Εκπαίδευση στη Φορολογία Εισοδήματος: Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων

OPA elearning

Το παρόν πρόγραμμα αποσκοπεί στην παροχή ολοκληρωμένης εκπαίδευσης στη Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων, και παρέχεται ανεξάρτητα από το πρόγραμμα «Εκπαίδευση στη Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων», που προγραμματίζεται για το 2018. Τα δύο προγράμματα, σε συνδυασμό, αποσκοπούν στην ολοκληρωμένη και σε βάθος παρουσίαση και ανάλυση του θέματος της φορολογίας εισοδήματος στην Ελλάδα.

Το πρόγραμμα στη Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων αναλύει περιεκτικά τις σχετικές ρυθμίσεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος – ΚΦΕ (ν. 4172/2013), με αναφορά στις εκδοθείσες ερμηνευτικές εγκυκλίους του νόμου καθώς και σε θέσεις της Φορολογικής Διοίκησης. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της εκπαιδευτικής προσέγγισης του σεμιναρίου είναι ότι οι ρυθμίσεις της φορολογικής νομοθεσίας συσχετίζονται και αντιπαραβάλλονται με τους ισχύοντες λογιστικούς κανόνες (ΕΛΠ – ΔΠΧΑ), ώστε ο εκπαιδευόμενος να έχει ολοκληρωμένη άποψη επί των σχετικών θεμάτων.

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

  • επαγγελματίες λογιστές-φοροτεχνικούς, που εργάζονται είτε ως ελεύθεροι επαγγελματίες είτε ως μισθωτοί σε επιχειρήσεις και οργανισμούς.
  • ορκωτούς λογιστές ειδικευόμενους σε φορολογικά θέματα.
  • νομικούς ειδικευόμενους σε φορολογικά θέματα.

Το πρόγραμμα είναι επίσης κατάλληλο για πτυχιούχους ή τελειόφοιτους ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ που έχουν διδαχθεί τα βασικά μαθήματα λογιστικής και ενδιαφέρονται επαγγελματικά για το αντικείμενο της Φορολογίας.

Πιστοποιητικό Παρακολούθησης

Στους εκπαιδευόμενους που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα χορηγείται Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, το οποίο συνοδεύεται από Συμπλήρωμα του Πιστοποιητικού, στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά το αντικείμενο του προγράμματος, οι θεματικές ενότητες που παρακολούθησε ο εκπαιδευόμενος, καθώς και η μεθοδολογία εκπαίδευσης που ακολουθήθηκε.

Διάρκεια: 120 ώρες

Εισηγητής: Καραμάνης Κωνσταντίνος, Καθηγητής, ΟΠΑ

Εκπτώσεις
20% για τις εξής κατηγορίες δικαιούχων:
• Άνεργοι
• Φοιτητές ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ)
• Ομαδικές Εγγραφές (τουλάχιστον τέσσερα άτομα που εργάζονται στην ίδια επιχείρηση ή οργανισμό ή είναι μέλη ένωσης επαγγελματιών)
• Τρίτεκνοι ή Πολύτεκνοι
• Συνταξιούχοι με οικογενειακό εισόδημα κάτω από το όριο της φτώχιας

Η ημερομηνία λήξης θα μεταβληθεί.

Στοιχεία σεμιναρίου

Έναρξη 10-10-2019 00:00
Λήξη 11-05-2020 00:00
Χωρητικότητα Απεριόριστο
Λήξη εγγραφών 02-10-2019
Τιμή ατόμου €1,200.00
Διοργανωτής eLearning Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
Τηλέφωνο 210 8203753
Εισηγητής Καραμάνης Κωνσταντίνος
Τόπος διεξαγωγής Εξ' αποστάσεως
Πόλη Εξ' αποστάσεως
Μοιραστείτε αυτό το σεμινάριο: