξη 04-10-2022 20:00
Χωρητικότητα 30
Τιμή ατόμου Κατόπιν επικοινωνίας
Διοργανωτής TÜV HELLAS
Εισηγητής Λεωνίδας Καζάκος, Χρήστος Γράβαλος
Τόπος διεξαγωγής Εξ' αποστάσεως
Πόλη Εξ' αποστάσεως
Μοιραστείτε αυτό το σεμινάριο:

Εγγραφή στο Newsletter

© 2022 Digital Ideas