ΑΤΕΧ - ΕΙΔΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΝΤΙΕΚΡΗΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΑΤΕΧ - ΕΙΔΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΝΤΙΕΚΡΗΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ-Σεμινάρια στη Βιομηχανία - ΚατασκευέςΤο εκπαιδευτικό πρόγραμμα πληροί τις εκπαιδευτικές απαιτήσεις για την παροχή εξειδικευμένης γνώσης σε Στελέχη της Βιομηχανίας που είναι επιφορτισμένα με την τήρηση των μεθόδων της «Αντιεκρηκτικής Προστασίας» και την αποφυγή δημιουργίας «Επικίνδυνων Ατμοσφαιρών», καθώς και στους Τεχνικούς Ασφαλείας διαφόρων ειδικοτήτων που καλούνται να εκτιμήσουν τους κινδύνους για να λάβουν τα αναγκαία μέτρα προστασίας που πρέπει να παρθούν σε περιπτώσεις δημιουργίας εκρήξιμων ατμοσφαιρών.

Επιπρόσθετα, μπορεί να καλύψει όχι μόνο τις «μαθησιακές ανάγκες» του μηχανικού που καλείται να παρακολουθήσει την εφαρμογή της προδιαγραφής σε μία αντιεκρηκτική εγκατάσταση, αλλά και να παραλάβει το έργο.

Απευθύνεται σε Μηχανικούς Παραγωγής, Μηχανικούς Μεταλλείων, Μηχανικούς Εργοταξίων, Χημικούς Βιομηχανίας & Ναυτιλίας, Μηχανικούς Εμπορικού Ναυτικού, Τεχνικούς Ασφαλείας, Στρατιωτικούς.

Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, παρουσιάζονται αναλυτικά:
• Ορισμοί & θεωρητικό υπόβαθρο «Εκρήξιμης Ατμόσφαιρας»
• Αποσαφήνιση όρων που χρησιμοποιούνται στην μεθοδολογία ΑΝΤΙΕΚΡΗΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ με αντίστοιχη πλαισίωση από πίνακες και ανάλογο υλικό για τις σταθερές αυτές.
• Παροχή πληροφοριών για τα «ενεργειακά groups» και τις «Θερμοκρασιακές κλάσεις» των επικίνδυνων για έκρηξη αερίων.
• Ανάλυση των «Πηγών Ανάφλεξης»
• Εκτενής αναφορά στον ορισμό των «Ζωνών Επικίνδυνης Περιοχής» με παροχή πληροφοριών επάνω σε ειδικότερες εφαρμογές στη βιομηχανία
• Αναλυτική παρουσίαση των διαφόρων μορφών αντιεκρηκτικών συσκευών, της μεθόδου «σήμανσης» και ονοματολογίας των διαφόρων συσκευών αντιεκρηκτικής προστασίας με εκτενή αναφορά στη νομοθεσία και τα πρότυπα που διέπουν την κατασκευή τέτοιων συσκευών.
• Ιστορική αναφορά στους οργανισμούς, τη νομοθεσία, και τα πρότυπα που διέπουν την πιστοποίηση των συσκευών αντιεκρηκτικής προστασίας.
• Αναφορά στις Ευρωπαϊκές οδηγίες ATEX 100a & ATEX137 και στην Εθνική Νομοθεσία

Μετά την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος, χορηγείται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης από την TÜV AUSTRIA ACADEMY. 

Στοιχεία σεμιναρίου

Έναρξη 27-05-2024 09:00
Λήξη 28-05-2024 16:00
Χωρητικότητα Απεριόριστο
Τιμή ατόμου Κατόπιν επικοινωνίας
Διοργανωτής TÜV Austria Academy
Τόπος διεξαγωγής Εξ' αποστάσεως
Πόλη Εξ' αποστάσεως
Μοιραστείτε αυτό το σεμινάριο:
© 2024 Digital Ideas