Προβεβλημένα Σεμινάρια

TUV Hellas newΤο παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε μηχανικούς και τεχνικούς, που απασχολούνται σε εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου, όπως σκυροδέματος, ασφαλτικών, χάλυβα και γενικά δομικών υλικών και φυσικά, σε όσους επιθυμούν να εξειδικευθούν στις μεθόδους μη καταστροφικών ελέγχων και δοκιμών (NDT) για την αποτίμηση της κτιριακής παθολογίας και για τον ποιοτικό έλεγχο σε θέματα επισκευής-προστασίας-ενίσχυσης των κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος, με χρήση του κατάλληλου επαγγελματικού εξοπλισμού.

Έναρξη 16-10-2023 00:00
Λήξη 09-11-2023 00:00
Χωρητικότητα 30
Τιμή ατόμου Επικοινωνήστε
Τόπος διεξαγωγής Εξ' αποστάσεως
Πόλη Εξ' αποστάσεως

Διαστασιολόγηση ισχύος Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών (Η/Ζ) με Ηλεκτρονικό Υπολογιστή

TUV Hellas newΓενικές Πληροφορίες:

Στο σεμινάριο αναλύονται οι βασικές αρχές του υπολογισμού ισχύος των Η/Ζ και αναπτύσσεται η μεθοδολογία υπολογισμού με ειδικό software (παρέχεται δωρεάν). Επίσης επισημαίνονται τα κρίσιμα σημεία στην επιλογή του μηχανήματος, ανάλογα με την εφαρμογή.

Μετά το σεμινάριο οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση:
• Να εφαρμόζουν τις βασικές αρχές της διαστασιολόγησης ισχύος των Η/Ζ
• Να υπολογίζουν με ειδικό software το απαιτούμενο μέγεθος του Η/Ζ για μια εγκατάσταση
• Να επισημαίνουν τα κρίσιμα σημεία για την επιλογή του κατάλληλου Η/Ζ ανάλογα με την εφαρμογή
• Να αξιολογούν τις τεχνικές προδιαγραφές των Η/Ζ ως προς την ποιότητα της παρεχόμενης ισχύος

Θεματολογία
• Τα βασικά μέρη και οι αρχές λειτουργίας των Η/Ζ
• Ρυθμιστής στροφών (Governor) και ρυθμιστής τάσης (AVR)
• Πως προσδιορίζουμε την ασφαλή περιοχή λειτουργίας ανάλογα με το συνφ της εγκατάστασης
• Πότε η άεργος φόρτιση μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην γεννήτρια
• Γιατί η λειτουργία με χαμηλό φορτίο προκαλεί ζημιά στην πετρελαιομηχανή
• Τι απομείωση ισχύος στο Η/Ζ προκαλείται με την θερμοκρασία περιβάλλοντος και το υψόμετρο
• Γιατί οι εκκινήσεις ηλεκτροκινητήρων προκαλούν αύξηση του απαιτούμενου μεγέθους του Η/Ζ
• Πότε επιβαρύνεται η πετρελαιομηχανή και πότε η γεννήτρια του Η/Ζ
• Πόσο επιβαρύνουν το Η/Ζ οι αρμονικές παραμορφώσεις από τα φορτία. Μέτρα αντιμετώπισης.
• Πως μπορούμε να μειώσουμε το μέγεθος του Η/Ζ με κατάλληλη αλληλουχία εκκίνησης των φορτίων
• Πως επηρεάζεται η ποιότητα της παρεχόμενης ισχύος από το μέγεθος (kVA) του Η/Ζ που θα επιλέξουμε
• Ποια τεχνικά χαρακτηριστικά μηχανής και γεννήτριας μας δείχνουν την ποιότητα της παρεχόμενης ισχύος
• Με ποιον πρόσθετο εξοπλισμό μπορούμε να βελτιώσουμε τις επιδόσεις ενός Η/Ζ
• Μεθοδολογία επιλογής του κατάλληλου Η/Ζ με την χρήση ειδικού software
• Μελέτη περιπτώσεων (case studies)

Απευθύνεται σε:

Μηχανολόγους & Ηλεκτρολόγους μηχανικούς, Μελετητές Η/Μ εγκαταστάσεων & στελέχη μελετητικών γραφείων, Ηλεκτρολόγους εγκαταστάτες.

Εισηγητές: Μανόλης Καλογεράκης

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται: Βεβαίωση Παρακολούθησης

Στοιχεία σεμιναρίου

Έναρξη 22-09-2023 09:00
Λήξη 22-09-2023 17:00
Χωρητικότητα 30
Τιμή ατόμου Κατόπιν επικοινωνίας
Διοργανωτής TÜV HELLAS
Εισηγητής Μανόλης Καλογεράκης
Τόπος διεξαγωγής Εξ' αποστάσεως
Πόλη Εξ' αποστάσεως
Μοιραστείτε αυτό το σεμινάριο:
© 2023 Digital Ideas