Οργάνωση Πωλήσεων και Ανάπτυξη Πωλητών

AQSΟλοκληρώνοντας το σεμινάριο αυτό, τα Στελέχη των Πωλήσεων θα έχουν βοηθηθεί σημαντικά, ώστε να χειρίζονται όλα τα στάδια της Διαδικασίας της Πώλησης με συγκροτημένη και δομημένη προσέγγιση.

Συγκεκριμένα παρουσιάζονται αναλυτικά, ο αποτελεσματικός τρόπος στοχοθέτησης, η προετοιμασία της επαφής με τον Πελάτη, η Μεθοδολογία εκμαίευσης και διάγνωσης των Αναγκών του Πελάτη, η διατύπωση προτάσεων με προστιθέμενη Αξία, η ποιοτική Παρουσίαση του Προϊόντος - τι πρέπει να τονιστεί και τι πρέπει να αποφευχθεί, η αποτελεσματική Διαχείριση ειδικών Συμπεριφορών και Αντιρρήσεων.
Έτσι δημιουργούνται σχέσεις μακροχρόνιας Συνεργασίας με τον Πελάτη και η Επιχείρηση επωφελείται από τη δια Βίου Αξία του Πελάτη (Life Time Customer Value).

Σε ποιους απευθύνεται
Το Σεμινάριο απευθύνεται τόσο στους Πωλητές που θα βοηθηθούν να αυξήσουν την Απόδοσή τους στην προσπάθεια επίτευξης των Στόχων τους, όσο και στους Προϊσταμένους Πωλήσεων, για να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν ένα σύστημα Coaching του Πωλητή και να λειτουργήσουν οι ίδιοι ως Coach για την ανάπτυξη των Πωλητών τους.

Εισηγητές Σεμιναρίου

Νικόλαος Ι. Μιχαλολιάκος
Διευθύνων Σύμβουλος της AQS, Χημικός Μηχανικός, επί 20 χρόνια Ανώτερο και Ανώτατο Στέλεχος μεγάλων Διεθνών επιχειρήσεων με μεγάλη εμπειρία στη Διεύθυνση Παραγωγής και με συμμετοχή σε πληθώρα Έργων Αναδιοργάνωσης σε πολλά εκ των οποίων συμπεριλαμβάνεται και ο τομέας των Logistics (και ιδιαιτέρως των Αποθεμάτων),Έργα Σχεδιασμού πειραμάτων και SPC, Έργα Μείωσης Κόστους και Ανάλυσης Επιχειρηματικών Κινδύνων.
Ευάγγελος Μιχαλολιάκος
σύμβουλος επιχειρήσεων με συμβουλευτική εμπειρία σε συστήματα οργάνωσης, Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Διαχείρισης Έργων. Υπεύθυνος του τμήματος Marketing της AQS.

Περιγραφή Υλικού

 • Εγχειρίδιο του σεμιναρίου "Οργάνωση Πωλήσεων και Ανάπτυξη Πωλητών"
 • Παρουσίαση του σεμιναρίου σε ηλεκτρονική μορφή
 • Εργαλεία σε μορφή Excel:
  Κατηγοριοποίησης Πελατών (ABCD Analysis με πολλαπλά κριτήρια)
  Προγραμματισμού – Απολογισμού Επισκέψεων και Αυτόματης Παραγωγής Δεικτών
  Για την Αξιολόγηση και Διαχείριση νέων σημείων
  Ενημέρωση Πελάτη για επιτυχημένους Κωδικούς
  Υπολογισμού prim Πωλητών
  Αξιολόγησης Ανταγωνιστών
  Forecasting για πρόβλεψη Πωλήσεων
  Αυτοαξιολόγησης του Coach του Πωλητή
  Κερδοφορίας Πελατών
  Κερδοφορίας Προϊόντων
 • Δωρεάν για ένα έτος συμβουλευτική υποστήριξη σε θέματα σχετικά με το σεμινάριο μέσω της ιστοσελίδας μας 

Το σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί απο τον Ο.Α.Ε.Δ. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει να βοηθήσει στη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών για το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24% του Ο.Α.Ε.Δ.
Καταληκτική Ημερομηνία Online Υποβολής στον ΟΑΕΔ: 14-11-2019

Περισσότερα μπορείτε να δείτε κάνοντας κλικ εδώ. 

Στοιχεία σεμιναρίου

Έναρξη 20-11-2019 09:30
Λήξη 20-11-2019 17:00
Χωρητικότητα 30
Τιμή ατόμου Κατόπιν επικοινωνίας
Διοργανωτής AQS
Τηλέφωνο 210 6216997
Εισηγητής Νικόλαος Ι. Μιχαλολιάκος, Ευάγγελος Μιχαλολιάκος
Τόπος διεξαγωγής Grand Hotel Palace
Πόλη Θεσσαλονίκη
Μοιραστείτε αυτό το σεμινάριο: