ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ

TUV Hellas newΓενικές Πληροφορίες 

Ολοκληρώνοντας το συγκεκριμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα οι συμμετέχοντες θα έχουν αποκτήσει θεμελιώδεις γνώσεις σχετικά με:

• Τις παραμέτρους ηχομόνωσης και ακουστικής που περιγράφουν τα σχετικά φαινόμενα σε περιπτώσεις κτιριακών εφαρμογών
• Την ευαισθητοποίηση σε θέματα ποιότητας ζωής αναφορικά με το θόρυβο και τις συνθήκες ακουστικής
• Τους βασικούς νόμους που διέπουν την ηχομόνωση ως φυσικό φαινόμενο
• Τη νομοθεσία και τους κανονισμούς που διέπουν τα θέματα ηχομόνωσης στην Ελλάδα και τη διαφοροποίηση από την Ευρώπη
• Τις δυνατότητες και μεθόδους μέτρησης ηχομονωτικών παραμέτρων βάσει προτύπων
• Την εξέταση συνήθων και ειδικών υλικών αναφορικά με τις ηχομονωτικές τους ιδιότητες
• Τη διαδικασία σχεδιασμού και μελέτης ηχομόνωσης σε νέα κτίρια
• Τη διαδικασία μελέτης βελτίωσης ηχομόνωσης σε υφιστάμενα κτίρια
• Καλές πρακτικές σχεδιασμού και αντιμετώπισης προβλημάτων ηχομόνωσης με παραδείγματα
• Συνήθη ζητήματα θορύβου και ηχομόνωσης Η/Μ εξοπλισμού σε κτίρια.

Απευθύνεται σε: 

Αρχιτέκτονες, Πολιτικούς Μηχανικούς, Μηχανολόγους Μηχανικούς, Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς που παρέχουν υπηρεσίες σχεδιασμού ή/και ανακαίνισης στον κτιριακό τομέα.

Εισηγητές: Δρ Σπυρίδων Μουζακίτης

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται: Βεβαίωση παρακολούθησης TÜV HELLAS (TÜV NORD).

Στοιχεία σεμιναρίου

Έναρξη 04-06-2024 09:00
Λήξη 04-06-2024 17:00
Χωρητικότητα 30
Τιμή ατόμου Κατόπιν επικοινωνίας
Διοργανωτής TÜV HELLAS
Εισηγητής Σπυρίδων Μουζακίτης
Τόπος διεξαγωγής Εξ' αποστάσεως
Πόλη Εξ' αποστάσεως
Μοιραστείτε αυτό το σεμινάριο:
© 2024 Digital Ideas