Οργάνωση Καθημερινότητας - Βελτίωση Παραγωγικότητας Στελεχών

AQSΤο καινοτόμο αυτό σεμινάριο δεν εξαντλείται σε κανόνες και οδηγίες αλλά παρουσιάζει με οργανωμένο τρόπο Σύγχρονες Πρακτικές, Εργαλεία και Διαδικασίες για τη Διαχείριση της συνεχούς ροής των εισερχομένων Πληροφοριών και των ποικίλων απαιτήσεων της Καθημερινότητας, ώστε να επιτύχουμε βελτίωση του τρόπου καθορισμού Προτεραιοτήτων, αναβάθμιση της Εσωτερικής Επικοινωνίας, Οργάνωση των Αναθέσεων με καθορισμό προθεσμιών και μηχανισμούς Ελέγχου υλοποίησης. Κατά συνέπεια οδηγούμαστε σε σημαντική βελτίωση στη Διαχείριση του χρόνου, σε απαλλαγή από το stress και τελικά σε θεαματική αύξηση της Παραγωγικότητας, που βοηθούν το στέλεχος να αποκτήσει την εσωτερική ισορροπία και αρμονία, απαραίτητη για την επαγγελματική καταξίωση και την ποιότητα της προσωπικής του ζωής.

Παρουσιάζουμε για τον σκοπό αυτό, μεταξύ των άλλων, τις δύο παγκοσμίως σημαντικότερες μεθοδολογίες για τον Ποιοτικό Προγραμματισμό και την Αποδοτική Διαχείριση της Καθημερινότητας.
Επειδή όπως το θέτει ο D. Allen, είναι αδύνατον να διαχειριστείς στόχους και δράσεις, εάν η Καθημερινότητα βρίσκεται εκτός Ελέγχου, απαιτείται η σύνθεση και των δύο προσεγγίσεων σε ένα ενιαίο Σύστημα.

Παράλληλα, με βιωματικές ασκήσεις οι συμμετέχοντες θα συνειδητοποιήσουν την καταστροφική συνέπεια των συνηθειών που μειώνουν την απόδοση μας (όπως π.χ. το να μην θέτουμε Προτεραιότητες ή το να διακόπτουμε μια εργασία και να αρχίζουμε κάποια άλλη) και θα ασκηθούν στην αλλαγή των συνηθειών αυτών με αυτές που αυξάνουν την αποτελεσματικότητά μας.

Επίσης, παρουσιάζονται Εργαλεία που έχει αναπτύξει η Εταιρεία μας και Εφαρμογές σε Tablet / Smartphone για την υλοποίηση όλων των παραπάνω. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι με τα Εργαλεία αυτά μπορούμε να μετρήσουμε την Αποδοτικότητα μέσα από ειδικούς Δείκτες, που συνδέονται με τις προτεραιότητες και την φιλοσοφία του Time matrix του Covey, αφού ότι δεν μετριέται, δεν μπορεί να βελτιωθεί.

Σε ποιους απευθύνεται
Το σεμινάριο απευθύνεται σε όλα ανεξαιρέτως τα στελέχη κάθε Επιχείρησης ή Οργανισμού, που αναζητούν τρόπους για τη βελτίωση της οργάνωσης του χρόνου και των εργασιών τους, της επικοινωνίας, των αναθέσεων, την απαλλαγή από το Stress και την άσκηση ελέγχου, που οδηγούν στην αύξηση της παραγωγικότητας των ιδίων αλλά και του τμήματός τους.

Πώς θα ωφεληθούν οι συμμετέχοντες

 • Θα εξοικειωθούν με τον τρόπο και τα Εργαλεία καθορισμού των Προτεραιοτήτων σε ένα εξαιρετικά αποδοτικό Σύστημα Προγραμματισμού.
 • Θα εξοικειωθούν με το Σύστημα David Allen, μεσω του οποίου οργανώνεται ο καταιγισμός των πληροφοριών και των υποχρεώσεων της καθημερινότητας πράγμα που συμβάλλει στην απαλλαγή από το Stress και στη βελτίωση της Ποιότητας και της Παραγωγικότητας των Εργασιών με χρήση ειδικών Εφαρμογών.
 • Θα έχουν στη διάθεσή τους Ειδικές Λίστες Ελέγχου ως Εργαλεία Προσωπικής Βελτίωσης για τη Διαχείριση Συγκρούσεων, την Ανάθεση Αρμοδιοτήτων, το Coaching, τη Διαχείριση του Stress κλπ.
 • Θα εξοικειωθούν με τη χρήση σύγχρονης Τεχνολογίας και Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διαχείριση της Καθημερινότητας.
 • Θα μπορούν να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τις διακοπές στην εργασία.
 • Θα οργανώνουν Επιτυχημένες και Αποδοτικές Συσκέψεις.
 • Θα καθιερώσουν συνήθειες που βελτιώνουν θεαματικά την παραγωγικότητα (Διαχειριση Τηλεφώνου, Ε-mails, Αναθέσεις, Υπομνήσεις, Διαχείριση Δύσκολων Ανθρώπων).
 • Θα συνειδητοποιήσουν την τεράστια δύναμη της Επικέντρωσης σε ένα πράγμα κάθε φορά αντί της πολυδιάσπασης.
 • Θα είναι σε θέση να αντιμετωπίζουν την αναβλητικότητα.
 • Θα έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόσουν όλα τα Συστήματά Διαχείρισης Χρόνου και Καθημερινότητας μέσω Εφαρμογών σε Φορητές Συσκευές, Tablets και Smartphones.
 • Τέλος θα αναπτύξουν ένα ολοκληρωμένο Project Προσωπικής Βελτίωσης Διαχείρισης Χρόνου και πλήρους απαλλαγής από τo Stress και επομένως εντυπωσιακής βελτίωσης της Παραγωγικότητας.

Εισηγητές Σεμιναρίου

Νικόλαος Ι. Μιχαλολιάκος
Διευθύνων Σύμβουλος της AQS, Χημικός Μηχανικός, επί 20 χρόνια Ανώτερο και Ανώτατο Στέλεχος μεγάλων Διεθνών επιχειρήσεων, με συμμετοχή σε πληθώρα Έργων Αναδιοργάνωσης σε πολλά εκ των οποίων συμπεριλαμβάνεται και ο τομέας των Logistics (και ιδιαιτέρως των Αποθεμάτων),Έργα Σχεδιασμού πειραμάτων και SPC, Έργα Μείωσης Κόστους και Ανάλυσης Επιχειρηματικών Κινδύνων.

Περιγραφή Υλικού

 • Εγχειρίδιο του σεμιναρίου, σε ηλεκτρονική μορφή
 • H παρουσίαση του σεμιναρίου
 • Εργαλεία - Εφαρμογές που υποστηρίζουν τα παραπάνω
 • Δωρεάν συμβουλευτικές υπηρεσίες για έναν ολόκληρο χρόνο πάνω σε θέματα του σεμιναρίου, μέσω της ιστοσελίδας μας

Το σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί απο τον Ο.Α.Ε.Δ. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει να βοηθήσει στη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών για το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24% του Ο.Α.Ε.Δ.

Καταληκτική Ημερομηνία Online Υποβολής στον ΟΑΕΔ: 03-10-2019

Περισσότερα μπορείτε να δείτε κάνοντας κλικ εδώ. 

Στοιχεία σεμιναρίου

Έναρξη 09-10-2019 09:30
Λήξη 09-10-2019 17:00
Χωρητικότητα 30
Τιμή ατόμου Κατόπιν επικοινωνίας
Διοργανωτής AQS
Τηλέφωνο 210 6216997
Εισηγητής Νικόλαος Ι. Μιχαλολιάκος
Τόπος διεξαγωγής Grand Hotel Palace
Πόλη Θεσσαλονίκη
Μοιραστείτε αυτό το σεμινάριο: