Σεμινάριο Project Management & Microsoft Project

Το σεμινάριο αυτό αποτελεί μια πλήρη εισαγωγή στις βασικές έννοιες, τη μεθοδολογία και τα εργαλεία της Διαχείρισης Έργου (Project Management). Επίσης, στο σεμινάριο γίνεται πρακτική εξάσκηση σε υπολογιστή του πλέον διαδεδομένου λογισμικού διαχείρισης έργων, του Microsoft Project.

Το σεμινάριο ξεκινά επεξηγώντας την ορολογία του project management, και τις θεμελιώδεις έννοιές του. Αναφέρεται στην ομάδα έργου, τους ρόλους και τις αρμοδιότητές τους. Στην συνέχεια εστιάζει στις βασικές παραμέτρους κάθε έργου, δηλαδή το περιεχόμενο, τα χρονοδιαγράμματα, τους πόρους και το κόστος. Επίσης, αναφέρεται σε θέματα διαχείρισης κινδύνων (risk management) και ποιότητας (quality management) έργων. Τέλος, συνθέτει όλα τα παραπάνω σε μια βασική μεθοδολογία διαχείρισης έργου, εστιάζοντας στις διαδικασίες σχεδιασμού, παρακολούθησης, διαχείρισης αλλαγών, ολοκλήρωσης κλπ.

Όλα τα παραπάνω εφαρμόζονται στην πράξη μέσα από την τελευταία έκδοση του λογισμικού Microsoft Project.

Σε ποιους απευθύνεται:

Απευθύνεται τόσο σε αυτούς που θέλουν να σχηματίσουν μια σαφή εικόνα για τη Διαχείριση Έργων, όσο και σε εκείνους που ήδη συμμετέχουν ή διαχειρίζονται έργα - οποιασδήποτε φύσεως ή μεγέθους - και θέλουν να συστηματοποιήσουν ή να ανανεώσουν ήδη υπάρχουσες γνώσεις και εμπειρίες.

Επίσης, απευθύνεται σε όλους όσους θέλουν να μάθουν το MS Project με αποτελεσματικό τρόπο, κατανοώντας δηλαδή πως τα χαρακτηριστικά του λογισμικού συνδέονται με την συνολική μεθοδολογία του project management.

Οφέλη

Μετά το σεμινάριο οι συμμετέχοντες θα: 

  • Γνωρίζετε τις έννοιες και τις γνωστικές περιοχές της Διαχείρισης Έργου.
  • Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και να εκμεταλλευτείτε τις δυνατότητες του MS Project.
  • Μπορείτε να ορίσετε σωστά το περιεχόμενο ενός έργου και να κάνετε διαχείριση αλλαγών.
  • Γνωρίζετε πώς να κατασκευάζετε, να παρακολουθείτε και να ελέγχετε το χρονοδιάγραμμα των έργων σας.
  • Κατανοείτε τα στοιχεία κόστους ενός έργου και πως αυτά συνδέονται με τις υπόλοιπες παραμέτρους του.
  • Μπορείτε να εφαρμόσετε μια αποτελεσματική διαδικασία διαχείρισης κινδύνων και ποιότητας έργου.
  • Γνωρίζετε μια ολοκληρωμένη και συστηματική μεθοδολογία διαχείρισης έργου.  
Εισηγητής Σεμιναρίου: Γιάννης Βιθυνός

Ηλ. Μηχ. ΕΜΠ, MSc. Έχει πολυετή εργασιακή εμπειρία στη Διαχείριση σύνθετων Έργων τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Είναι ιδρυτής της Critical Path Consulting & Training, εταιρείας που ασχολείται αποκλειστικά με τη Διαχείριση Έργων.

Είναι πιστοποιημένος Project Manager Professional (PMP)® και Agile Certified Practitioner (PMI-ACP)® από το Project Management Institute (PMI)®, έχει τις πιστοποίησεις PRINCE2 και IPMA-D, ενώ είναι κάτοχος και του Advanced Project Management Certification (APMC).

Ήταν μέλος του 1ου εκλεγμένου Διοικητικού Συμβουλίου του ελληνικού τμήματος του PMI, ενώ ήταν και μέλος της οργανωτικής επιτροπής του 1ου Συνεδρίου Project Management στην Αθήνα το Νοέμβριο του 2006. Επίσης, είναι μέλος του ΕΔΔΕ (ελληνικού Member Association του IPMA) και αξιολογητής έργων για το Παγκόσμιο Βραβείο Αριστείας Έργων του IPMA.

Μεθοδολογία και Εκπαιδευτικό Υλικό

Το σεμινάριο υλοποιείται με τη βοήθεια παρουσίασης, αναλυτικών σημειώσεων, εξάσκησης σε υπολογιστή, ασκήσεων, παραδειγμάτων και case studies.

Παρέχονται πλήρεις σημειώσεις καθώς και λυμένες ασκήσεις, συνοπτική μεθοδολογία, case studies, όπως επίσης και παραδείγματα εγγράφων διαχείρισης έργου σε ηλεκτρονική μορφή έτοιμα προς χρήση.

Η διάρκεια του σεμιναρίου είναι 24 διδακτικές ώρες.

Πρόγραμμα: 16, 18, 23 Σεπτεμβρίου, 3 ημέρες (09:00 – 16:30).

Πληροφορίες υλοποίησης
Τα παραπάνω ανοιχτά σεμινάρια λαμβάνουν χώρα στις εγκαταστάσεις μας στην Αθήνα (Λ. Κηφισίας 108, 115 26 Αμπελόκηποι – Μετρό Πανόρμου).
Υπάρχει έκπτωση για περισσότερες από μία συμμετοχές από την ίδια εταιρεία σε κάθε σεμινάριο.
Επίσης, υπάρχει έκπτωση για κάθε συμμετοχή σε παραπάνω από ένα σεμινάρια μέσα στο εξάμηνο.
Είναι δυνατή η οργάνωση των σεμιναρίων μέσα στην εταιρεία ή τον οργανισμό σας, σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες.
Τα σεμινάριά μας μπορούν να επιδοτηθούν από το πρόγραμμα ΟΑΕΔ/ΛΑΕΚ 0,24%.
Υπάρχουν ειδικές τιμές για άνεργους και φοιτητές.

Στοιχεία σεμιναρίου

Έναρξη 16-09-2019 09:00
Λήξη 23-09-2019 16:30
Χωρητικότητα Απεριόριστο
Τιμή ατόμου Κατόπιν επικοινωνίας
Διοργανωτής Critical Path - Consulting & Training
Τηλέφωνο 210 6541727
Εισηγητής Γιάννης Βιθυνός
Τόπος διεξαγωγής Critical Path
Πόλη Αθήνα
Μοιραστείτε αυτό το σεμινάριο: