Σήμανση CE Στις Ηλεκτρικές Συσκευές

TUV Hellas newΤο πρόγραμμα καλύπτει εξειδικευμένη θεματολογία για την σήμανση CE που είναι υποχρεωτική Ευρωπαϊκή σήμανση για συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων και υποδηλώνει τη συμμόρφωση µε ουσιώδεις απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας που καθορίζονται από σχετικές Οδηγίες της ΕΕ.

Δίχως τη σήμανση CE, κι επομένως δίχως να συµµμορφώνεται ένα προϊόν µε όσα προβλέπουν οι οδηγίες που το αφορούν, το προϊόν δεν πρέπει να κυκλοφορεί στην αγορά της ΕΕ. Από την άλλη, εάν το προϊόν εκπληρώνει τα προβλεπόμενα από τις οδηγίες που το αφορούν, τότε καμία χώρα της ΕΕ δεν μπορεί να απαγορεύει, να περιορίζει ή να παρακωλύει την κυκλοφορία του στο έδαφός της. Για το λόγο αυτό, η σήμανση CE θεωρείται και ως το εμπορικό διαβατήριο των προϊόντων.Το CE υποδεικνύει συµµμόρφωση µε Ευρωπαϊκές απαιτήσεις ασφάλειας, και διαπιστώνεται µε την τήρηση καθαρών και διακεκριμένων διαδικασιών που επονομάζονται «διαδικασίες επιβεβαίωσης συµµμόρφωσης». Για τα περισσότερα είδη προϊόντων η τοποθέτηση της σήμανσης CE προϋποθέτει την ύπαρξη του Τεχνικού Φακέλου του προϊόντος, βασικό κομμάτι του οποίου είναι οι Εκθέσεις Δοκιμών.

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:

 • Επιλέγουν τα κατάλληλα εναρμονισμένα πρότυπα
 • Καταρτίζουν τον τεχνικό φάκελο του προϊόντος
 • Συντάσσουν τη δήλωση συμμόρφωσης

Περιεχόμενα:

 • Σήμανση CE και νομικές υποχρεώσεις
 • Τι είναι η σήμανση CE
 • Ποιες είναι οι ευρωπαϊκές οδηγίες
 • Υποχρεώσεις κατασκευαστών
 • Παρουσίαση των οδηγιών LVD, EMC,RED,ECODESIGN, RoHS, CPR
 • Μεθοδολογία εύρεσης των οδηγιών που εφαρμόζονται εναρμονισμένα πρότυπα
 • Τεκμήριο συμμόρφωσης
 • Τι είναι ο Τεχνικός Φάκελος προϊόντος
 • Περιεχόμενα Τεχνικού Φακέλου
 • Σύνταξη Δήλωσης Συμμόρφωσης

Απευθύνεται σε:
Αφορά στα κάτωθι στελέχη/εργαζόμενους (ενδεικτικά):

 • Κατασκευαστές
 • Εισαγωγείς
 • Διανομείς ηλεκτρικών/ηλεκτρονικών συσκευών
 • Συμβουλευτικές εταιρίες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της πιστοποίησης
 • Μηχανικοί εμπλεκόμενοι στον τομέα της πιστοποίησης

Οφέλη για το συμμετέχοντα: Απόκτηση θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων σχετικά με την υποχρεωτική σήμανση CE για τα προϊόντα στα οποία έχει εφαρμογή. Δυνατότητα σύνταξης Τεχνικού φακέλου και δήλωση συμμόρφωσης.

Εισηγητές: Αντώνιος Πολίτης

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται: Βεβαίωση παρακολούθησης TÜV HELLAS (TÜV NORD)

Στοιχεία σεμιναρίου

Έναρξη 21-02-2023 09:00
Λήξη 21-02-2023 17:00
Χωρητικότητα 30
Τιμή ατόμου Κατόπιν επικοινωνίας
Διοργανωτής TÜV HELLAS
Εισηγητής Αντώνιος Πολίτης
Τόπος διεξαγωγής Εξ' αποστάσεως
Πόλη Εξ' αποστάσεως
Μοιραστείτε αυτό το σεμινάριο:
© 2023 Digital Ideas