Τη Διεύθυνση Φορολογικής και Τελωνειακής Ακαδημίας της ΑΑΔΕ πιστοποίησε η TÜV Hellas (TÜV Nord)

TUVHellas2020Τη Διεύθυνση Φορολογικής και Τελωνειακής Ακαδημίας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) μια από τις πιο νευραλγικές υπηρεσίες στην ευρύτερη λειτουργία του κράτους και την οικονομία ειδικότερα πιστοποίησε η TÜV HELLAS (TÜV NORD).

Τη διαφημιστική εταιρεία Cream πιστοποίησε η TÜV Hellas (TÜV Nord)

TUVHellas2020Τη διαφημιστική εταιρεία Cream, μια από τις μεγαλύτερες και πιο επιτυχημένες ανεξάρτητες επιχειρήσεις του κλάδου στην Ελλάδα πιστοποίησε η TÜV HELLAS (TÜV NORD).

Τα «Νερά Κρήτης» επαναπιστοποίησε η TÜV HELLAS (TÜV NORD)

TUVHellas2020Τα «Νερά Κρήτης», μια από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες ελληνικές εταιρείες με παρουσία σε 34 χώρες και παραγωγικές εγκαταστάσεις σε όλη την Ελλάδα πιστοποίησε η TÜV HELLAS (TÜV NORD).

Ο κορυφαίος φορέας πιστοποίησης στη χώρα πραγματοποίησε επιθεωρήσεις στις εγκαταστάσεις της εταιρείας, στα Χανιά οι οποίες και ολοκληρώθηκαν με επιτυχία, οδηγώντας στην επαναπιστοποίηση της «Νερά Κρήτης» σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ΙSO 22000:2018, ISO 9001:2015 και FSSC 22000 version 5.1 καθώς και το τεχνικό πρωτόκολλο IFS Food Version 7. Η διαδικασία αφορά το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων της εταιρείας, έχοντας ως πεδίο εφαρμογής την εμφιάλωση νερού σε φιάλες PET.

Στην Ελλάδα το ένα από τα 4 εξειδικευμένα κέντρα ιατροτεχνολογικών προϊόντων του ομίλου TÜV NORD διεθνώς

TUV Hellas finalΤην Ελλάδα επέλεξε ο κορυφαίος διεθνής οργανισμός πιστοποίησης TÜV NORD για να δημιουργήσει ένα από τα τέσσερα εξειδικευμένα κέντρα ιατροτεχνολογικών προϊόντων παγκοσμίως.

Πρόκειται για μια σημαντική διάκριση για τη χώρα καθώς το νέο κέντρο καλύπτει τις ιδιαίτερα αυξημένες απαιτήσεις του Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης Medical Device Regulation (MDR) EU 2017/745, ο οποίος αφορά τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα και έχει τεθεί σε εφαρμογή από το Μάιο του 2021.

Την εταιρεία Regate πιστοποίησε η TÜV HELLAS (TÜV NORD)

TUVHellas2020Την εταιρεία πληροφορικής Regate, μια από τις πιο δυναμικές και αναπτυσσόμενες εταιρείες του κλάδου της πιστοποίησε η TÜV HELLAS (TÜV NORD).

Η πιστοποίηση πραγματοποιήθηκε μετά από τη σχετική επιθεώρηση των συστημάτων και εγκαταστάσεων της Regate στην Αθήνα και αφορά στα Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών και Παροχής Υπηρεσιών Πληροφορικής της εταιρείας, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα ΙSO 27001:2013 & ISO/IEC 20000-1:2018.

Τη Δικηγορική Εταιρεία ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ- ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕ Η TÜV HELLAS (TÜV NORD)

TUV Hellas newΜια από τις κορυφαίες και ιστορικότερες δικηγορικές εταιρείες στην Ελλάδα, με παρουσία σχεδόν 90 ετών, την Δικηγορική Εταιρεία ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ πιστοποίησε η TÜV HELLAS (TÜV NORD).

Συγκεκριμένα, ο Φορέας επιθεώρησε και πιστοποίησε την Δικηγορική Εταιρεία ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ για το Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών και Ιδιωτικότητας (Information Security and Privacy Management System) της εταιρείας, όπως αυτό περιγράφεται με βάση τα πρότυπα ISO/IEC 27001 και ISO/IEC 27701.

Σελίδα 8 από 42

© 2023 Digital Ideas