SAP για Αρχάριους

 AQSΜε το Σεμινάριο αυτό δίνεται η δυνατότητα στους συμμετέχοντες:

1. Να εξοικειωθούν στη φιλοσοφία Δόμησης και Λειτουργίας του Συστήματος SAP, τη χρηστικότητα, τη λειτουργικότητα και τα πλεονεκτήματα της εφαρμογής του σε σχέση με άλλα Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων και τέλος μέσω αυτού να αποκτήσουν τη δυνατότητα περαιτέρω βελτίωσης των Διαδικασιών που υποστηρίζει.

2. Να σχηματίσουν άποψη για το πώς μπορούν να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες του Συστήματος σε καίριες Λειτουργίες / Διευθύνσεις του Οργανισμού τους, όπως η Διαχείριση της Λογιστικής, της Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Πωλήσεις / Προμήθειες / Αποθήκη / Παραγωγή / Διανομή), των Ανθρωπίνων Πόρων, των Σχέσεων με Πελάτες και Προμηθευτές, καθώς και να αντιληφθούν πώς οι ανάγκες αυτής της Διαχείρισης υποστηρίζονται από σχετικά υποσυστήματα Αναφορών, ασκούμενοι σε βασικές Transactions (Καταχωρήσεις - Αναφορές) των περιοχών αυτών.

3. Να αντιληφθούν την αναγκαιότητα πιστής εφαρμογής των Διαδικασιών, καθώς το SAP δεν επιτρέπει αποκλίσεις στην τήρησή τους, αλλά και την παρακολούθηση της Απόδοσής τους μέσω Αναφορών και κατάλληλων Δεικτών.

Το Σεμινάριο, απευθύνεται σε όλα τα Στελέχη των Επιχειρήσεων που δεν είναι επαρκώς εξοικειωμένα με το Σύστημα SAP που έχει εγκατασταθεί στην Επιχείρηση ή στον Οργανισμό που εργάζονται.

Πώς θα ωφεληθούν οι συμμετέχοντες 

Οι συμμετέχοντες μετά την παρακολούθηση του Σεμιναρίου θα έχουν:

 • Σχηματίσει άποψη της χρηστικής εμπειρίας του SAP
 • Μάθει τη βασική δομή του συστήματος και πώς αλληλεπιδρούν τα επιμέρους στοιχεία - Modules μεταξύ τους
 • Εξοικειωθεί με τη φιλοσοφία κλήσης και ανάκλησης Transactions
 • Συνειδητοποιήσει τη διαφορά ανάμεσα σε Master Data και Transactional Data και τη σημασία της ορθής Διαχείρισης αλλαγών των Master Data
 • Δει πώς και σε ποιό βαθμό μπορούν οι ίδιοι να εξατομικεύσουν το χρηστικό Περιβάλλον
 • Γνωρίσει σε ποιό βαθμό μπορούν να εξοικονομούν χρόνο καταχώρησης με ρυθμίσεις προ-συμπλήρωσης Πεδίων σε Φόρμες
 • Μάθει πώς να αναζητούν Δεδομένα σε Οθόνες και Αναφορές
 • Διαπιστώσει την προηγμένη χρηστικότητα που παρέχεται με την ταυτόχρονη εργασία σε πολλές Οθόνες / Παράθυρα
 • Καταλάβει πώς να εξάγουν Δεδομένα Αναφορών σε MS Excel
 • Διαπιστώσει τις δυνατότητες εμβάθυνσης στα Δεδομένα Αναφορών (drill-down)
 • Εξοικειωθεί με τις δυνατότητες εξατομίκευσης Φορμών και Συντομεύσεων σε αυτές
 • Αντιληφθεί τη λειτουργικότητα τήρησης Λογιστικών Λογαριασμών εντός του Συστήματος και των σχετικών Οργανωτικών Δομών

Το SAP έχει σχεδιαστεί, ώστε να παρέχει ενισχυμένα επιχειρηματικά αποτελέσματα. Η AQS υλοποιεί Σεμινάρια υψηλής ποιότητας και παρέχει Υπηρεσίες Συμβουλευτικής Υποστήριξης για τη βελτίωση της Ποιότητας και της Παραγωγικότητας των Επιχειρήσεων.

Με χαρά σας ενημερώνουμε για τη δυνατότητα της Εταιρείας μας, να παράσχει εξειδικευμένη εκπαίδευση η οποία προσφέρει τις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες σε όλα τα σχετικά modules του Συστήματος SAP.

Εισηγητές Σεμιναρίου

Δημήτρης Χατζηγιαννάκης
Πρώην partner της SAP HELLAS και συγγραφέας των βιβλίων «Επιχειρησιακή Οργάνωση με τη Βοήθεια των Πληροφοριακών Συστημάτων SAP» και «Κοστολόγηση Βιομηχανικού Προϊόντος». Διαθέτει μακρά εμπειρία στην παραμετροποίηση Λογισμικών ERP και MRP II και στη Διεύθυνση Παραγωγής και Συντήρησης Βιομηχανικών Μονάδων.

Περιγραφή Υλικού

 • Το βιβλίο του εισηγητή με τίτλο «Επιχειρησιακή Οργάνωση με τη βοήθεια των πληροφοριακών συστημάτων SAP».
 • Η παρουσίαση του σεμιναρίου σε ηλεκτρονική μορφή
 • Βεβαίωση Παρακολούθησης
 • Δωρεάν συμβουλευτικές υπηρεσίες για έναν ολόκληρο χρόνο πάνω σε θέματα του σεμιναρίου, μέσω της ιστοσελίδας μας 

Το σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί απο τον Ο.Α.Ε.Δ. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει να βοηθήσει στη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών για το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24% του Ο.Α.Ε.Δ.

Καταληκτική Ημερομηνία Online Υποβολής στον ΟΑΕΔ: 11-10-2019

Περισσότερα μπορείτε να δείτε κάνοντας κλικ εδώ. 

Στοιχεία σεμιναρίου

Έναρξη 17-10-2019 09:30
Λήξη 18-10-2019 17:00
Χωρητικότητα 30
Τιμή ατόμου Κατόπιν επικοινωνίας
Διοργανωτής AQS
Τηλέφωνο 210 6216997
Εισηγητής Δημήτρης Χατζηγιαννάκης
Τόπος διεξαγωγής Divani Caravel
Πόλη Αθήνα
Μοιραστείτε αυτό το σεμινάριο: