Design of Experiments

AQSΤο σεμινάριο αυτό απευθύνεται στα Στελέχη Marketing, R&D, Παραγωγής, Ποιοτικού Ελέγχου και Διασφάλισης Ποιότητας. Δίνει απαντήσεις σε πολύ κρίσιμα ζητήματα της Επιχείρησης όπως:

 • Ποια χαρακτηριστικά του Προϊόντος πρέπει να αλλάξουν για να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα του και άρα η ικανοποίηση του Πελάτη;
 • Τι Δοκιμές χρειαζόμαστε για να συγκρίνουμε ένα Προϊόν με τον Ανταγωνισμό;
 • Ποιες παράμετροι της Παραγωγής είναι υπεύθυνες για την δημιουργία συγκεκριμένων προβλημάτων στο Προϊόν;
 • Ποιες είναι οι άριστες συνθήκες για να βελτιωθούν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά Ποιότητας του Προϊόντος (ποσοστό Ελαττωματικών, τιμή μιας Διάστασης, αριθμός Στιγμάτων ανά τεμάχιο, μείωση Φύρας κλπ);
 • Η βελτίωση της Ποιότητας που επιτύχαμε είναι Στατιστικά Σημαντική ή είναι τυχαία;
 • Εάν κάποιες παραλαβές από έναν Προμηθευτή δείχνουν βελτίωση, είναι η βελτίωση αυτή πραγματική (Στατιστικά Σημαντική) ή μήπως είναι τυχαία;
 • Μια παρτίδα που παραδίδεται στον Πελάτη, με ποιό μέγεθος Δειγματοληψίας πρέπει να ελεγχθεί και πόσο αξιόπιστη (Στατιστικά Σημαντική) είναι η ευρεθείσα τιμή;

Η κλασική μεθοδολογία απαιτεί ένα μεγάλο πλήθος Δοκιμών προκειμένου να προσδιοριστούν οι άριστες συνθήκες Λειτουργίας μιας παραγωγικής Διαδικασίας. Με τη μεθοδολογία DοE, τα Στελέχη μιας επιχείρησης μπορούν να εντοπίσουν τις άριστες τιμές Μεταβλητών που επηρεάζουν την Παραγωγή με ελάχιστες Δοκιμές, προκειμένου να βελτιώσουν το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα.

Εάν, για παράδειγμα, πρέπει να ελεγχθούν 15 παράγοντες σε δύο διαφορετικά επίπεδα τιμών του καθενός, για να βρεθούν οι συνθήκες που μας δίνουν το άριστο αποτέλεσμα, θα απαιτούντο 2 υψωμένο εις τη 15η δύναμη, δηλαδή περίπου 33.000 μετρήσεις, ενώ με τη μεθοδολογία Fractional Design χρειάζονται μόνο 16. Με τον τρόπο αυτό, επιτυγχάνουμε θεαματική Μείωση του Κόστους και των απαιτούμενων χρόνων ολοκλήρωσης των Δοκιμών, προκειμένου να καθοριστεί ο συνδυασμός των τιμών των παραμέτρων που δίνει το άριστο αποτέλεσμα της Ποιότητας.

Το σεμινάριο είναι προσανατολισμένο σε Πρακτικές Εφαρμογές και λιγότερο σε Μαθηματικές Αναλύσεις, ώστε οι συμμετέχοντες να μπορούν να κάνουν άμεση Εφαρμογή, υποστηριζόμενη από την 12μηνη υποστήριξη που παρέχεται Δωρεάν στους Συμμετέχοντες από τους Συμβούλους της εταιρείας μας.

Εισηγητές Σεμιναρίου

Νικόλαος Ι. Μιχαλολιάκος
Διευθύνων Σύμβουλος της AQS, Χημικός Μηχανικός, επί 20 χρόνια Ανώτερο και Ανώτατο Στέλεχος μεγάλων Διεθνών επιχειρήσεων με μεγάλη εμπειρία στη Διεύθυνση Παραγωγής και με συμμετοχή σε πληθώρα Έργων Αναδιοργάνωσης σε πολλά εκ των οποίων συμπεριλαμβάνεται και ο τομέας των Logistics (και ιδιαιτέρως των Αποθεμάτων),Έργα Σχεδιασμού πειραμάτων και SPC, Έργα Μείωσης Κόστους και Ανάλυσης Επιχειρηματικών Κινδύνων.
Νικόλαος Λογοθέτης
Συγγραφέας του διεθνούς κυκλοφορίας Βιβλίου Managing Total Quality From Deming to Taguchi and SPC (εκδόσεις Prentice Hall) με σημαντική εμπειρία εφαρμογών SPC σε Ελληνικές και Διεθνείς Επιχειρήσεις.

Περιγραφή Υλικού

 • Το διεθνούς κυκλοφορίας βιβλίο του Εισηγητή Ν. Λογοθέτη «Managing for Total Quality: From Deming to Taguchi and SPC»
 • Παρουσίαση του σεμιναρίου, σε ηλεκτρονική μορφή
 • Βεβαίωση Παρακολούθησης
 • Δωρεάν συμβουλευτικές υπηρεσίες για έναν ολόκληρο χρόνο πάνω σε θέματα του σεμιναρίου, μέσω της ιστοσελίδας μας 

Το σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί απο τον Ο.Α.Ε.Δ. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει να βοηθήσει στη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών για το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24% του Ο.Α.Ε.Δ.
Καταληκτική Ημερομηνία Online Υποβολής στον ΟΑΕΔ: 12-11-2019

Περισσότερα μπορείτε να δείτε κάνοντας κλικ εδώ. 

Στοιχεία σεμιναρίου

Έναρξη 18-11-2019 09:30
Λήξη 19-11-2019 17:00
Χωρητικότητα 30
Τιμή ατόμου Κατόπιν επικοινωνίας
Διοργανωτής AQS
Τηλέφωνο 210 6216997
Εισηγητής Νικόλαος Ι. Μιχαλολιάκος, Νικόλαος Λογοθέτης
Τόπος διεξαγωγής Divani Caravel
Πόλη Αθήνα
Μοιραστείτε αυτό το σεμινάριο: