Διοίκηση Λιανικής Πώλησης (Retail Management)

AQSΤο Σεμινάριο απευθύνεται σε Διευθυντές Καταστημάτων/ Επιθεωρητές Δικτύων Λιανικής καθώς και ιδιοκτήτες και στελέχη μεμονωμένων καταστημάτων. Στόχος είναι να προσφέρει μία ολοκληρωμένη και συστηματική γνώση των σύγχρονων μεθόδων Στρατηγικής και Διαχείρισης της Λιανικής που έχουν εφαρμοσθεί σε επιτυχημένα δίκτυα στην Ελληνική και Διεθνή αγορά.

Στο σημερινό δύσκολο περιβάλλον η επίτευξη Στόχων όπως η βελτίωση της Πιστότητας, Ανταγωνιστικότητας, Πωλήσεων και Κερδοφορίας απαιτούν αφενός μεν την άριστη επιλογή Στρατηγικών, αφετέρου δε τη συστηματική υλοποίησή τους από τα Καταστήματα. Αυτό προϋποθέτει ότι τα Στελέχη των Καταστημάτων αντιλαμβάνονται τον Ρόλο τους και να ότι αποδίδουν σε αυτόν. Στο σεμινάριο αυτό δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στην βελτίωση της Αντίληψης του Ρόλου των Διευθυντών / Επιθεωρητών / Προϊσταμένων καθώς και στην ανάπτυξη των ικανοτήτων τους ώστε να είναι σε θέση να:

  • Να σχεδιάζουν την Στρατηγική Καταστήματος την Κερδοφορία του μέσα στα πλαίσια της εταιρικής στρατηγικής
  • Διαχειρίζονται τις Κατηγορίες (Category Management) Αποθεμάτων, Γυρίσματος, Κερδοφορίας
  • Σχεδιάζουν την δραστηριότητα των υφισταμένων τους και να Αποτιμούν την πρόοδο.
  • Διαμορφώνουν την επιθυμητή Κουλτούρα Λιανικής
  • Υλοποιούν τα μοντέλα Πώλησης και Εξυπηρέτησης
  • Επιθεωρούν και να εφαρμόζουν Coaching

Σημαντική βαρύτητα δίδεται στα Μοντέλα Πώλησης και Εξυπηρέτησης, στον Ρόλο του Διευθυντή σαν Coach και στην εγκατάσταση του Συστήματος Coaching. Με τον τρόπο αυτό αναμένεται ότι το δίκτυο θα βελτιώσει σημαντικά την απόδοση των Πωλητών του. Στην συνέχεια το Δίκτυο θα μπορεί να παρακολουθεί την πορεία βελτίωσης της εφαρμογής των Μοντέλων Πώλησης και Εξυπηρέτησης είτε μέσω του Coaching Reporting ή/και μέσω του Mystery Shopping.

Στο υλικό του σεμιναρίου περιλαμβάνονται:

  • Εγχειρίδιο «Retail Management»
  • Εργαλεία – Έντυπα
  • Παρουσίαση του σεμιναρίου
  • Δωρεάν συμβουλευτικές υπηρεσίες για έναν ολόκληρο χρόνο πάνω σε θέματα του σεμιναρίου

Εισηγητής

Απόστολος Αξαρλής
Απόστολος Αξαρλής, Εισηγητής Σεμιναρίων και Σύμβουλος Επιχειρήσεων σε Θέματα Management και Πωλήσεων. Πτυχιούχος της Ανώτατης Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών (ΑΣΟΕΕ). Έχει εργαστεί σε μεγάλες Επιχειρήσεις ως Οικονομικός & Διοικητικός Διευθυντής, Διευθυντής Χονδρικών και Λιανικών Πωλήσεων και Διευθυντής Αγορών. Διαθέτει 25ετη διδακτική εμπειρία, κατά την οποία, εκπαιδεύτηκαν περισσότερα από 18.000 στελέχη επιχειρήσεων.

Στοιχεία σεμιναρίου

Έναρξη 26-04-2024 09:30
Λήξη 26-04-2024 17:00
Χωρητικότητα 30
Τιμή ατόμου Κατόπιν επικοινωνίας
Διοργανωτής AQS
Εισηγητής Απόστολος Αξαρλής
Τόπος διεξαγωγής Εξ' αποστάσεως
Πόλη Εξ' αποστάσεως
Μοιραστείτε αυτό το σεμινάριο:
© 2024 Digital Ideas