ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

TUV Hellas newΓενικές πληροφορίες

Το σεμινάριο αποσκοπεί στη κατάρτιση Εργαζομένων στη βιομηχανία συσκευασιών, Στελεχών Παραγωγής QA και R&D, Αγοραστών και Συμβούλων σε επιχειρήσεις τροφίμων στα βασικά των υλικών συσκευασίας, την τρέχουσα γνώση με στόχο την ορθή επιλογή υλικών για τις ανάγκες τους.

Περιεχόμενα
Στο τέλος του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν αποκτήσει γνώσεις σχετικά με:

- Τρέχουσα Κοινοτική και Εθνική Νομοθεσία
- Βασικά στοιχεία υλικών συσκευασίας
- Βασικά στοιχεία παραγωγής υλικών συσκευασίας
- Βασικά στοιχεία εκτύπωσης υλικών συσκευασίας
- Βασικές δυνατότητες υλικών συσκευασίας και Εφαρμογές
- Σχετικές Δοκιμές και Έλεγχοι

Απευθύνεται σε:

- Στελέχη Ασφάλειας Τροφίμων
- Συμβούλους σε επιχειρήσεις τροφίμων

Εισηγητές: Ιωάννης Μακρινός, Βάσια Καζάζη

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται: Βεβαίωση παρακολούθησης TÜV HELLAS (TÜV NORD)

Στοιχεία σεμιναρίου

Έναρξη 17-02-2023 09:00
Λήξη 17-02-2023 17:00
Χωρητικότητα 30
Τιμή ατόμου Κατόπιν επικοινωνίας
Διοργανωτής TÜV HELLAS
Εισηγητής Ιωάννης Μακρινός, Βάσια Καζάζη
Τόπος διεξαγωγής Εξ' αποστάσεως
Πόλη Εξ' αποστάσεως
Μοιραστείτε αυτό το σεμινάριο:
© 2023 Digital Ideas