Επωνυμία: AQS

Διεύθυνση: Τυρνάβου & Σαρανταπόρου 1Α, 14565, Αγ. Στέφανος

Τηλέφωνο: 210 6216997-8

Site: www.aqs.gr

Η εταιρία μας ιδρύθηκε το 1993 και είναι στελεχωμένη με δυναμικό συμβούλων υψηλής τεχνογνωσίας, με μακρόχρονη εμπειρία σε διευθυντικές θέσεις διεθνών και ελληνικών επιχειρήσεων. 
 
Η AQS παρέχει υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης για την βελτίωση της ποιότητας και της παραγωγικότητας οργανισμών, σε κλίμα κοινής προσέγγισης και ολικής υποστήριξης με μοναδικό σκοπό την πλήρη ικανοποίηση των αναγκών και προσδοκιών τους. Με δεκαοκτώ και πλέον χρόνια δημιουργικής προσφοράς κι έχοντας υλοποιήσει άνω των 500 σημαντικών Συμβουλευτικών Έργων, έχει αναδειχθεί σε μια από τις πιο δυναμικές εταιρείες στο χώρο της στον τομέα της Στρατηγικής των Επιχειρήσεων και είναι μέλος του ΣΕΣΜΑ και του ΕΛΕΣΜΑ. Ο συνδυασμός της μακράς εμπειρίας των στελεχών της AQS με τη χρήση τεχνογνωσίας αιχμής, διασφαλίζει την ικανότητά της να αντεπεξέλθει στις υψηλές οργανωτικές απαιτήσεις που παρουσιάζει το σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον. Οι Εκπαιδευτικές και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες της AQS είναι πιστοποιημένες κατά ISO 9001:2008 από τον αναγνωρισμένο φορέα TUV Austria.
 

Σεμινάρια που έρχονται

DPO Certification - Πρόγραμμα Πιστοποίησης Data Protection Officer
06-05-2019 09:30 | Αθήνα
Κατηγορία:  Information Management - Information Technology | Πληροφορική
Enterprise Risk Management
08-05-2019 09:30 | Θεσσαλονίκη
Κατηγορία:  Ελεγκτική και Εσωτερικός Έλεγχος | Γενικά Θέματα Διοίκησης (Management) | Οργάνωση και Διοίκηση
Enterprise Risk Management
14-05-2019 09:30 | Αθήνα
Κατηγορία:  Ελεγκτική και Εσωτερικός Έλεγχος | Γενικά Θέματα Διοίκησης (Management) | Οργάνωση και Διοίκηση
Financial Intelligence - Οικονομικά για την Ανώτερη Διοίκηση
14-05-2019 09:30 | Αθήνα
Κατηγορία:  Χρηματοοικονομικά | Χρηματοοικονομικά - Επενδύσεις | Γενικά Θέματα Διοίκησης (Management) | Οργάνωση και Διοίκηση
Financial Intelligence - Οικονομικά για την Ανώτερη Διοίκηση
21-05-2019 09:30 | Θεσσαλονίκη
Κατηγορία:  Χρηματοοικονομικά | Χρηματοοικονομικά - Επενδύσεις | Γενικά Θέματα Διοίκησης (Management) | Οργάνωση και Διοίκηση

 

Προγενέστερα σεμινάρια

Παρακίνηση - Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού στην Παραγωγή
18-04-2019 09:30 | Θεσσαλονίκη
Κατηγορία:  Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (HR) | Οργάνωση και Διοίκηση
Θεσσαλονίκη
Ηγεσία και Κτίσιμο Ομάδας με τον Δ. Μπουραντά
18-04-2019 09:30 | Αθήνα
Κατηγορία:  Γενικά Θέματα Διοίκησης (Management) | Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (HR) | Οργάνωση και Διοίκηση
Αθήνα
Financial Control for Top Management
16-04-2019 09:30 | Αθήνα
Κατηγορία:  Χρηματοοικονομικά | Χρηματοοικονομικά - Επενδύσεις | Γενικά Θέματα Διοίκησης (Management) | Οργάνωση και Διοίκηση
Αθήνα
Παρακίνηση - Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού στην Παραγωγή
15-04-2019 09:30 | Αθήνα
Κατηγορία:  Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (HR) | Οργάνωση και Διοίκηση
Αθήνα
Financial Control for Top Management
12-04-2019 09:30 | Θεσσαλονίκη
Κατηγορία:  Γενικά Θέματα Διοίκησης (Management) | Οργάνωση και Διοίκηση | Χρηματοοικονομικά - Επενδύσεις | Χρηματοοικονομικά
Θεσσαλονίκη
Διαχείριση Αποθεμάτων
04-04-2019 09:30 | Θεσσαλονίκη
Κατηγορία:  Αποθέματα - Προμήθειες - Lοgistics (Αποθήκη - Διανομή) | Οργάνωση και Διοίκηση
Θεσσαλονίκη
Budgeting - Σύνταξη & Παρακολούθηση Προϋπολογισμού
04-04-2019 09:30 | Θεσσαλονίκη
Κατηγορία:  Χρηματοοικονομικά | Χρηματοοικονομικά - Επενδύσεις | Οργάνωση και Διοίκηση
Θεσσαλονίκη
HRM Best Practices με τον Δ. Μπουραντά
28-03-2019 09:30 | Αθήνα
Κατηγορία:  Γενικά Θέματα Διοίκησης (Management) | Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (HR) | Οργάνωση και Διοίκηση
Αθήνα
Budgeting - Σύνταξη & Παρακολούθηση Προϋπολογισμού
27-03-2019 09:30 | Αθήνα
Κατηγορία:  Χρηματοοικονομικά | Χρηματοοικονομικά - Επενδύσεις | Οργάνωση και Διοίκηση
Αθήνα
Διαχείριση Αποθεμάτων
22-03-2019 09:30 | Αθήνα
Κατηγορία:  Αποθέματα - Προμήθειες - Lοgistics (Αποθήκη - Διανομή) | Οργάνωση και Διοίκηση
Αθήνα
Διαχείριση Αποθεμάτων
13-03-2019 09:30 | Θεσσαλονίκη
Κατηγορία:  Αποθέματα - Προμήθειες - Lοgistics (Αποθήκη - Διανομή) | Οργάνωση και Διοίκηση
Θεσσαλονίκη
Τεκμηρίωση - Έλεγχος Επάρκειας & Εφαρμογής GDPR
07-03-2019 09:30 | Θεσσαλονίκη
Κατηγορία:  Information Management - Information Technology | Γενικά Θέματα Διοίκησης (Management) | Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (HR) | Οργάνωση και Διοίκηση | Πληροφορική
Θεσσαλονίκη
Εκπαίδευση Executive Secretary
04-03-2019 09:30 | Αθήνα
Κατηγορία:  Γραμματειακή Υποστήριξη | Οργάνωση και Διοίκηση
Αθήνα
Οργάνωση Καθημερινότητας - Βελτίωση Παραγωγικότητας Στελεχών
27-02-2019 09:30 | Θεσσαλονίκη
Κατηγορία:  Οργάνωση και Διοίκηση | Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (HR) | Γενικά Θέματα Διοίκησης (Management)
Θεσσαλονίκη
Τεκμηρίωση - Έλεγχος Επάρκειας & Εφαρμογής GDPR
26-02-2019 09:30 | Αθήνα
Κατηγορία:  Information Management - Information Technology | Γενικά Θέματα Διοίκησης (Management) | Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (HR) | Οργάνωση και Διοίκηση | Πληροφορική
Αθήνα