Νέες Απαιτήσεις GDPR με τον Ν. 4624/2019

AQS

Από τις 29/8/2019 ισχύει ο Εθνικός Νόμος 4624/2019, ο οποίος αντικαθιστά το ισχύον Εθνικό Νομοθετικό Πλαίσιο για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων και εξειδικεύει την Εφαρμογή του GDPR στη χώρα μας. Ο Νόμος αυτός, επιφέρει αξιοσημείωτες αλλαγές στην Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων, όπως για παράδειγμα την εξειδίκευση των προστίμων, την εισαγωγή ποινικών κυρώσεων, τη δυνατότητα Πιστοποίησης του Συστήματος GDPR του Οργανισμού, βάσει του Προτύπου ISO 17065 κ.α.

Στο Σεμινάριο αυτό, θα αναλυθούν όλες οι προσθήκες και τροποποιήσεις που έφερε ο νέος Νόμος, καθώς και οι επιπτώσεις αυτών στη λειτουργία των Επιχειρήσεων και των Οργανισμών. Επίσης, θα παρουσιαστεί η Μεθοδολογία και τα Εργαλεία προκειμένου να είναι έτοιμος ο Οργανισμός για Πιστοποίηση κατά ISO 17065.

Επιπλέον, θα παρουσιαστούν παραδείγματα από τα άνω των 200 Έργων Συμμόρφωσης και Παροχής Υπηρεσιών DPO που έχει υλοποιήσει η AQS με αναλυτικά μέτρα (σχέδια, πολιτικές, πρακτικές, κλπ.), που διασφαλίζουν την Εμπιστευτικότητα, την Ακεραιότητα και τη Διαθεσιμότητα των Προσωπικών Δεδομένων.

Το Σεμινάριο, αποτελεί επίσης εξαιρετικά χρήσιμο πρακτικό Βοήθημα για τις Επιχειρήσεις που επιθυμούν την κάλυψη των κενών και τη βελτίωση του εγκατεστημένου Συστήματος GDPR, καθώς και τον εντοπισμό ελλείψεων στην Πρακτική Εφαρμογή του μέσα από Audit Checklists.

Στους συμμετέχοντες, θα δοθεί πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα 'Online Σύμβουλοι', μέσω της οποίας θα μπορούν για ένα έτος να θέτουν ερωτήματα στους εισηγητές και να υποστηρίζονται, σχετικά με τον GDPR. Επίσης, σε κάθε τροποποίηση του υλικού που θα υλοποιείται στην πορεία του χρόνου, λόγω πιθανών νέων δεδομένων σχετικά με τον GDPR ή νέων Εργαλείων που σχεδιάζονται, θα λαμβάνουν άνευ κόστους τις νέες εκδόσεις.

ΠΩΣ ΘΑ ΒΟΗΘΗΘΟΥΝ ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 

 • Θα κατανοήσουν τις αλλαγές που επιφέρει ο Νέος Νόμος 4624/2019
 • Ο DPO θα έχει στη διάθεσή του Εργαλείο Ελέγχου Εφαρμογής Συστήματος GDPR
 • Θα είναι σε θέση να προσαρμόσουν το υφιστάμενο Σύστημα GDPR που εφαρμόζουν με τις νέες Απαιτήσεις
 • Θα ενημερωθούν για τον τρόπο Πιστοποίησης του Συστήματος GDPR που εφαρμόζουν
 • Από την εμπερία της AQS στην Υλοποίηση Έργων GDPR, θα ενημερωθούν για καλές Πρακτικές Συμμόρφωσης
 • Θα εκπαιδευτούν στη διαχείριση Ειδικών Θεμάτων που αφορούν στον GDPR (data protection case studies), προκειμένου να εντοπίσουν τις ελλείψεις της Εταιρείας τους και να λάβουν μέτρα Βελτίωσης
 • Θα είναι σε θέση να σχεδιάσουν Μέτρα Προστασίας Δεδομένων για όλα τα Εταιρικά Δεδομένα (αδόμητα, δομημένα, οικονομικά, προσωπικά, κλπ.), επιλέγοντας μεταξύ εναλλακτικών Λύσεων, τα πιο ενδεδειγμένα για την Επιχείρησή τους
 • Θα έχουν τη δυνατότητα, ΄άνευ κόστους, online υποστήριξης για ένα έτος στο αντικείμενο του Σεμιναρίου 

ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε Υπεύθυνους Προστασίας Δεδομένων, στα Στελέχη της Διοίκησης (Ανώτατα, Υπεύθυνους Λογιστηρίου, Διαχείρισης Προσωπικού, Marketing, Παραγωγής, Εσωτερικού Ελέγχου, Συμμόρφωσης, Νομικής Υπηρεσίας, κλπ.), στα Στελέχη ΙΤ και σε όλα τα Στελέχη που ασχολούνται με την Προστασία ΠΔ.

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Χρίστος Κόζιαρης, Σύμβουλος Επιχειρήσεων με πτυχίο Μηχανικού Πληροφορικής και μεταπτυχιακές σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) και στην Ασφάλεια και Διαχείριση Κινδύνων. Είναι μέλος του ΔΣ του ISACA και πιστοποιημένος στον Έλεγχο Κινδύνων και Πληροφοριακών Συστημάτων (CRISC). Πιστοποιημένος Data Protection Officer (DPO).

Αθανάσιος Βασιλείου, Δικηγόρος, Νομικός Σύμβουλος, Πιστοποιημένος Data Protection Officer. Διαθέτει εκτενή εμπειρία σε έργα συμμόρφωσης GDPR και παροχής υποστήριξης υπηρεσιών DPO, όπως Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Περιφέρεια Κρήτης, Εγνατία Οδός, Γ.Ν. Ασκληπιείο Βούλας, Vitex, BIC, κ.α.

ΣΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΝΟΝΤΑΙ:

 • Το Εγχειρίδιο του σεμιναρίου
 • Παρουσίαση του σεμιναρίου σε ηλεκτρονική μορφή
 • Σύστημα Διαχείρισης Περιστατικών – Προβλημάτων Ασφάλειας IT
 • Εργαλεία Αξιολόγησης και Διαχείρισης Κινδύνων
 • Εργαλεία για την προετοιμασία Πιστοποίησης
 • Audit Checklists
 • Βεβαίωση Παρακολούθησης
 • Κωδικοί πρόσβασης στην ιστοσελίδα της iBcl για λήψη του υλικού του σεμιναρίου

Το σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί απο τον Ο.Α.Ε.Δ. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει να βοηθήσει στη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών για το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24% του Ο.Α.Ε.Δ.

Καταληκτική Ημερομηνία Online Υποβολής στον ΟΑΕΔ: 27-09-2019

Περισσότερα μπορείτε να δείτε κάνοντας κλικ εδώ.

Στοιχεία σεμιναρίου

Έναρξη 03-10-2019 09:30
Λήξη 03-10-2019 17:00
Χωρητικότητα 30
Τιμή ατόμου Κατόπιν επικοινωνίας
Διοργανωτής AQS
Τηλέφωνο 210 6216997
Εισηγητής Χρίστος Κόζιαρης, Αθανάσιος Βασιλείου
Τόπος διεξαγωγής CROWNE PLAZA - ATHENS CITY CENTRE
Πόλη Αθήνα
Μοιραστείτε αυτό το σεμινάριο: