ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (PRODUCTION PLANNING)

TUV Hellas newΓενικές πληροφορίες

Το 2-ήμερο αυτό σεμινάριο εισάγει τους διδασκόμενους στον προγραμματισμό και έλεγχο της Παραγωγικής διαδικασίας έτσι ώστε να έχουν τη δυνατότητα να οργανώσουν τις πληροφορίες της παραγωγής για να βελτιστοποιήσουν την απόδοση των παραγωγικών πόρων με μειώνοντας το κόστος παραγωγής.

Περιεχόμενα:

 • Βασικές αρχές και έννοιες του προγραμματισμού και ελέγχου Παραγωγής.
 • Βασικές πληροφορίες.
 • Τύποι παραγωγής και εντολών παραγωγής
 • Οργανωτικές δομές Παραγωγής (Κέντρα Εργασίας, Γραμμές Παραγωγής)
 • Βασικά δεδομένα παραγωγής: Υλικά, Πίνακες Υλικών (BOM), φασεολόγια (Routing) Συνταγές (Recipes), Παραλλαγές υλικών, εναλλακτικές διαδικασίες παραγωγής, τεχνικές αλλαγές (engineering changes)
 • Λίστες χρήσης υλικών (Where-used lists)
 • Προγραμματισμός Παραγωγής
 • Έλεγχος διαθεσιμότητας υλικών
 • Έλεγχος Δυναμικότητας
 • Πρόγραμμα απαιτήσεων υλικών MRP
 • Πρόγραμμα απαιτήσεων Δυναμικότητας – Εξομάλυνση δυναμικότητας
 • Αναλώσεις Υλικών και Επιβεβαιώσεις εργασιών Εντολών Παραγωγής
 • Διαχείριση αποκλίσεων Παραγωγής
 • Κόστος αποθεμάτων και κόστος παραγωγής

Απευθύνεται σε:

- Προσωπικό Διεύθυνσης Παραγωγής
- Προσωπικό Τεχνικής Διεύθυνσης

Εισηγητές: Δημήτρης Χατζηγιαννάκης

Πληροφορίες:

 • Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ
 • Η τιμή περιλαμβάνει Coffee breaks, ελαφρύ γεύμα
 • Βεβαίωση παρακολούθησης TÜV HELLAS (TÜV NORD)
 • Διεξάγεται στην Ελληνική γλώσσα 
 • Το κόστος συμμετοχής όλων των σεμιναρίων μπορεί να καλυφθεί από τον λογαριασμό ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ (0,24%) (Site:http://laek.oaed.gr) και η τελική ημερομηνία ηλεκτρονικής κατάθεσης είναι 5 εργάσιμες ημέρες πριν από την έναρξη κάθε σεμιναρίου. Η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής στο ΛΑΕΚ γίνεται με την αποκλειστική σας ευθύνη και την παροχή κάθε βοήθειας από τη Δ/νση Εκπαίδευσης.
 • Παρέχονται ειδικές προνομιακές τιμές σε ορισμένες κατηγορίες συμμετεχόντων (π.χ. εταιρίες που έχουν πιστοποιητικά από TUV HELLAS και πολλαπλές συμμετοχές από την ίδια εταιρία, φοιτητές κ.λ.π.)
 • Η αποπληρωμή των σεμιναρίων γίνεται μετά το τέλος κάθε σεμιναρίου, με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό (εντός 30 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου), όπως θα αναφέρεται πάνω στην απόδειξη ή το τιμολόγιο που θα σας εκδοθεί.
 • Η TUV HELLAS διατηρεί το δικαίωμα για αναβολή ή ακύρωση καθώς και για την αλλαγή του τόπου διεξαγωγής των σεμιναρίων και των εισηγητών.

Στοιχεία σεμιναρίου

Έναρξη 30-10-2019 09:00
Λήξη 31-10-2019 17:00
Χωρητικότητα 30
Τιμή ατόμου €320.00
Διοργανωτής TÜV HELLAS
Τηλέφωνο 215 2157447, 2310 428498, 2810 391856
Εισηγητής Δημήτρης Χατζηγιαννάκης
Πόλη Αθήνα
Μοιραστείτε αυτό το σεμινάριο: