Επωνυμία: Critical Path - Consulting & Training

Διεύθυνση: Λ. Κηφισίας 108, 11526, Αμπελόκηποι

Τηλέφωνο: 210 6541727

Site: www.criticalpath.gr

 

Η Critical Path Consulting & Training είναι η πρώτη εταιρεία που από το 2006 εστιάζει την δραστηριότητά της αποκλειστικά στην Διαχείριση Έργων, προσφέροντας ένα εύρος υπηρεσιών:

 • Συμβουλευτικών
 • Υποστηρικτικών / Outsourcing
 • Εκπαιδευτικών
Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της Critical Path είναι η εξειδίκευση, η εμπειρία και η εστίασή της στη Διαχείριση Έργων. Είμαστε Registered Education Provider (R.E.P.) του Project Management Institute (P.M.I.), του μεγαλύτερου επαγγελματικού οργανισμού Project Management παγκοσμίως.
 
Η υποστήριξη που παρέχουμε καλύπτει όλες τις πτυχές και φάσεις των έργων ενός οργανισμού:
 • Ανάληψη Διαχείρισης Έργου (Outsourcing / Insourcing).
 • Δημιουργία Γραφείου Διαχείρισης Έργων (Project Management Office - PMO).
 • Διαχείριση Προγράμματος & Χαρτοφυλακίου Έργων (Program & Portfolio Management).
 • Καθορισμός Μεθοδολογίας και Διαδικασιών Διαχείρισης Έργων.
 • Σχεδιασμός & Παρακολούθηση Έργων.
 • Αξιολόγηση & Αποτίμηση Έργων.
 • Δημιουργία & Λειτουργία Εξωτερικού PMO κ.α.
 • Επιλογή, Προσαρμογή, Εγκατάσταση, Υποστήριξη κλπ συστημάτων Project Management.
 • Οργανωτική Ανάπτυξη.
 • Εκπαίδευση.
 

Σεμινάρια που έρχονται

Δεν υπάρχουν μελλοντικά σεμινάρια

 

Προγενέστερα σεμινάρια

Project Management με τη μέθοδο OpenPM²
22-07-2019 18:00 | Αθήνα
Κατηγορία:  Γενικά Θέματα Διοίκησης (Management) | Διοίκηση Έργων (Project Management) | Οργάνωση και Διοίκηση
Αθήνα
Προετοιμασία για τις εξετάσεις πιστοποίησης Project Management Professional (PMP)
16-07-2019 09:00 | Αθήνα
Κατηγορία:  Διοίκηση Έργων (Project Management) | Οργάνωση και Διοίκηση
Αθήνα
Προετοιμασία και εξετάσεις πιστοποίησης PRINCE2 Foundation
09-07-2019 09:00 | Αθήνα
Κατηγορία:  Προγράμματα Microsoft - ECDL | Πληροφορική | Διοίκηση Έργων (Project Management) | Οργάνωση και Διοίκηση
Αθήνα
Προετοιμασία και εξετάσεις πιστοποίησης PRINCE2 Practitioner
08-07-2019 18:00 | Αθήνα
Κατηγορία:  Προγράμματα Microsoft - ECDL | Πληροφορική | Διοίκηση Έργων (Project Management) | Οργάνωση και Διοίκηση
Αθήνα
Βασικά Θέματα Project Management και MS Project 2013
02-07-2019 09:00 | Αθήνα
Κατηγορία:  Προγράμματα Microsoft - ECDL | Πληροφορική | Γενικά Θέματα Διοίκησης (Management) | Διοίκηση Έργων (Project Management) | Οργάνωση και Διοίκηση
Αθήνα
Προετοιμασία για την Πιστοποίηση Agile PMI-ACP
24-06-2019 09:00 | Αθήνα
Κατηγορία:  Προγράμματα Microsoft - ECDL | Πληροφορική | Γενικά Θέματα Διοίκησης (Management) | Διοίκηση Έργων (Project Management) | Οργάνωση και Διοίκηση
Αθήνα
Προετοιμασία και εξετάσεις πιστοποίησης PRINCE2 Foundation
18-06-2019 18:00 | Αθήνα
Κατηγορία:  Προγράμματα Microsoft - ECDL | Πληροφορική | Διοίκηση Έργων (Project Management) | Οργάνωση και Διοίκηση
Αθήνα
Microsoft Project 2013/2016
10-06-2019 10:00 | Αθήνα
Κατηγορία:  Προγράμματα Microsoft - ECDL | Πληροφορική | Διοίκηση Έργων (Project Management) | Οργάνωση και Διοίκηση
Αθήνα
Προετοιμασία και εξετάσεις πιστοποίησης PRINCE2 Practitioner
27-05-2019 09:00 | Αθήνα
Κατηγορία:  Προγράμματα Microsoft - ECDL | Πληροφορική | Διοίκηση Έργων (Project Management) | Οργάνωση και Διοίκηση
Αθήνα
Προετοιμασία για τις εξετάσεις πιστοποίησης Project Management Professional (PMP)
16-05-2019 09:00 | Αθήνα
Κατηγορία:  Διοίκηση Έργων (Project Management) | Οργάνωση και Διοίκηση
Αθήνα
Προετοιμασία και εξετάσεις πιστοποίησης PRINCE2 Foundation
14-05-2019 09:00 | Αθήνα
Κατηγορία:  Προγράμματα Microsoft - ECDL | Πληροφορική | Διοίκηση Έργων (Project Management) | Οργάνωση και Διοίκηση
Αθήνα
Change Management Foundation
07-05-2019 09:00 | Αθήνα
Κατηγορία:  Γενικά Θέματα Διοίκησης (Management) | Διοίκηση Έργων (Project Management) | Οργάνωση και Διοίκηση
Αθήνα
Προετοιμασία και εξετάσεις πιστοποίησης PRINCE2 Practitioner
06-05-2019 09:00 | Αθήνα
Κατηγορία:  Προγράμματα Microsoft - ECDL | Πληροφορική | Διοίκηση Έργων (Project Management) | Οργάνωση και Διοίκηση
Αθήνα
Microsoft Project 2013/2016
22-04-2019 09:00 | Αθήνα
Κατηγορία:  Προγράμματα Microsoft - ECDL | Πληροφορική | Διοίκηση Έργων (Project Management) | Οργάνωση και Διοίκηση
Αθήνα
Βασικά Θέματα Project Management και MS Project 2013
17-04-2019 09:00 | Αθήνα
Κατηγορία:  Προγράμματα Microsoft - ECDL | Πληροφορική | Γενικά Θέματα Διοίκησης (Management) | Διοίκηση Έργων (Project Management) | Οργάνωση και Διοίκηση
Αθήνα