Προετοιμασία και εξετάσεις πιστοποίησης PRINCE2 Foundation

CriticalPath2020Η μεθοδολογία διαχείρισης έργων PRINCE2® (PRojects IN Controlled Environments) αποτελεί το de facto standard του project management στη Μεγάλη Βρετανία, και η εξάπλωσή του πλέον είναι παγκόσμια. Μπορεί να προσαρμοσθεί εύκολα σε διαφορετικούς τύπους και μεγέθη έργων κάθε είδους. Πάνω από ένα εκατοmμύριο εξετάσεις PRINCE2 έχουν πραγματοποιηθεί παγκοσμίως μέχρι στιγμής. Στο σεμινάριο καλύπτεται η τελευταία έκδοση της μεθοδολογίας, PRINCE2 2017.

Foundation: ο στόχος αυτού του επιπέδου είναι να πιστοποιήσει ότι ο υποψήφιος έχει την κατάλληλη γνώση και κατανόηση για να εργασθεί αποτελεσματικά σαν μέλος μιας ομάδας έργου σε περιβάλλον PRINCE2. Το επίπεδο πιστοποίησης Foundation είναι προαπαίτηση για το επόμενο επίπεδο πιστοποίησης, το Practitioner.
Η εξέταση, η οποία γίνεται στο τέλος του σεμιναρίου, αποτελείται από 60 multiple-choice ερωτήσεις σε 60 λεπτά. Απαιτείται σωστή απάντηση σε τουλάχιστον 55% των ερωτήσεων, ενώ ο υποψήφιος δεν μπορεί να έχει μαζί του κανένα βοήθημα.

Σε ποιους απευθύνεται
Το σεμινάριο απευθύνεται σε όσους διευθύνουν ή θέλουν να διευθύνουν έργα που υλοποιούνται σύμφωνα με την μεθοδολογία PRINCE2 και επιθυμούν να προετοιμασθούν και να δώσουν τις εξετάσεις PRINCE2 Foundation.
Δεν υπάρχουν προϋποθέσεις για να παρακολουθήσετε το σεμινάριο και να λάβετε μέρος στις εξετάσεις επιπέδου Foundation.
Απαιτείται γνώση της αγγλικής γλώσσας, καθώς όλο το υλικό και η εξέταση είναι στα Αγγλικά. Το σεμινάριο πραγματοποιείται στην ελληνική γλώσσα.

Οφέλη
Μετά το τέλος του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα:

  • Κατανοείτε την δομή, το περιεχόμενο και τα οφέλη του PRINCE2 2017.
  • Γνωρίζετε τις 7 Αρχές (Principles), τα 7 Θέματα (Themes) και τις 7 Διεργασίες (Processes) του PRINCE2.
  • Κατανοείτε το περιεχόμενο των PRINCE2 Management Products, όπως επίσης τους ρόλους και τις αντίστοιχες αρμοδιότητες του PRINCE2..
  • Έχετε εξοικειωθεί με τις έννοιες του PRINCE2 μέσα από πρακτικά παραδείγματα και case studies.
  • Έχετε εξασκηθεί με τα κατάλληλα PRINCE2 τεστ και ασκήσεις.
  • Είστε έτοιμοι να δώσετε και να περάσετε τις εξετάσεις PRINCE2 Foundation!
Εισηγητής Σεμιναρίου: Γιάννης Βιθυνός, Ηλ. Μηχ. ΕΜΠ, MSc. Έχει πολυετή εργασιακή εμπειρία στη Διαχείριση σύνθετων Έργων τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Είναι ιδρυτής της Critical Path Consulting & Training, εταιρείας που ασχολείται αποκλειστικά με τη Διαχείριση Έργων.
Είναι πιστοποιημένος Project Manager Professional (PMP)® και Agile Certified Practitioner (PMI-ACP)® από το Project Management Institute (PMI)®, έχει τις πιστοποίησεις PRINCE2 και IPMA-D, ενώ είναι κάτοχος και του Advanced Project Management Certification (APMC).
Ήταν μέλος του 1ου εκλεγμένου Διοικητικού Συμβουλίου του ελληνικού τμήματος του PMI, ενώ ήταν και μέλος της οργανωτικής επιτροπής του 1ου Συνεδρίου Project Management στην Αθήνα το Νοέμβριο του 2006. Επίσης, είναι μέλος του ΕΔΔΕ (ελληνικού Member Association του IPMA) και αξιολογητής έργων για το Παγκόσμιο Βραβείο Αριστείας Έργων του IPMA.
Υλικό και Μεθοδολογία
Η ύλη βασίζεται στο Managing Successful Projects with PRINCE2, 6η έκδοση του 2017.
Το εκπαιδευτικό υλικό περιλαμβάνει την επίσημη έκδοση "Managing Successful Projects with PRINCE2 (2017)", καθώς και το βιβλίο “PRINCE2 Made Simple: Updated 2017 Version” του I. Lawson (108 σελ.).
Επίσης, δίνονται πλήρεις σημειώσεις μαζί με ασκήσεις και πολύ υποστηρικτικό υλικό με στόχο την αποτελεσματικότερη δυνατή προετοιμασία.
Πρόγραμμα: 27, 29, 31 Μαρτίου, 3, 5, 7 Απριλίου 2023 (6 απογεύματα 18:00 - 21:15)

Στοιχεία σεμιναρίου

Έναρξη 27-03-2023 18:00
Λήξη 07-04-2023 21:15
Χωρητικότητα Απεριόριστο
Τιμή ατόμου Κατόπιν επικοινωνίας
Διοργανωτής Critical Path - Consulting & Training
Εισηγητής Γιάννης Βιθυνός
Τόπος διεξαγωγής Εξ' αποστάσεως
Πόλη Εξ' αποστάσεως
Μοιραστείτε αυτό το σεμινάριο:
© 2024 Digital Ideas