Επωνυμία: AQS

Διεύθυνση: Τυρνάβου & Σαρανταπόρου 1Α, 14565, Αγ. Στέφανος

Τηλέφωνο: 210 6216997-8

Site: www.aqs.gr

Η εταιρία μας ιδρύθηκε το 1993 και είναι στελεχωμένη με δυναμικό συμβούλων υψηλής τεχνογνωσίας, με μακρόχρονη εμπειρία σε διευθυντικές θέσεις διεθνών και ελληνικών επιχειρήσεων. 
 
Η AQS παρέχει υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης για την βελτίωση της ποιότητας και της παραγωγικότητας οργανισμών, σε κλίμα κοινής προσέγγισης και ολικής υποστήριξης με μοναδικό σκοπό την πλήρη ικανοποίηση των αναγκών και προσδοκιών τους. Με δεκαοκτώ και πλέον χρόνια δημιουργικής προσφοράς κι έχοντας υλοποιήσει άνω των 500 σημαντικών Συμβουλευτικών Έργων, έχει αναδειχθεί σε μια από τις πιο δυναμικές εταιρείες στο χώρο της στον τομέα της Στρατηγικής των Επιχειρήσεων και είναι μέλος του ΣΕΣΜΑ και του ΕΛΕΣΜΑ. Ο συνδυασμός της μακράς εμπειρίας των στελεχών της AQS με τη χρήση τεχνογνωσίας αιχμής, διασφαλίζει την ικανότητά της να αντεπεξέλθει στις υψηλές οργανωτικές απαιτήσεις που παρουσιάζει το σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον. Οι Εκπαιδευτικές και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες της AQS είναι πιστοποιημένες κατά ISO 9001:2008 από τον αναγνωρισμένο φορέα TUV Austria.
 

Σεμινάρια που έρχονται

Effective Budgeting Workshop
25-09-2019 09:30 | Θεσσαλονίκη
Κατηγορία:  Επενδυτικά Προγράμματα | Χρηματοοικονομικά | Χρηματοοικονομικά - Επενδύσεις | Γενικά Θέματα Διοίκησης (Management) | Διοίκηση Έργων (Project Management) | Οργάνωση και Διοίκηση
Advanced Secretary Training
25-09-2019 09:30 | Θεσσαλονίκη
Κατηγορία:  Γραμματειακή Υποστήριξη | Οργάνωση και Διοίκηση
Advanced Secretary Training
02-10-2019 09:30 | Αθήνα
Κατηγορία:  Γραμματειακή Υποστήριξη | Οργάνωση και Διοίκηση
Effective Budgeting Workshop
03-10-2019 09:30 | Αθήνα
Κατηγορία:  Επενδυτικά Προγράμματα | Χρηματοοικονομικά | Χρηματοοικονομικά - Επενδύσεις | Γενικά Θέματα Διοίκησης (Management) | Διοίκηση Έργων (Project Management) | Οργάνωση και Διοίκηση
Νέες Απαιτήσεις GDPR με τον Ν. 4624/2019
03-10-2019 09:30 | Αθήνα
Κατηγορία:  Γενικά Θέματα | Νομικά | Marketing | Marketing - Πωλήσεις | Γενικά Θέματα Διοίκησης (Management) | Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (HR) | Οργάνωση και Διοίκηση
Οργάνωση Καθημερινότητας - Βελτίωση Παραγωγικότητας Στελεχών
09-10-2019 09:30 | Θεσσαλονίκη
Κατηγορία:  Γενικά Θέματα Διοίκησης (Management) | Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (HR) | Οργάνωση και Διοίκηση
Οργάνωση Καθημερινότητας - Βελτίωση Παραγωγικότητας Στελεχών
17-10-2019 09:30 | Αθήνα
Κατηγορία:  Γενικά Θέματα Διοίκησης (Management) | Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (HR) | Οργάνωση και Διοίκηση
SAP για Αρχάριους
17-10-2019 09:30 | Θεσσαλονίκη
Κατηγορία:  Πακέτα Λογισμικού | Πληροφορική | Λογιστική Κόστους | Αποθέματα - Προμήθειες - Lοgistics (Αποθήκη - Διανομή) | Οργάνωση και Διοίκηση | Λογιστικά - Φορολογικά
Διαχείριση Αποθεμάτων
22-10-2019 09:30 | Θεσσαλονίκη
Κατηγορία:  Αποθέματα - Προμήθειες - Lοgistics (Αποθήκη - Διανομή) | Οργάνωση και Διοίκηση
Νέες Απαιτήσεις GDPR με τον Ν. 4624/2019
22-10-2019 09:30 | Θεσσαλονίκη
Κατηγορία:  Γενικά Θέματα | Νομικά | Marketing | Marketing - Πωλήσεις | Γενικά Θέματα Διοίκησης (Management) | Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (HR) | Οργάνωση και Διοίκηση
SAP για Αρχάριους
23-10-2019 09:30 | Αθήνα
Κατηγορία:  Πακέτα Λογισμικού | Πληροφορική | Λογιστική Κόστους | Αποθέματα - Προμήθειες - Lοgistics (Αποθήκη - Διανομή) | Οργάνωση και Διοίκηση | Λογιστικά - Φορολογικά
Παραγωγικότητα Έργων
23-10-2019 09:30 | Θεσσαλονίκη
Κατηγορία:  Διοίκηση Έργων (Project Management) | Οργάνωση και Διοίκηση
Διαχείριση Αποθεμάτων
30-10-2019 09:30 | Αθήνα
Κατηγορία:  Αποθέματα - Προμήθειες - Lοgistics (Αποθήκη - Διανομή) | Οργάνωση και Διοίκηση
Παραγωγικότητα Έργων
01-11-2019 09:30 | Αθήνα
Κατηγορία:  Διοίκηση Έργων (Project Management) | Οργάνωση και Διοίκηση
Design of Experiments
07-11-2019 09:30 | Θεσσαλονίκη
Κατηγορία:  Πωλήσεις | Marketing | Marketing - Πωλήσεις

 

Προγενέστερα σεμινάρια

Διαχείριση Αποθεμάτων
17-07-2019 09:30 | Θεσσαλονίκη
Κατηγορία:  Αποθέματα - Προμήθειες - Lοgistics (Αποθήκη - Διανομή) | Οργάνωση και Διοίκηση
Θεσσαλονίκη
DPO Certification - Πρόγραμμα Πιστοποίησης Data Protection Officer
16-07-2019 09:30 | Αθήνα
Κατηγορία:  Information Management - Information Technology | Πληροφορική
Αθήνα
Διαχείριση Αποθεμάτων
11-07-2019 09:30 | Αθήνα
Κατηγορία:  Αποθέματα - Προμήθειες - Lοgistics (Αποθήκη - Διανομή) | Οργάνωση και Διοίκηση
Αθήνα
Financial Intelligence - Οικονομικά για την Ανώτερη Διοίκηση
08-07-2019 09:30 | Αθήνα
Κατηγορία:  Χρηματοοικονομικά | Χρηματοοικονομικά - Επενδύσεις | Γενικά Θέματα Διοίκησης (Management) | Οργάνωση και Διοίκηση
Αθήνα
Financial Intelligence - Οικονομικά για την Ανώτερη Διοίκηση
05-07-2019 09:30 | Θεσσαλονίκη
Κατηγορία:  Χρηματοοικονομικά | Χρηματοοικονομικά - Επενδύσεις | Γενικά Θέματα Διοίκησης (Management) | Οργάνωση και Διοίκηση
Θεσσαλονίκη
Ηγεσία και Κτίσιμο Ομάδας με τον Δ. Μπουραντά
27-06-2019 09:30 | Αθήνα
Κατηγορία:  Γενικά Θέματα Διοίκησης (Management) | Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (HR) | Οργάνωση και Διοίκηση
Αθήνα
HRM Best Practices με τον Δ. Μπουραντά
13-06-2019 09:30 | Αθήνα
Κατηγορία:  Γενικά Θέματα Διοίκησης (Management) | Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (HR) | Οργάνωση και Διοίκηση
Αθήνα
Η Αριστεία στις Πελατειακές Σχέσεις
12-06-2019 09:30 | Αθήνα
Κατηγορία:  Δημόσιες Σχέσεις | Πωλήσεις | Marketing - Πωλήσεις
Αθήνα
Η Αριστεία στις Πελατειακές Σχέσεις
05-06-2019 09:30 | Θεσσαλονίκη
Κατηγορία:  Δημόσιες Σχέσεις | Πωλήσεις | Marketing - Πωλήσεις
Θεσσαλονίκη
Οργάνωση Καθημερινότητας - Βελτίωση Παραγωγικότητας Στελεχών
04-06-2019 09:30 | Αθήνα
Κατηγορία:  Γενικά Θέματα Διοίκησης (Management) | Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (HR) | Οργάνωση και Διοίκηση
Αθήνα
Financial Intelligence - Οικονομικά για την Ανώτερη Διοίκηση
21-05-2019 09:30 | Θεσσαλονίκη
Κατηγορία:  Χρηματοοικονομικά | Χρηματοοικονομικά - Επενδύσεις | Γενικά Θέματα Διοίκησης (Management) | Οργάνωση και Διοίκηση
Θεσσαλονίκη
Financial Intelligence - Οικονομικά για την Ανώτερη Διοίκηση
14-05-2019 09:30 | Αθήνα
Κατηγορία:  Χρηματοοικονομικά | Χρηματοοικονομικά - Επενδύσεις | Γενικά Θέματα Διοίκησης (Management) | Οργάνωση και Διοίκηση
Αθήνα
Enterprise Risk Management
14-05-2019 09:30 | Αθήνα
Κατηγορία:  Ελεγκτική και Εσωτερικός Έλεγχος | Γενικά Θέματα Διοίκησης (Management) | Οργάνωση και Διοίκηση
Αθήνα
Enterprise Risk Management
08-05-2019 09:30 | Θεσσαλονίκη
Κατηγορία:  Ελεγκτική και Εσωτερικός Έλεγχος | Γενικά Θέματα Διοίκησης (Management) | Οργάνωση και Διοίκηση
Θεσσαλονίκη
DPO Certification - Πρόγραμμα Πιστοποίησης Data Protection Officer
06-05-2019 09:30 | Αθήνα
Κατηγορία:  Information Management - Information Technology | Πληροφορική
Αθήνα