Προετοιμασία για τις εξετάσεις πιστοποίησης PMI-ACP (Agile Certified Practitioner)

CriticalPath2020Βασικός στόχος αυτού του σεμιναρίου είναι να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να προετοιμαστούν κατάλληλα ώστε να περάσουν τις εξετάσεις για την πιστοποίηση Agile Certified Practitioner (ACP), την πιο πρόσφατη πιστοποίηση του Project Management Institute (PMI). 

H Agile προσέγγιση στη διαχείριση έργων αποκτά όλο και μεγαλύτερη αναγνώριση: οι βασικές της αρχές κωδικοποιούνται στο Agile Manifesto του 2001 και υλοποιείται με μεθοδολογίες όπως Scrum, Extreme Programming, Kanban, DSDM κ.α.
Το σεμινάριο αυτό παρουσιάζει όλες τις πλευρές της Agile προσέγγισης, καλύπτοντας τόσο τα agile εργαλεία και τεχνικές (50% της εξέτασης), όσο και τις 43 γνώσεις και δεξιότητες που αποτελούν το υπόλοιπο 50% της εξέτασης. 
Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να συμμετέχουν στις εξετάσεις του PMI για την πιστοποίηση PΜΙ-ACP. Επίσης απευθύνεται σε όσους θέλουν μια συστηματικότερη και πρακτικής φύσεως γνωριμία με τις Agile μεθοδολογίες.

Σύμφωνα με το PMI, οι προϋποθέσεις για την συμμετοχή στις εξετάσεις του ACP είναι (για όσους έχουν πτυχίο επιπέδου batchelor ή ανώτερο) τουλάχιστον 12 μήνες (2000 ώρες) γενικής επαγγελματικής εμπειρίας σε ομάδες έργων τα τελευταία 5 χρόνια και 8 μήνες (1500 ώρες) εμπειρία σε Agile ομάδες τα τελευταία 2 χρόνια. Η απαίτηση για τις 2000 ώρες γενικής εμπειρίας σε ομάδες έργων δεν υφίσταται για όσους έχουν ήδη πιστοποίηση PMP.

Ακόμα, απαιτούνται τουλάχιστον 21 ώρες εκπαίδευσης (PDU) σε Agile θέματα – οι οποίες καλύπτονται από αυτό το σεμινάριο.

Οφέλη σεμιναρίου
Μετά το τέλος του σεμιναρίου θα:
  • Έχετε καλύψει την εκπαιδευτική προαπαίτηση των 21 contact hours για την εξέταση PMI-ACP.
  • Γνωρίζετε την διαδικασία της αίτησης, την μορφή και το περιεχόμενο της εξέτασης PMI-ACP.
  • Κατανοείτε τις διαφορές της agile προσέγγισης από τις κλασικές προσεγγίσεις στη διαχείριση έργων.
  • Γνωρίζετε τα βασικά χαρακτηριστικά των διαφορετικών μεθοδολογιών που υποστηρίζουν την agile προσέγγιση: scrum, extreme programming, DSDM κλπ.
  • Γνωρίζετε τα βασικά agile εργαλεία και τεχνικές.
  • Γνωρίζετε τις 43 περιοχές γνώσεων και δεξιοτήτων που συμπεριλαμβάνονται στην ύλη του PMI-ACP.
Εισηγητής Σεμιναρίου: Γιάννης Βιθυνός, Ηλ. Μηχ. ΕΜΠ, MSc. Έχει πολυετή εργασιακή εμπειρία στη Διαχείριση σύνθετων Έργων τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Είναι ιδρυτής της Critical Path Consulting & Training, εταιρείας που ασχολείται αποκλειστικά με τη Διαχείριση Έργων.

Είναι πιστοποιημένος Project Manager Professional (PMP)® και Agile Certified Practitioner (PMI-ACP)® από το Project Management Institute (PMI)®, έχει τις πιστοποίησεις PRINCE2 και IPMA-D, ενώ είναι κάτοχος και του Advanced Project Management Certification (APMC).
Ήταν μέλος του 1ου εκλεγμένου Διοικητικού Συμβουλίου του ελληνικού τμήματος του PMI, ενώ ήταν και μέλος της οργανωτικής επιτροπής του 1ου Συνεδρίου Project Management στην Αθήνα το Νοέμβριο του 2006. Επίσης, είναι μέλος του ΕΔΔΕ (ελληνικού Member Association του IPMA) και αξιολογητής έργων για το Παγκόσμιο Βραβείο Αριστείας Έργων του IPMA.

Υλικό και Μεθοδολογία

Η ύλη βασίζεται στην τελευταία έκδοση του PMI Agile Certified Practitioner (PMI-ACP) Examination Content Outline και στον βιβλιογραφικό οδηγό του PMI για την πιστοποίηση PMI-ACP.

Σημειώνεται ότι στο σεμινάριο δίνονται πλήρεις σημειώσεις, εκπαιδευτικό υλικό, βοηθήματα μνήμης, πολλαπλά τεστ και ασκήσεις κλπ.

Επίσης, δίνεται το βιβλίο προετοιμασίας: "PMI-ACP Exam Prep, Premier Edition: A Course in a Book for Passing the PMI Agile Certified Practitioner (PMI-ACP) Exam" του Mike Griffiths.

Πρόγραμμα: 23, 25, 27, 29, 31 Μαΐου 2023 (4 απογεύματα 18:00 - 21:15, 1 Σάββατο 09:00 - 16:30)

Στοιχεία σεμιναρίου

Έναρξη 23-05-2023 18:00
Λήξη 31-05-2023 21:15
Χωρητικότητα Απεριόριστο
Τιμή ατόμου Κατόπιν επικοινωνίας
Διοργανωτής Critical Path - Consulting & Training
Εισηγητής Γιάννης Βιθυνός
Τόπος διεξαγωγής Εξ' αποστάσεως
Πόλη Εξ' αποστάσεως
Μοιραστείτε αυτό το σεμινάριο:
© 2023 Digital Ideas