Εκπαίδευση Φροντιστών με Πιστοποίηση ECC

KEKKEM

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Εκπαίδευση Φροντιστών με Πιστοποίηση ECC” υλοποιείται από το ΚΕΚ Κέντρο Εκπαίδευσης Μακεδονίας σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Ενδοκοινωνιακής Αποκατάστασης. Το σεμινάριο αποτελείται από 3 ημέρες εκπαίδευσης στις παρακάτω θεματικές ενότητες. Την επόμενη ημέρα ακολουθούν οι εξετάσεις πιστοποίησης.

Τα Βασικά Θέματα Εκπαίδευσης στην Κοινωνική Φροντίδα:
1. Οι αξίες της κοινωνικής φροντίδας
2. Προώθηση της ποιότητας ζωής για τα άτομα που φροντίζετε
3. Εργασία με κίνδυνο
4. Κατανόηση του ρόλου που έχει ο φροντιστής υποστήριξης
5. Ασφάλεια στην εργασία φροντίδας
6. Θετική επικοινωνία
7. Αναγνώριση και ανταπόκριση στην κακοποίηση και την παραμέληση
8. Εξέλιξη ως εργαζόμενος φροντιστής

Στο τέλος της εκπαίδευσης γίνεται η απαραίτητη εξέταση σε όλες τις θεματικές, έτσι ώστε να δοθεί το πιστοποιητικό ικανότητας του κοινωνικού φροντιστή Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό Φροντίδας (ECC). Οι εξετάσεις δίνονται γραπτώς και η βαθμολόγηση και πιστοποίηση γίνονται απευθείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε επαγγελματίες κοινωνικών επιστημών, ιατρικό-νοσηλευτικό προσωπικό, επαγγελματίες υγείας, προσωπικό κοινωνικής φροντίδας, εκπαιδευτικούς, φοιτητές αλλά και όσους καλούνται να φροντίσουν ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Μετά το πέρας το μαθημάτων θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης από το ΚΔΒΜ 2 ΚΕΚ Κέντρο Εκπαίδευσης Μακεδονίας, και σε περίπτωση επιτυχίας στις εξετάσεις το πιστοποιητικό ECC από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό.

Σύνολο εκπαίδευσης: 24 ώρες

Στην τιμή περιλαμβάνεται και το κόστος Πιστοποίησης.

Τοποθεσία διεξαγωγής: Καπνοκοπτηρίου 15 και Αβέρωφ 29, Αθήνα, τκ 10433, ΚΕΚ ΚΕΜ Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 2

Στοιχεία σεμιναρίου

Έναρξη 12-03-2020 00:00
Λήξη 14-03-2020 00:00
Χωρητικότητα Απεριόριστο
Λήξη εγγραφών 16-02-2020
Τιμή ατόμου €80.00
Διοργανωτής ΚΕΚ ΚΕΜ Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 2
Τόπος διεξαγωγής ΚΕΚ ΚΕΜ Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 2
Πόλη Αθήνα
Μοιραστείτε αυτό το σεμινάριο:
© 2024 Digital Ideas