ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ & ΑΝΥΨΩΣΗ ΦΟΡΤΙΩΝ

TUV Hellas newΤο Σεμινάριο Επιθεώρησης Ανυψωτικών Μηχανημάτων έχει σχεδιαστεί και παρουσιάζεται έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της Ελληνικής Νομοθεσίας (ΦΕΚ 1186 B/25.08.2003) “περί προσόντων προσώπων που διενεργούν επιθεωρήσεις και περί της Εκπαίδευσης Επιθεωρητών Ανυψωτικών Μηχανημάτων”. 

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να δοθεί στους συμμετέχοντες μια πολύπλευρη θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση στον Τομέα Επιθεώρησης Ανυψωτικών Μηχανημάτων και ασφάλειας στην μεταφορά και ανύψωση φορτίων και προσώπων.

Περιεχόμενα:

  • Ανάλυση της ισχύουσας Νομοθεσίας
  • Μεθοδολογία επιθεώρησης όλων των τύπων Ανυψωτικών Μηχανημάτων (Γερανογέφυρες, Κινητοί Γερανοί, Περονοφόρα, Αντλίες Σκυροδέματος, Πυργογερανοί, Γερανοί Λιμένος, Καλαθοφόρα, Αλυσοβαρούλκα κ.α.)
  • Εξοπλισμός αρτάνης (συρματόσχοινα, σχοινιά, αλυσίδες, κρίκοι, κ.α.)
  • Χαρακτηριστικά χαλύβων κατασκευής Ανυψωτικών Μηχανημάτων
  • Συγκολλησιμότητα χαλύβων κατασκευής Ανυψωτικών Μηχανημάτων
  • Παραδείγματα αστοχιών - Ατυχήματα
  • Ασφάλεια κατά τη χρήση

Απευθύνεται σε:

Εγκαταστάτες, συντηρητές, χειριστές, επιθεωρητές και λειτουργούς Ανυψωτικών Μηχανημάτων καθώς και ανεξάρτητους μηχανικούς που επιθυμούν να αποκτήσουν βασικές γνώσεις στις προδιαγραφές ελέγχου και ασφαλείας Ανυψωτικών Μηχανημάτων. Επίσης σε δημόσιους λειτουργούς επιφορτισμένους με τον έλεγχο και την επαλήθευση Ανυψωτικών Μηχανημάτων

Εισηγητές: Λάμπρος Ζάχος

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται: Βεβαίωση παρακολούθησης TUV HELLAS.

Στοιχεία σεμιναρίου

Έναρξη 24-11-2023 09:00
Λήξη 26-11-2023 17:00
Χωρητικότητα 30
Τιμή ατόμου Κατόπιν επικοινωνίας
Διοργανωτής TÜV HELLAS
Εισηγητής Λάμπρος Ζάχος
Τόπος διεξαγωγής Εξ' αποστάσεως
Πόλη Εξ' αποστάσεως
Μοιραστείτε αυτό το σεμινάριο:
© 2023 Digital Ideas