Η τεχνική μικροεκχύλισης στερεάς φάσης (SPME) με απλά λόγια

TUV Hellas newΗ προκατεργασία δειγμάτων είναι το πιο κρίσιμο στάδιο της ανάλυσης. Οποιοδήποτε λάθος προκύψει σε αυτό το στάδιο είναι καθοριστικό και μη αναστρέψιμο. Μέχρι πρότινος η προκατεργασία δειγμάτων αντιμετωπιζόταν σαν ένα απλό και εύκολο βήμα στην αναλυτική διαδικασία με το ενδιαφέρον να μονοπωλούσαν οι τεχνολογικές εξελίξεις στην αναλυτική οργανολογία. Πρόσφατα όμως τα τεράστια τεχνολογικά άλματα του τομέα βρίσκουν εφαρμογές ακόμα και μέσα στα εργαστήρια ανάλυσης ρουτίνας λόγω του μεγάλου βαθμού ευαισθησίας και επιλεκτικότητας που προσφέρουν, της ικανότητάς τους να αντιμετωπίσουν ακόμα και σύνθετα δείγματα. Παράλληλα, ολοένα και περισσότερες πρότυπες μέθοδοι κάνουν παράλληλα έχουν αρχίσει κάνουν χρήση σύγχρονων μεθοδολογιών προκατεργασίας δειγμάτων. Το σεμινάριο αυτό θα καλύψει ένα σύνολο συγχρόνων μεθοδολογιών που βασίζονται στην μικροεκχύλιση στερεάς φάσης (solid phase microextraction; SPME) που θα μονοπωλήσουν στο πολύ σύντομο μέλλον. Οι γενικές θεωρητικές αρχές πίσω από τη τεχνική θα παρουσιαστούν με απλά λόγια προκειμένου οι συμμετέχοντες να καταλάβουν πως αυτές μπορούν να τους βοηθήσουν στο εργαστήριο αλλά και να τους βοηθήσουν αν αποφύγουν κοινότυπα λάθη. Το σεμινάριο θα καλύψει όλες τις πτυχές των παλαιότερων και σύγχρονων διαδικασιών προετοιμασίας δειγμάτων με ιδιαίτερη έμφαση στις εμπορικά διαθέσιμες SPME, SPME Arrow, και Thin Film Microextraciton. Θα παρουσιαστεί η στρατηγική ανάπτυξης όλης της αναλυτικής μεθόδου και η σύζευξη με αέρια χρωματογραφία (GC) και υγρή χρωματογραφία (LC) θα συζητηθεί λεπτομερώς. Σε όλα τα στάδια, ο τύπος και τα χαρακτηριστικά του δείγματος θα λαμβάνονται υπόψη δίπλα στις «πράσινες» και οικονομικές πτυχές της μεθόδου.

Περιεχόμενα:

  1. Εισαγωγή και κατηγοριοποίηση τεχνικών προκατεργασίας δειγμάτων
  2. Κριτήρια επιλογής τεχνικής προκατεργασίας δειγμάτων
  3. Θεωρητικές αρχές SPME με απλά λόγια
  4. Κατηργορίες SPME
  5. Υλικά εκχύλισης στην SPME
  6. Σύζευξη με LC και GC
  7. Ανάπτυξη μεθόδου
  8. Βαθμονόμηση
  9. Εφαρμογές
  10. Μελλοντικές εξελίξεις

Μεθοδολογία Εκπαίδευσης:
Παρουσιάσεις

Τί θα επιτύχετε και πώς θα επωφεληθείτε:
Εξοικείωση με τις σύγχρονες τάσεις στην προκατεργασία δειγμάτων.

Απευθύνεται σε: Όλα τα επίπεδα αναλυτικών χημικών (από ερευνητές μέχρι τεχνικούς εργαστηρίων).

Εισηγητής: Καθ. Ελια Ψυλλάκη

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται: Βεβαίωση Παρακολούθησης TUV HELLAS (TUV NORD)

Στοιχεία σεμιναρίου

Έναρξη 05-12-2022 10:00
Λήξη 05-12-2022 15:00
Χωρητικότητα 30
Τιμή ατόμου Κατόπιν επικοινωνίας
Διοργανωτής TÜV HELLAS
Εισηγητής Ελια Ψυλλάκη
Τόπος διεξαγωγής Εξ' αποστάσεως
Πόλη Εξ' αποστάσεως
Μοιραστείτε αυτό το σεμινάριο:
© 2024 Digital Ideas