Προβεβλημένα Σεμινάρια

TUV Hellas newΤο παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε μηχανικούς και τεχνικούς, που απασχολούνται σε εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου, όπως σκυροδέματος, ασφαλτικών, χάλυβα και γενικά δομικών υλικών και φυσικά, σε όσους επιθυμούν να εξειδικευθούν στις μεθόδους μη καταστροφικών ελέγχων και δοκιμών (NDT) για την αποτίμηση της κτιριακής παθολογίας και για τον ποιοτικό έλεγχο σε θέματα επισκευής-προστασίας-ενίσχυσης των κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος, με χρήση του κατάλληλου επαγγελματικού εξοπλισμού.

Έναρξη 16-10-2023 00:00
Λήξη 09-11-2023 00:00
Χωρητικότητα 30
Τιμή ατόμου Επικοινωνήστε
Τόπος διεξαγωγής Εξ' αποστάσεως
Πόλη Εξ' αποστάσεως

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

TUV Hellas newΣκοπός του σεμιναρίου είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων για τη λειτουργία εταιρειών που ασχολούνται με την εγκατάσταση, επισκευή και συντήρηση ανελκυστήρων και η αντιμετώπιση εξειδικευμένων αλλά και σύνθετων καταστάσεων.

Χωρίζεται σε πέντε τμήματα

  • Το πρώτο αφορά στη παρουσίαση του συνόλου της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας που διέπει το χώρο των ανελκυστήρων
  • Το δεύτερο αφορά σε τεχνικές γνώσεις γύρω από τις επισκευές παλαιών ανελκυστήρων, τόσο ηλεκτροκίνητων όσο και υδραυλικών με τα σημεία στα οποία πρέπει να δίνεται προσοχή
  • Το τρίτο τμήμα αφορά σε επιχειρησιακές γνώσεις και αφορά στη μεθοδολογία κοστολόγησης για σύνταξη προσφορών, σύνταξη ετήσιου προϋπολογισμού και παρακολούθηση των χρηματοοικονομικών ροών
  • Το τέταρτο τμήμα αφορά τη διοίκηση ενός έργου εγκατάστασης ανελκυστήρων/κυλιόμενων κλιμάκων, με αναλυτική αναφορά σε όλα τα στάδια καθώς και τη παρουσίαση σχεδίου ασφάλειας κατά την εγκατάσταση
  • Το πέμπτο στάδιο αφορά τη συντήρηση ανελκυστήρων με λεπτομερή κατανομή εργασιών ανά μήνα καθώς και παρουσίαση σχεδίου ασφάλειας κατά τη διεξαγωγή εργασιών συντήρησης, ενώ παρουσιάζεται ηλεκτρολογικό σχέδιο και μεθοδολογία για την επίλυση βλαβών

Η παράλληλη χρήση πρακτικών παραδειγμάτων προσαρμοσμένων στη λειτουργία των εταιρειών ανελκυστήρων, θα βοηθήσει στη καλύτερη εμπέδωση του περιεχομένου της παρουσίασης και του συνόλου του σεμιναρίου

Απευθύνεται σε στελέχη και ιδιοκτήτες εταιρειών ανελκυστήρων, που θέλουν να βελτιώσουν και να εξειδικεύσουν τις γνώσεις τους σε όλο το φάσμα λειτουργίας της εταιρείας.

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται: Βεβαίωση παρακολούθησης TÜV HELLAS (TÜV NORD)

Στοιχεία σεμιναρίου

Έναρξη 04-10-2022 17:00
Λήξη 13-10-2022 20:00
Χωρητικότητα 30
Τιμή ατόμου Κατόπιν επικοινωνίας
Διοργανωτής TÜV HELLAS
Τόπος διεξαγωγής Εξ' αποστάσεως
Πόλη Εξ' αποστάσεως
Μοιραστείτε αυτό το σεμινάριο:
© 2023 Digital Ideas