Προβεβλημένα Σεμινάρια

TUV Hellas newΤο πρόγραμμα, επιτρέπει στους συμμετέχοντες να κατανοήσουν και να αξιοποιήσουν τη μεθοδολογία του Design Thinking, αλλά και να αποκτήσουν επαγγελματική πιστοποίηση στο αντικείμενο με αποτέλεσμα την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας τους στο εργασιακό περιβάλλον.

Έναρξη 06-12-2023 10:00
Λήξη 08-12-2023 16:00
Χωρητικότητα 30
Τιμή ατόμου Επικοινωνήστε
Πόλη Θεσσαλονίκη

Εκπαίδευση Διοικητικών Υπαλλήλων Γραφείου

AQS

Το σεμινάριο υλοποιείται ηλεκτρονικά μέσω ειδικής web - πλατφόρμας, που έχει την δυνατότητα πλήρους Διαδραστικότητας (Interaction), πρόσωπο προς πρόσωπο επικοινωνίας, αμφίδρομης υποβολής ερωτήσεων και αλληλεπίδρασης μεταξύ των συμμετεχόντων, σαν να βρίσκονται σε εκπαιδευτική αίθουσα.

Το Σεμινάριο αυτό εστιάζει στα ουσιώδη προβλήματα που η μεγάλη εμπειρία των Στελεχών μας στην οργάνωση των Επιχειρήσεων και ιδιαίτερα στον τομέα της Γραμματειακής Υποστήριξης και των Διοικητικών Υπαλλήλων όλων των τμημάτων, έχει επισημάνει, καθώς οι συμπεριφορές όλων των ανωτέρω συμβάλλουν στην ποιότητα της Εικόνας της Επιχείρησης προς το Εξωτερικό περιβάλλον. Μια άσχημη συμπεριφορά π.χ. από Υπαλλήλους του Λογιστηρίου ή του Customer Service κατά την Επικοινωνία με Πελάτη, μπορεί να γίνει αιτία σοβαρών διαταραχών των Πελατειακών σχέσεων. Ενδεικτικά, αναφέρουμε τα ακόλουθα προβλήματα:

 • Αδυναμία παρακολούθησης των υποχρεώσεων και εκκρεμοτήτων του γραφείου με αποτέλεσμα αναξιοπιστία στις δεσμεύσεις
 • Κακή διαχείριση χρόνου με αποτέλεσμα να γίνονται τα επουσιώδη και να αναβάλλονται διαρκώς τα ουσιώδη
 • Κακός προγραμματισμός που οδηγεί στην υπερσυσσώρευση εργασίας την τελευταία στιγμή
 • Αδυναμία στη διαχείριση εντάσεων και συγκρούσεων στο χώρο του γραφείου
 • Ο τρόπος τηλεφωνικής επικοινωνίας εκπέμπει εικόνα μετριότητας και ψυχραίνει τους Πελάτες
 • Αποστολή ή δημοσίευση emails ή επιστολών, στις οποίες ο τρόπος σύνταξης και η εμφάνιση τους υποβαθμίζουν την εικόνα της εταιρείας
 • Πολύτιμες πληροφορίες χάνονται ή δεν είναι διαθέσιμες τη στιγμή που χρειάζονται
 • Αδυναμία διαχείρισης των ηλεκτρονικών και μη εγγράφων (αρχεία, έγγραφα, σχέδια κ.α.) και των αλλαγών τους, με αποτέλεσμα λάθη και καθυστερήσεις
 • Η προστασία τους είναι ανεπαρκής ή/και απαρχαιωμένη, με κίνδυνο απώλεια χρόνου και χρήματος
 • Υστέρηση στη διαχείριση σύγχρονης τεχνολογίας (πχ. τηλεδιασκέψεις, Scanners & OCR, emails, απομακρυσμένη πρόσβαση κ.λπ.) με αποτέλεσμα μειωμένη παραγωγικότητα

Το Σεμινάριο αυτό δίνει απλές και πρακτικές λύσεις & εργαλεία που αυξάνουν την επαγγελματική ικανοποίηση και την παραγωγικότητα.

Οι Σύμβουλοι της Εταιρείας μας θα καλύπτουν επι 12 μήνες την υποστήριξη των Συμμετεχόντων, παρέχοντας απαντήσεις – διευκρινίσεις σε πιθανές ερωτήσεις τους.

Εισηγητές Σεμιναρίου

Γεώργιος Βάβουλας
ΜΒΑ, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, ο οποίος έχει διατελέσει Project Manager σε εκατοντάδες Έργα Οργάνωσης και Σχεδιασμού Διαδικασιών Λειτουργίας Οργανισμών, Σχεδιασμού και Ελέγχου Συστημάτων Πληροφορικής, Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων, υποστήριξης Εφαρμογής και Αξιολόγησης αποκλίσεων Προτύπων Διαχείρισης, όπως του ISO 9001, του ISO 27001 και πολλών άλλων. Είναι πιστοποιημένος Επιθεωρητής Συστημάτων Ποιότητας και Data Protection Officer (DPO). Επίσης, διαθέτει μεγάλη εκπαιδευτική εμπειρία στα παραπάνω αντικείμενα, καθώς και σε θέματα Οργάνωση Γραφείου, Βελτίωσης Καθημερινότητας και σε τεχνικές ανάπτυξης δεξιοτήτων Διοικητικών Στελεχών.

Παναγιώτης Σταθόπουλος
Παναγιώτης Σταθόπουλος. Consultant, IT Specialist, Certified DPO & Experience Speaker. Σύμβουλος Επιχειρήσεων και Πληροφορικής. IT Specialist με 30ετή εμπειρία στους Η/Υ, το πεδίο δράσης του εστιάζει στη συμβουλευτική των επιχειρήσεων και ειδικότερα σε θέματα Digital Transformation, Data Analysis και Business Intelligence, Digital Marketing (πιστοποιημένος στα Google Ads) και σε θέματα ανάπτυξης υποδομών και πληροφοριακών συστημάτων. Με μεγάλη εμπειρία σε βάσεις δεδομένων, προγραμματισμό και συστημάτων ασφάλειας της πληροφορίας είναι από τους πρώτους πιστοποιημένους DPO. Διαθέτει μακρά εκπαιδευτική εμπειρία, με πάνω από 3.000 ελεύθερους επαγγελματίες και στελέχη επιχειρήσεων τα τελευταία 20 έτη.

Στο υλικό του σεμιναρίου περιλαμβάνονται:

 • Εγχειρίδιο Εκπαίδευση Υπαλλήλων Γραφείου
 • Παρουσίαση του σεμιναρίου
 • Εργαλεία
 • Δωρεάν online συμβουλευτικές υπηρεσίες για ένα έτος, σε θέματα Οργάνωσης Γραφείου, μέσω της ιστοσελίδας μας

Στοιχεία σεμιναρίου

Έναρξη 21-03-2023 09:30
Λήξη 21-03-2023 17:00
Χωρητικότητα 30
Τιμή ατόμου Κατόπιν επικοινωνίας
Διοργανωτής AQS
Εισηγητής Γεώργιος Βάβουλας, Παναγιώτης Σταθόπουλος
Τόπος διεξαγωγής Εξ' αποστάσεως
Πόλη Εξ' αποστάσεως
Μοιραστείτε αυτό το σεμινάριο:
© 2023 Digital Ideas