ΑΣΦΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ / ΠΑΙΧΝΙΔΟΤΟΠΩΝ

TUV Hellas newΓενικές πληροφορίες

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η παροχή των απαιτούμενων γνώσεων για το σχεδιασμό, την ασφαλή εγκατάσταση και λειτουργία των Παιδικών Χαρών/Παιχνιδοτόπων.

Η παράλληλη χρήση πρακτικών ασκήσεων, παραδειγμάτων και οπτικού υλικού θα βοηθήσει στην καλύτερη εμπέδωση του περιεχομένου της παρουσίασης και του συνόλου του σεμιναρίου.

Περιεχόμενα:

  • Εθνική Νομοθεσία και Ευρωπαϊκά πρότυπα (ΕΝ)
  • ΕΝ 1176-1,2,3,4,5,6,11: Απαιτήσεις ασφαλείας για τον εξοπλισμό της παιδικής χαράς / παιχνιδότοπου.
  • ΕΝ 1176-7: Εγκατάσταση, έλεγχος συντήρηση και λειτουργία της παιδικής χαράς / παιχνιδότοπου.
  • Κατάρτιση και εφαρμογή προγράμματος τακτικών ελέγχων και συντήρησης παιδικών χαρών.
  • Συνήθη ατυχήματα και δυνατότητες πρόληψης τους.

Στόχος του σεμιναρίου είναι:

  • Η άμεση και αποτελεσματική εκμάθηση των απαιτήσεων ασφαλείας των προτύπων ΕΝ 1176.
  • Να παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις για τον σχεδιασμό και κατασκευή παιδικών χαρών σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και των προτύπων.
  • Η παροχή τεχνογνωσίας για την επίβλεψη και την παραλαβή της σωστής εγκατάστασης του εξοπλισμού της παιδικής χαράς.
  • Να προετοιμάσει κατάλληλα τους υπευθύνους λειτουργίας των παιδικών χαρών /παιχνιδότοπων, όσον αφορά στις απαιτήσεις για την συντήρηση και ασφαλή λειτουργία.
  • Εκτίμηση και διαχείριση των κινδύνων στην παιδική χαρά/παιχνιδότοπο.

Απευθύνεται σε:

Υπευθύνους λειτουργίας παιδικών χαρών, Υπαλλήλους των ΟΤΑ (δήμοι, περιφέρειες), Υπεύθυνους λειτουργίας ψυχαγωγικών πάρκων και παιχνιδότοπων, Σχεδιαστές παιδικών χαρών και εξοπλισμού παιδικών χαρών, Τεχνικό προσωπικό το οποίο εγκαθιστά ή/και συντηρεί εξοπλισμό παιδικών χαρών.

Εισηγητές: Βενιού Γεωργία, Μπελεχρή Μαρία-Χαρά, Ντολόπουλος Χαράλαμπος

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται: Βεβαίωση παρακολούθησης TÜV HELLAS (TÜV NORD)

Στοιχεία σεμιναρίου

Έναρξη 04-06-2024 09:00
Λήξη 05-06-2024 17:00
Χωρητικότητα 30
Τιμή ατόμου Κατόπιν επικοινωνίας
Διοργανωτής TÜV HELLAS
Εισηγητής Βενιού Γεωργία, Μπελεχρή Μαρία-Χαρά, Ντολόπουλος Χαράλαμπος
Τόπος διεξαγωγής Εξ' αποστάσεως
Πόλη Εξ' αποστάσεως
Μοιραστείτε αυτό το σεμινάριο:
© 2024 Digital Ideas