Προετοιμασία και εξετάσεις OPM2 (Open Project Management Methodology)

CriticalPath2020Η OpenPM² είναι μία μεθοδολογία διαχείρισης έργων που αναπτύχθηκε και υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η μεθοδολογία OpenPM² είναι «ελαφριά» και εύκολη στην εφαρμογή της, κατάλληλη για κάθε τύπο έργου.

Ενσωματώνει στοιχεία από τις παγκοσμίως αποδεκτές βέλτιστες πρακτικές, πρότυπα και μεθοδολογίες.

Εφόσον έχει αναπτυχθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η OpenPM2, είναι ιδανική και για έργα που σχετίζονται με το δημόσιο τομέα ή για προγράμματα και επιχορηγήσεις της ΕΕ. Η OpenPM² παρέχει:

 • Ένα μοντέλο διακυβέρνησης του έργου (ρόλοι και αρμοδιότητες)
 • Ένα κύκλο ζωής του έργου (φάσεις του έργου)
 • Ένα σύνολο διαδικασιών (δραστηριότητες διαχείρισης έργου)
 • Ένα σύνολο εγγράφων έργου (πρότυπα και οδηγίες)
 • Ένα σύνολο νοοτροπιών (πεποιθήσεις και συμπεριφορές)
Σε ποιους απευθύνεται

Ακόμα κι αν μια προηγούμενη εμπειρία στη διαχείριση έργων είναι χρήσιμη, δεν αποτελεί υποχρεωτική προϋπόθεση για την παρακολούθηση. Αυτό το πρακτικό σεμινάριο απευθύνεται σε:

 • Έμπειρους διαχειριστές έργων που θέλουν να κατανοήσουν τη μεθοδολογία OpenPM2 και πώς μπορεί να εφαρμοστεί στα έργα τους
 • Νέους διαχειριστές έργων που θέλουν να μάθουν μια απλή και πρακτική μεθοδολογία διαχείρισης έργων
 • Μέλη ομάδας έργου που θέλουν να κατανοήσουν το γενικότερο πλαίσιο διαχείρισης του έργου
 • Team managers που συνεργάζονται με διαχειριστές έργων
 • Λειτουργικούς και επιχειρησιακούς προϊσταμένους/διευθυντές που θέλουν να κατανοήσουν το περιεχόμενο της διαχείρισης έργου.
 • Άτομα που συμμετέχουν σε έργα που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ
Οφέλη σεμιναρίου

Μετά το τέλος του σεμιναρίου θα:

 • Κατανοούν τις βασικές έννοιες και τους όρους της διαχείρισης του έργου
 • Κατανοούν τι προσφέρει η OpenPM2
 • Γνωρίζουν πώς να ξεκινήσουν την εφαρμογή του OpenPM² στα έργα τους
 • Κατανοούν την οργάνωση έργου OpenPM², τους ρόλους και τις αρμοδιότητες
 • Γνωρίζουν τις φάσεις της OpenPM² και τον κύκλο ζωής
 • Γνωρίζουν τις δραστηριότητες και τα έγγραφα για κάθε φάση της OpenPM²
 • Γνωρίζουν τις δραστηριότητες και τα έγγραφα για κάθε φάση της OpenPM²
Εισηγητής Σεμιναρίου: Γιάννης Βιθυνός, Ηλ. Μηχ. ΕΜΠ, MSc. Έχει πολυετή εργασιακή εμπειρία στη Διαχείριση σύνθετων Έργων τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Είναι ιδρυτής της Critical Path Consulting & Training, εταιρείας που ασχολείται αποκλειστικά με τη Διαχείριση Έργων.

Είναι πιστοποιημένος Project Manager Professional (PMP)® και Agile Certified Practitioner (PMI-ACP)® από το Project Management Institute (PMI)®, έχει τις πιστοποίησεις PRINCE2 και IPMA-D, ενώ είναι κάτοχος και του Advanced Project Management Certification (APMC).
Ήταν μέλος του 1ου εκλεγμένου Διοικητικού Συμβουλίου του ελληνικού τμήματος του PMI, ενώ ήταν και μέλος της οργανωτικής επιτροπής του 1ου Συνεδρίου Project Management στην Αθήνα το Νοέμβριο του 2006. Επίσης, είναι μέλος του ΕΔΔΕ (ελληνικού Member Association του IPMA) και αξιολογητής έργων για το Παγκόσμιο Βραβείο Αριστείας Έργων του IPMA.

Υλικό και Μεθοδολογία

Το εκπαιδευτικό υλικό περιλαμβάνει την επίσημη έκδοση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής "Ο Οδηγός Μεθοδολογίας Διαχείρισης Έργων PM2", καθώς και όλες τις διαφάνειες, πρότυπα και ασκήσεις που χρησιμοποιήθηκαν στο σεμινάριο.

Το υλικό παρέχεται σε ηλεκτρονική μορφή (pdf) σε όλους τους συμμετέχοντες, καθώς και σε έντυπη μορφή στους συμμετέχοντες στην τάξη.

Η εκπαίδευση περιλαμβάνει προπαρασκευαστικό υλικό που πρέπει να μελετηθεί πριν από την έναρξη του σεμιναρίου, είσηγηση στην τάξη ή διαδικτυακά μέσω zoom, καθώς και ασκήσεις που γίνονται και διορθώνονται κατά την διάρκεια του σεμιναρίου.

Πρόγραμμα: 27, 28 Μαρτίου 2023 (2 ημέρες 09:00 - 16:30)

Στοιχεία σεμιναρίου

Έναρξη 27-03-2023 09:00
Λήξη 28-03-2023 16:30
Χωρητικότητα Απεριόριστο
Τιμή ατόμου Κατόπιν επικοινωνίας
Διοργανωτής Critical Path - Consulting & Training
Εισηγητής Γιάννης Βιθυνός
Τόπος διεξαγωγής Εξ' αποστάσεως
Πόλη Εξ' αποστάσεως
Μοιραστείτε αυτό το σεμινάριο:
© 2023 Digital Ideas